Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki W.Stephan 2019-02-18 2019-02-20 więcej
Borsuk (Meles meles) Ssaki pawelg 2019-02-20 2019-02-20 więcej
Kuna domowa (Martes foina) Ssaki tmaszkal 2019-02-07 2019-02-20 więcej
Kuna (Martes sp.) Ssaki Monika P. 2019-02-16 2019-02-20 więcej
Sarna (Capreolus capreolus) Ssaki Monika P. 2019-02-16 2019-02-20 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki DariaFM 2019-02-14 2019-02-20 więcej
Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) Ssaki Mustela 2019-02-15 2019-02-20 więcej
Zając szarak (Lepus europaeus) Ssaki Mustela 2019-02-17 2019-02-20 więcej
Tchórz (Mustela putorius) Ssaki Mustela 2019-02-19 2019-02-20 więcej
Wilk (Canis lupus) Ssaki DariaFM 2019-02-12 2019-02-20 więcej

Ostatnie wiadomości

Zmiany w formularzu obserwacji.

Uprzejmie informujemy, iż wprowadziliśmy dwie nowe funkcje do naszego formularza obserwacji. Są to opcje dodawania obserwacji żywych zwierząt przebywających w pasie drogowym oraz możliwość przesyłania obserwacji bez określania lokalizacji na mapie. Pierwsza ze wspomnianych funkcji dotyczy jedynie ssaków. Jej celem jest pozyskanie informacji uzupełniających, które w połączeniu z danymi dotyczącymi kolizji ze ssakami pozwolą na uzyskanie pełniejszego obrazu na temat miejsc przekraczania dróg przez ssaki.

Statystyki

Liczba obserwacji

10573

Liczba gatunków

183

Liczba ofiar

17345

Liczba obserwatorów

159