Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Dzik (Sus scrofa) Ssaki barutko 2021-11-30 2021-12-01 więcej
Sarna (Capreolus capreolus) Ssaki Magma 2021-11-30 2021-12-01 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki tmaszkal 2021-11-27 2021-11-30 więcej
Sarna (Capreolus capreolus) Ssaki PrzemekS 2021-11-28 2021-11-29 więcej
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) Ssaki barutko 2021-11-28 2021-11-28 więcej
Sarna (Capreolus capreolus) Ssaki barutko 2021-11-28 2021-11-28 więcej
Kuna (Martes sp.) Ssaki tmaszkal 2021-11-13 2021-11-25 więcej
Sarna (Capreolus capreolus) Ssaki Beria 2021-11-23 2021-11-25 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki PrzemekS 2021-11-24 2021-11-24 więcej
Sarna (Capreolus capreolus) Ssaki Selv 2021-11-24 2021-11-24 więcej

Ostatnie wiadomości

Czasowy rozkład kolizji drogowych ze zwierzętami w Wielkiej Brytanii.

Drogi oraz towarzyszące im kolizje z pojazdami są istotnym czynnikiem śmiertelności wielu gatunków zwierząt. W Wielkiej Brytanii są główną przyczyną obserwowanego spadku liczebność płomykówki Tyto alba, borsuka Meles meles i wydry Lutra lutra. Istnieją badania wskazujące, że śmiertelność zwierząt na drogach nie jest przypadkowa w aspekcie czasowym i przestrzennym, a okresowe wzorce tego zjawiska związane są z ekologią poszczególnych gatunków zwierząt. Zależności takie ukazuje w swojej ostatniej publikacji zespół naukowców z Wielkiej Brytanii.

Statystyki

Liczba obserwacji

18353

Liczba gatunków

204

Liczba ofiar

28250

Liczba obserwatorów

210