Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Dzik (Sus scrofa) Ssaki Monika P 2019-12-08 2019-12-08 więcej
Nieoznaczony Ptaki Tomek 2019-12-07 2019-12-07 więcej
Puszczyk (Strix aluco) Ptaki Martku 2019-12-06 2019-12-07 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki Karol 2019-12-06 2019-12-07 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki elf_zielony 2019-12-06 2019-12-07 więcej
Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) Ssaki Magdalena Lewińska 2019-12-04 2019-12-06 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki Magdalena Lewińska 2019-12-04 2019-12-06 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki barutko 2019-12-04 2019-12-05 więcej
Rudzik (Erithacus rubecula) Ptaki Krzysztof_Kowalczyk 2019-06-22 2019-12-05 więcej
Sierpówka (Streptopelia decaocto) Ptaki Krzysztof_Kowalczyk 2019-06-20 2019-12-05 więcej

Ostatnie wiadomości

Dlaczego bezdroża są cenne i czemu warto je chronić?

Licząc ponad 64 miliony kilometrów długości, globalna sieć dróg odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego. Tym bardziej, że oddziaływanie dróg nie ogranicza się jedynie do pasa drogowego, a wykracza daleko poza jego granice. Pośród wszelkich znanych oddziaływań infrastruktury drogowej, prawdopodobnie najistotniejszy jest tzw. zaraźliwy rozwój (ang. contagious development).

Statystyki

Liczba obserwacji

13162

Liczba gatunków

198

Liczba ofiar

21439

Liczba obserwatorów

179