Wiadomości

Czerwiec – przegląd obserwacji

W czerwcu wpłynęło do Rejestru 411 obserwacji, czyli nieco więcej niż w maju (14% wzrost). Udział dominujących grup ofiar jest niemal identyczny jak w miesiącach poprzednich (ssaki 53%, ptaki 32%). Postępuje spadek obserwowanych płazów wśród ofiar kolizji (z 6% do 2%) oraz dalszy wzrost liczebności gadów (z 4% do 8%).

Gros odnotowywanych wśród gadów ofiar tradycyjnie stanowi zaskroniec. Tym razem nie obserwowano już spektakularnych przypadków masowej śmiertelności notowanych w maju. Wartym jednak odnotowania i zarazem wyjątkowo smutnym był pierwszy wpis do Rejestru martwego węża eskulapa Zamenis longissimus stwierdzonego 3 czerwca w województwie podkarpackim (obs. Katarzyna Komarowska, Maciej Kowalski).

Do pierwszych obserwacji gatunków wprowadzonych do Rejestru należała również obserwacja orzesznicy Muscardinus avellanarius (obs. Beria) z okolic Puszczy Kozienickiej. Spośród ptaków gatunkami rzadko odnotowywanymi wśród ofiar kolizji były krętogłów Jynx torquilla (drugi wpis) (obs. Mustela) oraz krogulec Accipiter nisus (ósmy wpis) (obs. Gonia).

Opracowanie: Karol Kustusch