Wiadomości

2021-05-07 10:51:00

O ewolucji zwierząt na znakach drogowych

Jednym z powszechniej znanych środków mających na celu ograniczanie zdarzeń drogowych ze zwierzętami są znaki ostrzegawcze. W związku z szeregiem zmian, które zachodziły na przestrzeni lat, takimi jak natężenie ruchu drogowego oraz liczebność zwierząt, struktura krajobrazu czy zachowania zwierząt i kierowców, doszło ostatnimi czasy do modyfikacji, zarówno w zakresie stylistyki znaków, jak i przedstawionych na nich gatunków zwierząt. Przeglądu globalnej sytuacji w tym obszarze dokonali naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierownictwem prof. Piotra Tryjanowskiego, we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu w Cambridge i Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze.

2021-04-09 20:38:00

Zdarzenia drogowe ze zwierzętami w dobie pandemii COVID-19.

Szacuje się, że na europejskich drogach ginie rocznie blisko 200 milionów ptaków i niemal 30 milionów ssaków. Wiosną 2020 roku, ruch na drogach istotnie zmalał w skali całego globu, jako konsekwencja pandemii COVID-19. Czy mniejszy ruch drogowy wpłynął na liczbę zwierząt ginących pod kołami pojazdów?

2021-03-19 07:30:00

Analiza śmiertelności drogowej zwierząt a pokrycie terenu na przykładzie średnich drapieżników.

Mamy przyjemność zaprezentować pierwszą publikację, która ukazała się w recenzowanym czasopiśmie naukowym (European Journal of Wildlife Research) i powstała, między innymi, dzięki danym zgromadzonym w Rejestrze. Jak daleko od drogi należy ocenić pokrycie terenu? Takie pytanie postawili sobie autorzy publikacji - mgr Angelika Nieszała i dr Daniel Klich. Analizę przeprowadzono z wykorzystniem danych pozyskanych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Omówienie powyższego zagadnienia przedstawiają sami autorzy w niniejszym wpisie.

2021-02-19 05:49:00

Kolizje drogowe z łosiami w aspekcie czasowym

Spośród wszystkich zdarzeń drogowych ze zwierzętami, kolizje drogowe z dużymi zwierzętami, zwłaszcza gatunkami ssaków kopytnych, bywają często tragiczne w skutkach, generując wysokie koszty społeczno-ekonomiczne. Szczególnie niebezpieczne bywają zdarzenia drogowe z łosiami.

2021-01-25 10:56:00

Zmienność liczebności ptaków w zależności od kategorii dróg

Światowa sieć drogowa liczy obecnie ponad 45 milionów kilometrów długości. Szacuje się, że do 2050 roku wzrośnie ona do 70 milionów kilometrów, a liczba użytkujących je pojazdów podwoi się. Wpływ dróg na zwierzęta, w tym ptaki, był przedmiotem wielu badań i opracowań, które wykazały, że liczebności zwierząt w ich pobliżu są zwykle niższe. Większość dotychczasowych badań prowadzona była jedynie lokalnie. Zagadnienie zostało poruszone ponownie, tym razem w szerokiej skali krajowej, na Wyspach Brytyjskich.