Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Borsuk (Meles meles) Ssaki raq 2022-06-27 2022-06-29 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki PrzemekS 2022-06-28 2022-06-28 więcej
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) Ssaki PrzemekS 2022-06-28 2022-06-28 więcej
Kret (Talpa europaea) Ssaki mawez 2022-06-22 2022-06-28 więcej
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) Ssaki mawez 2022-06-23 2022-06-28 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki mawez 2022-06-26 2022-06-28 więcej
Oknówka (Delichon urbicum) Ptaki pawelg 2022-06-27 2022-06-28 więcej
Pustułka (Falco tinnunculus) Ptaki PrzemekS 2022-06-27 2022-06-27 więcej
Kos (Turdus merula) Ptaki PrzemekS 2022-06-27 2022-06-27 więcej
Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) Ssaki PrzemekS 2022-06-27 2022-06-27 więcej

Ostatnie wiadomości

Trendy kolizji drogowych ze zwierzętami w kontekście nauki obywatelskiej we Włoszech

Infrastruktura drogowa stanowi poważne zagrożenie dla dzikiej przyrody ze względu na ryzyko kolizji dzikich zwierząt z pojazdami. Wdrażanie środków łagodzących, takich jak np. odpowiednie lokowanie i konstrukcje skrzyżowań, wygrodzenia czy przejścia i przepusty dla zwierząt, powinny uwzględniać cykle życiowe gatunków i ich wymagania ekologiczne. Pożądane jest w tym celu gromadzenie danych w skali regionu lub kraju, możliwe jedynie dzięki wykorzystaniu nauki obywatelskiej (citizen science).

Statystyki

Liczba obserwacji

19559

Liczba gatunków

207

Liczba ofiar

29930

Liczba obserwatorów

224