Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Dzik (Sus scrofa) Ssaki Karol 2019-11-17 2019-11-17 więcej
Nieoznaczony Ptaki Karol 2019-11-17 2019-11-17 więcej
Dzik (Sus scrofa) Ssaki elf_zielony 2019-11-15 2019-11-16 więcej
Nieoznaczony Ssaki borealoides 2019-11-11 2019-11-16 więcej
Nieoznaczony Ssaki borealoides 2019-10-30 2019-11-16 więcej
Nieoznaczony Ssaki borealoides 2019-10-25 2019-11-16 więcej
Mysz polna (Apodemus agrarius) Ssaki borealoides 2019-10-25 2019-11-16 więcej
Dzik (Sus scrofa) Ssaki Mikolaj K. 2019-11-15 2019-11-16 więcej
Dzik (Sus scrofa) Ssaki Mikolaj K. 2019-11-16 2019-11-16 więcej
Kuna domowa (Martes foina) Ssaki pawelg 2019-11-12 2019-11-15 więcej

Ostatnie wiadomości

Struktura siedliska a ryzyko występowania kolizji ze ssakami kopytnymi.

Budowa oraz funkcjonowanie infrastruktury drogowej przemożnie oddziałuje na populacje zwierząt kopytnych. Wpływ ten przejawia się we fragmentacji siedlisk, ograniczeniu lub nawet uniemożliwieniu sezonowych oraz dziennych migracji, jak również występowaniu wypadków z pojazdami. Zasięg oddziaływania infrastruktury jest znaczny i, zależnie od grupy, może wynosić do kilkuset metrów w przypadku kopytnych oraz do kilku kilometrów w odniesieniu do ptaków.

Statystyki

Liczba obserwacji

13089

Liczba gatunków

198

Liczba ofiar

21365

Liczba obserwatorów

176