Wiadomości

2019-08-08 18:27:00

Lipiec - przegląd obserwacji

W lipcu wpłynęły do Rejestru 393 obserwacje. To nieco mniej niż w miesiącu poprzednim. Lipcowy trend spadkowy w liczbie odnotowywanych zdarzeń drogowych jest zjawiskiem obserwowanym na przestrzeni kilku lat funkcjonowania Rejestru. Począwszy od lipca łączna liczba obserwowanych kolizji systematycznie spada aby osiągnąć swoje minimum w miesiącach zimowych.

2019-07-20 17:06:00

Nowy Jedwabny Szlak – zagrożenie dla światowej bioróżnorodności?

Belt and Road Initiative (BRI) lub w tłumaczeniu Jeden pas, jedna droga, to strategia rozwoju przyjęta przez władze Chińskiej Republiki Ludowej dotycząca rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej oraz morskiej obejmującej ponad 70 krajów na całym świecie. Będąc największym tego typu przedsięwzięciem w historii, potencjalnie niesie za sobą istotne zagrożenie dla bioróżnorodności wielu rejonów świata.

2019-07-07 15:43:00

Czerwiec – przegląd obserwacji

W czerwcu wpłynęło do Rejestru 411 obserwacji, czyli nieco więcej niż w maju (14% wzrost). Udział dominujących grup ofiar jest niemal identyczny jak w miesiącach poprzednich (ssaki 53%, ptaki 32%). Postępuje spadek obserwowanych płazów wśród ofiar kolizji (z 6% do 2%) oraz dalszy wzrost liczebności gadów (z 4% do 8%).

2019-06-08 20:14:00

Maj – przegląd obserwacji.

W maju wpłynęło do Rejestru 355 obserwacji. Udział poszczególnych grup ofiar jest praktycznie identyczny jak w miesiącu poprzednim (ssaki 57%, ptaki 33%, płazy 6%). Liczba odnotowywanych gadów wzrosła dwukrotnie, ale nadal gromada ta stanowiła niewielki udział (4%).