Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki Accipiter 2019-07-15 2019-07-15 więcej
Sarna (Capreolus capreolus) Ssaki Accipiter 2019-07-15 2019-07-15 więcej
Borsuk (Meles meles) Ssaki arecky 2019-07-14 2019-07-15 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki Mustela 2019-07-11 2019-07-15 więcej
Kos (Turdus merula) Ptaki Mustela 2019-07-15 2019-07-15 więcej
Kuna domowa (Martes foina) Ssaki Mustela 2019-07-14 2019-07-15 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki Mustela 2019-07-14 2019-07-15 więcej
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) Ptaki Gonia 2019-07-15 2019-07-15 więcej
Mewa siwa (Larus canus) Ptaki barutko 2019-07-13 2019-07-14 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki barutko 2019-07-13 2019-07-14 więcej

Ostatnie wiadomości

Czerwiec – przegląd obserwacji

W czerwcu wpłynęło do Rejestru 411 obserwacji, czyli nieco więcej niż w maju (14% wzrost). Udział dominujących grup ofiar jest niemal identyczny jak w miesiącach poprzednich (ssaki 53%, ptaki 32%). Postępuje spadek obserwowanych płazów wśród ofiar kolizji (z 6% do 2%) oraz dalszy wzrost liczebności gadów (z 4% do 8%).

Statystyki

Liczba obserwacji

12139

Liczba gatunków

196

Liczba ofiar

20187

Liczba obserwatorów

168