Wiadomości

2021-01-25 10:56:00

Zmienność liczebności ptaków w zależności od kategorii dróg

Światowa sieć drogowa liczy obecnie ponad 45 milionów kilometrów długości. Szacuje się, że do 2050 roku wzrośnie ona do 70 milionów kilometrów, a liczba użytkujących je pojazdów podwoi się. Wpływ dróg na zwierzęta, w tym ptaki, był przedmiotem wielu badań i opracowań, które wykazały, że liczebności zwierząt w ich pobliżu są zwykle niższe. Większość dotychczasowych badań prowadzona była jedynie lokalnie. Zagadnienie zostało poruszone ponownie, tym razem w szerokiej skali krajowej, na Wyspach Brytyjskich.

2020-12-30 08:58:00

Nowy Rok

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzymy wszystkim Obserwatorom i Sympatykom Rejestru wielu sukcesów, małych i dużych, prywatnych i zawodowych, dobrego zdrowia oraz obfitości na co dzień i wielu powodów do uśmiechu!

W uznaniu za udaną i efektywną współpracę, każdego roku przyznajemy losowo wybranemu, zarejestrowanemu Obserwatorowi nagrodę książkową. Ponadto upominek otrzymuje również trzech najaktywniejszych Obserwatorów, z największą liczbą wpisów. W tym roku nagrodę główną ("Idąc za wilkiem" - Sławomir Wąsik) otrzymuje Agnieszka. Upominki powędrują do Obserwatorów: PrzemekS, barutko oraz elf_zielony.

Wszystkim Obserwatorom życzymy pomyślności i spełnienia w nowym roku!

Koordynatorzy
"Zwierzęta na Drodze"

2020-12-14 15:36:00

Wpływ dróg na ssaki drapieżne – spojrzenie globalne.

Oddziaływanie infrastruktury drogowej bywa czynnikiem limitującym liczebność zwierząt oraz ograniczającym dostęp lokalnych populacji do określonych zasobów środowiska. Zwiększona śmiertelność, jak również efekt barierowy utrudniają dyspersję zwierząt oraz przepływ genów. Prowadzi to do izolacji oraz ograniczenia żywotności populacji w dłuższej skali czasowej. Grupą zwierząt szczególnie podatną na tego rodzaju oddziaływania, z uwagi na znaczną mobilność oraz niski współczynnik reprodukcji, są ssaki drapieżne.

2020-11-05 11:28:00

Przegląd letnich obserwacji

Krajobraz za oknem, czapka na głowie czy szelest kolorowych liści pod nogami nieuchronnie świadczą o tym, że po tegorocznym lecie pozostało już tylko wspomnienie. Jest to zatem odpowiedni czas na podsumowanie, niestety smutnych, konsekwencji ruchu drogowego w okresie poprzedniego kwartału tego roku. Opierając się na obserwacjach z lat poprzednich wiemy, że śmiertelność zwierząt na drogach w miesiącach letnich jest w różnym stopniu, ale jednak zawsze niższa względem poprzedniego, wiosennego kwartału roku. Nie inaczej jest i tym razem.

2020-08-30 18:18:00

Prognoza kolizji drogowych z ptakami na tle mapy Europy.

Zderzenia z pojazdami są istotnym dodatkowym czynnikiem śmiertelności kształtującym lokalne populacje ptaków. Niektóre badania szacują, że ofiarami ruchu drogowego w Europie pada około 5 do 10% populacji ptaków. Precyzyjne wyznaczenie miejsc o wysokim ryzyku kolizji w regionalnej lub szerszej skali, jakkolwiek możliwe i pożądane, wymaga wieloletnich obserwacji z aktywnym udziałem szerokiej rzeszy obserwatorów. Istnieją jednak narzędzia umożliwiające wstępną identyfikację potencjalnych czarnych punktów.