Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Śpiewak (Turdus philomelos) Ptaki Derty 2020-10-26 2020-10-26 więcej
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) Ssaki barutko 2020-10-24 2020-10-25 więcej
Zając szarak (Lepus europaeus) Ssaki barutko 2020-10-18 2020-10-25 więcej
Tchórz (Mustela putorius) Ssaki PrzemekS 2020-10-25 2020-10-25 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki PrzemekS 2020-10-25 2020-10-25 więcej
Borsuk (Meles meles) Ssaki PrzemekS 2020-10-25 2020-10-25 więcej
Dzięcioł zielony (Picus viridis) Ptaki PrzemekS 2020-10-25 2020-10-25 więcej
Kuna (Martes sp.) Ssaki Magdalena Lewińska 2020-10-22 2020-10-24 więcej
Sarna (Capreolus capreolus) Ssaki Beria 2020-10-23 2020-10-24 więcej
Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) Ssaki Beria 2020-10-23 2020-10-24 więcej

Ostatnie wiadomości

Prognoza kolizji drogowych z ptakami na tle mapy Europy.

Zderzenia z pojazdami są istotnym dodatkowym czynnikiem śmiertelności kształtującym lokalne populacje ptaków. Niektóre badania szacują, że ofiarami ruchu drogowego w Europie pada około 5 do 10% populacji ptaków. Precyzyjne wyznaczenie miejsc o wysokim ryzyku kolizji w regionalnej lub szerszej skali, jakkolwiek możliwe i pożądane, wymaga wieloletnich obserwacji z aktywnym udziałem szerokiej rzeszy obserwatorów. Istnieją jednak narzędzia umożliwiające wstępną identyfikację potencjalnych czarnych punktów.

Statystyki

Liczba obserwacji

15678

Liczba gatunków

201

Liczba ofiar

24292

Liczba obserwatorów

189