Wiadomości

2016-07-01 09:19:00

Rocznica funkcjonowania Rejestru.

Serwis „Zwierzęta na Drodze” rozpoczął swoją działalność wiosną zeszłego roku. Tym samym minął już rok odkąd wspólnymi siłami gromadzimy informacje dotyczące kolizji drogowych ze zwierzętami. Oficjalne upublicznienie serwisu nastąpiło 11 marca 2015 roku, niemniej w okresie pierwszych kilku miesięcy inicjatywę znało wąskie grono osób. W ten sposób w tym początkowym okresie możliwe było przetestowanie funkcjonalności i udoskonalenie wdrożonych rozwiązań. Kolejnym etapem było stopniowe upowszechnianie rejestru wśród szerszego kręgu przyrodników i ludzi, którym los zwierząt nie jest obojętny. Na przełomie czerwca i lipca 2015 roku rejestr cieszył się już zainteresowaniem kilkudziesięciu użytkowników regularnie wprowadzających swoje obserwacje.

2016-05-27 11:03:00

Zmiany w formularzu obserwacji

Wiosna w pełni. Zimowa szarzyzna i stagnacja ustąpiła miejsca wesołej i bujnej zieleni. Zmiany widzimy także we wpisach Rejestru. Po wczesnowiosennym nasileniu obserwacji dotyczących płazów, obecnie reprezentacja  różnych gromad zwierząt jest bardziej równomierna. Zwiększa się także liczba wpisów dotyczących osobników młodych. W międzyczasie przyłączyło się do Rejestru wielu nowych aktywnych Użytkowników. To budujące, że problem, który poruszamy nie jest obojętny użytkownikom naszych dróg, a inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Niestety, fakt ten świadczy także o tym jak wiele zwierząt ginie na drogach. Liczba zarejestrowanych ofiar kolizji drogowych przekroczyła już 5 tysięcy!

2016-03-30 16:38:00

Znów wędrujemy ciepłym krajem ...

Za nami już początek wiosny meteorologicznej, astronomicznej i kalendarzowej, zmęczeni zimową szarugą niecierpliwie oczekujemy na wiosnę termiczną i fenologiczną. Tymczasem średnie temperatury dobowe powoli rosną i wkraczają w przedział pomiędzy 0°C a 5°C. Jest to wyraźny sygnał dla wielu gatunków zwierząt, dodatkowo wzmocniony coraz dłuższymi dniami. Na tę właśnie chwilę czekały hibernujące całą zimę płazy – żaby, traszki, ropuchy i kumaki – nadszedł czas wyruszyć do miejsc rozrodu. Można by sądzić, że podczas tej cyklicznej wędrówki realizowanej od wieków towarzyszy im radosne: „Znów wędrujemy ciepłym krajem” jednak dla wielu osobników ta podróż nie skończy się przystąpieniem do godów i wydaniem potomstwa.

2016-02-29 09:42:00

Raport roczny za rok 2015

Publikujemy na naszej stronie pierwszy raport roczny opracowany na podstawie danych uzyskanych dzięki aktywności szerokiej rzeszy Użytkowników. Ze względu na to, że Rejestr rozpoczął działalność w pierwszych dniach lipca analiza danych obejmuje drugą połowę roku - od lipca do grudnia 2015 roku. Mimo to zgromadzony materiał pozwolił na uzyskanie ciekawych wyników potwierdzających niektóre wcześniejsze doniesienia, jak również zebranie obserwacji wcześniej niedostępnych w skali całego kraju. Wiosna tuż-tuż i, niestety, jest to okres, kiedy zwierząt na naszych drogach ginie najwięcej. Zachęcamy do wspólnego udziału w naszym projekcie. Zebrane w tym roku dane umożliwią analizę zjawiska śmiertelności zwierząt na drogach w pełnym cyklu rocznym. 

2016-02-21 16:54:00

GIS - nowa usługa

Informujemy o udostępnieniu nowej usługi w naszym serwisie. W zakładce pn. GIS umieszczamy obserwacje dostępne w postaci danych geoprzestrzennych (tzw. plik shape) używanych w Systemach Informacji Geograficznej. Plik będzie regularnie aktualizowany. Każdy punkt oznacza jedną obserwację, której przypisano nazwę gatunkową oraz liczbę osobników. Rozmieszczenie obserwacji na podkładzie w formie zarysu granic Polski wraz z województwami przedstawia załączony obrazek.