Wiadomości

2019-10-13 12:14:00

Struktura siedliska a ryzyko występowania kolizji ze ssakami kopytnymi.

Budowa oraz funkcjonowanie infrastruktury drogowej przemożnie oddziałuje na populacje zwierząt kopytnych. Wpływ ten przejawia się we fragmentacji siedlisk, ograniczeniu lub nawet uniemożliwieniu sezonowych oraz dziennych migracji, jak również występowaniu wypadków z pojazdami. Zasięg oddziaływania infrastruktury jest znaczny i, zależnie od grupy, może wynosić do kilkuset metrów w przypadku kopytnych oraz do kilku kilometrów w odniesieniu do ptaków.

2019-09-08 09:49:00

Sierpień - przegląd obserwacji.

Jak każdego roku, od sierpnia obserwujemy zauważalny spadek liczby odnotowywanych ofiar kolizji drogowych wśród zwierząt. W sierpniu wpłynęły 246 obserwacje. To spadek o jedną trzecią w stosunku do lipca (393). Wraz z końcem lata zwierzęta są już mniej aktywne, co zmniejsza prawdopodobieństwo występowania kolizji. Większość ptaków zakończyła już lęgi, a ssaki odchowały swoje młode.

2019-08-25 06:26:00

Kto i jak powinien pomagać rannym zwierzętom? Ofiarom kolizji drogowych.

Los zwierzęcia w konfrontacji z pędzącym po drodze pojazdem jest zwykle przesądzony. To dlatego najczęściej wzdłuż dróg znajdujemy zwierzęta martwe. Niekiedy bywa jednak, że potrącone zwierzę przeżywa i, w różnym stanie, unieruchomione i poranione, skazane jest na agonię w przydrożnym rowie. Co powinniśmy zrobić albo wręcz co wolno nam zrobić, w przypadku gdy jesteśmy sprawcami zdarzenia lub znajdziemy ranne zwierzę przy drodze?

2019-08-08 18:27:00

Lipiec - przegląd obserwacji

W lipcu wpłynęły do Rejestru 393 obserwacje. To nieco mniej niż w miesiącu poprzednim. Lipcowy trend spadkowy w liczbie odnotowywanych zdarzeń drogowych jest zjawiskiem obserwowanym na przestrzeni kilku lat funkcjonowania Rejestru. Począwszy od lipca łączna liczba obserwowanych kolizji systematycznie spada aby osiągnąć swoje minimum w miesiącach zimowych.

2019-07-20 17:06:00

Nowy Jedwabny Szlak – zagrożenie dla światowej bioróżnorodności?

Belt and Road Initiative (BRI) lub w tłumaczeniu Jeden pas, jedna droga, to strategia rozwoju przyjęta przez władze Chińskiej Republiki Ludowej dotycząca rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej oraz morskiej obejmującej ponad 70 krajów na całym świecie. Będąc największym tego typu przedsięwzięciem w historii, potencjalnie niesie za sobą istotne zagrożenie dla bioróżnorodności wielu rejonów świata.