Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Sierpówka (Streptopelia decaocto) Ptaki PrzemekS 2022-08-19 2022-08-19 więcej
Wróbel (Passer domesticus) Ptaki Mustela 2022-08-19 2022-08-19 więcej
Zaskroniec (Natrix natrix) Gady Mustela 2022-08-19 2022-08-19 więcej
Nieoznaczony Ssaki xanaphia90@gmail.com 2022-08-18 2022-08-19 więcej
Kuna leśna (Martes martes) Ssaki xanaphia90@gmail.com 2022-08-17 2022-08-19 więcej
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) Ptaki PrzemekS 2022-08-18 2022-08-18 więcej
Grzywacz (Columba palumbus) Ptaki PrzemekS 2022-08-18 2022-08-18 więcej
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) Ptaki PrzemekS 2022-08-18 2022-08-18 więcej
Borsuk (Meles meles) Ssaki luladasilva 2022-08-18 2022-08-18 więcej
Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) Ssaki swiergol1 2022-08-14 2022-08-18 więcej

Ostatnie wiadomości

„Zwierzęta pod kołami” – podsumowanie 12 lat obserwacji z Belgii.

Oddziaływanie dróg na środowisko przyrodnicze odbywa się na wiele sposobów. Są wśród nich fragmentacja i utrata siedlisk, izolacja populacji czy śmiertelność zwierząt na drogach. Ten ostatni czynnik jest jednym z bardziej namacalnych i bezpośrednich skutków obecności infrastruktury drogowej. Najnowsze szacunki mówią o 29 milionach ssaków i 194 milionach ptaków ginących rocznie na Europejskich drogach.

Statystyki

Liczba obserwacji

19910

Liczba gatunków

207

Liczba ofiar

30312

Liczba obserwatorów

226