Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki tomekB 2021-10-22 2021-10-26 więcej
Kuna leśna (Martes martes) Ssaki tomekB 2021-10-26 2021-10-26 więcej
Zając szarak (Lepus europaeus) Ssaki Monika P 2021-10-23 2021-10-24 więcej
Mysz polna (Apodemus agrarius) Ssaki Beria 2021-10-23 2021-10-24 więcej
Bażant (Phasianus colchicus) Ptaki Beria 2021-10-23 2021-10-24 więcej
Nieoznaczony Ssaki Beria 2021-10-18 2021-10-24 więcej
Sarna (Capreolus capreolus) Ssaki Beria 2021-10-18 2021-10-24 więcej
Kuna domowa (Martes foina) Ssaki Beria 2021-10-18 2021-10-24 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki Beria 2021-10-18 2021-10-24 więcej
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) Ssaki Beria 2021-10-14 2021-10-24 więcej

Ostatnie wiadomości

O ewolucji zwierząt na znakach drogowych

Jednym z powszechniej znanych środków mających na celu ograniczanie zdarzeń drogowych ze zwierzętami są znaki ostrzegawcze. W związku z szeregiem zmian, które zachodziły na przestrzeni lat, takimi jak natężenie ruchu drogowego oraz liczebność zwierząt, struktura krajobrazu czy zachowania zwierząt i kierowców, doszło ostatnimi czasy do modyfikacji, zarówno w zakresie stylistyki znaków, jak i przedstawionych na nich gatunków zwierząt. Przeglądu globalnej sytuacji w tym obszarze dokonali naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierownictwem prof. Piotra Tryjanowskiego, we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu w Cambridge i Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze.

Statystyki

Liczba obserwacji

18220

Liczba gatunków

204

Liczba ofiar

28101

Liczba obserwatorów

210