Wykresy

Filtr wykresu

Liczba kolizji w poszczególnych miesiącach - Wykres zbiorczy.


Liczba obserwacji według kategorii drogi (2000 - 2023)


Liczba obserwacji oraz ofiar kolizji (2000 - 2023)


Liczba obserwacji według środowiska (2000 - 2023)