Wiadomości

2018-08-19 16:57:00

Czynniki kształtujące występowanie kolizji drogowych ze zwierzętami na obwodnicy Trójmiasta.

Przestrzenne i jakościowe rozpoznanie problemu kolizji drogowych ze zwierzętami jest kluczowe z punktu widzenia identyfikacji zapalnych punktów umożliwiających następnie zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań minimalizujących to zjawisko. Badania dotyczące różnych grup kręgowców wykazały, że kolizje nie występują losowo, a są skoncentrowane w przestrzeni i czasie.

2018-08-05 13:18:00

Lipiec - przegląd obserwacji

W ciągu ostatniego miesiąca wpłynęło do Rejestru 329 obserwacji dokonanych w lipcu tego roku. Łącznie do końca lipca 2018 roku, wspólnymi siłami zebraliśmy 1665 obserwacji. Wartości dla poprzednich dwóch lat (rok 2015 jest niekompletny) wynoszą w 2016 roku 393 obserwacje lipcowe oraz 2299 obserwacji w okresie styczeń-lipiec; w 2017 roku 453 obserwacji lipcowych oraz 2410 obserwacji w okresie styczeń-lipiec.

2018-07-20 13:47:00

Kolizje drogowe z dzikami.

Zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt powodują najczęściej śmierć wśród zwierząt, straty materialne, lub niekiedy obrażenia fizyczne u ludzi, a nawet śmierć. Jednym z kluczy do zrozumienia zjawiska kolizji drogowych ze zwierzętami jest zagadnienie zachowania się zwierząt tuż przed i w trakcie przekraczania drogi.

2018-07-02 15:37:00

Czerwiec - przegląd obserwacji.

Dzięki naszej wspólnej inicjatywie i systematycznie nadsyłanym do Rejestru obserwacjom wiemy, że czerwiec to jeden z tych miesięcy, podczas których ruch drogowy niestety zbiera obfite żniwo wśród krajowej fauny. W miesiącu tym wpłynęło kilka wartych odnotowania obserwacji.

2018-06-14 13:52:00

Ptaki i drogi – czy szerokość drogi ma znaczenie?

Mimo dużego zainteresowania tematyką oddziaływania dróg na środowisko przyrodnicze, stosunkowo niewiele mówi się na temat wpływu infrastruktury drogowej na ptaki. Przyczyną może być założenie, że zdolność do lotu zapewnia im możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi płatami siedlisk rozdzielonych przez drogi. Tymczasem ostatnie badania wykazują, że ptaki, zwłaszcza gatunki leśne, są bardzo podatne na zjawisko fragmentacji siedlisk.