Wiadomości

2017-01-23 17:13:00

Światowa mapa bezdroży.

Drogi przyczyniają się do fragmentacji krajobrazu i siedlisk przyrodniczych, inicjują proces kolonizacji i zajmowania przez człowieka niedostępnych wcześniej obszarów zaburzając funkcjonowanie ekosystemów. Ostatnie rozległe obszary bezdroży na ziemi obejmują swymi granicami kluczowe ostoje bioróżnorodności i zapewniają szereg usług ekosystemowych o znaczeniu globalnym.

2017-01-02 09:34:00

Nowy Rok

Wszystkim Obserwatorom i sympatykom naszego serwisu życzymy pomyślności w nowym roku, aby był on wypełniony sukcesami w życiu osobistym oraz zawodowym!

Tradycyjnie już w okresie noworocznym, drogą losowania (Losowe.pl), przyznajemy jednemu z zarejestrowanych Obserwatorów nagrodę główną. W tym roku jest nią książka pt. "Pióra sów Europy" M. Cieślak (2015). Tym razem losowanie wskazało Obserwatora o nazwie elf_zielony.

Drobny upominek otrzymują również trzy osoby o największej liczbie wpisów do Rejestru. W tym roku są to następujący Obserwatorzy: PrzemekS, chris, Avocet.

Gratulujemy wygranych oraz dziękujemy za dotychczasową współpracę!

Koordynatorzy
Zwierzęta na Drodze

2016-12-19 17:46:00

Przekształcenia krajobrazu i ich wpływ na występowanie kolizji drogowych ze zwierzętami.

W ciągu ostatnich 20 lat powstało wiele publikacji naukowych opisujących postępujący proces antropogenicznych zmian krajobrazu. Niewiele jednak publikowano prac omawiających wpływ przekształceń krajobrazu w aspekcie historycznym na występowanie zdarzeń drogowych ze zwierzętami (ZDZ). Poniżej prezentujemy zwięzły zarys wyników badań w zakresie czasowo-przestrzennych zmian struktury krajobrazu pomiędzy rokiem 1950 a 2012 i ich wpływu na występowanie ZDZ na terenie Republiki Czeskiej.

2016-11-30 17:44:00

Obserwatorzy Rejestru uczestnikami nauki obywatelskiej.

Monitoring śmiertelności zwierząt na drogach to przedsięwzięcie wymagające sporego nakładu czasu niezbędnego do uzyskania odpowiedniej ilości danych na użytek eksperymentu. Z tego względu badania dotyczące kolizji drogowych ze zwierzętami to najczęściej projekty o lokalnym zasięgu i niewielkiej skali. Nauka obywatelska umożliwia pozbycie się części barier, zarówno w zakresie środków, jak i ilości dostępnych danych.

2016-10-23 20:42:00

Szwedzkie doświadczenia z kolizjami drogowymi z udziałem łosi.

Zdarzenia drogowe z udziałem ssaków kopytnych stanowią rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, generują straty ekonomiczne oraz populacyjne wśród zwierząt we wielu krajach na świecie. W Szwecji liczba kolizji drogowych z udziałem kopytnych wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat wielokrotnie. Przyczynami są zarówno wzrost natężenia ruchu drogowego, jak i większa liczebność zwierzyny.