Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Borsuk (Meles meles) Ssaki tomekB 2020-02-13 2020-02-17 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki tmaszkal 2020-02-14 2020-02-16 więcej
Łyska (Fulica atra) Ptaki barutko 2020-02-11 2020-02-15 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki Beria 2020-02-13 2020-02-14 więcej
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) Ssaki Beria 2020-02-07 2020-02-14 więcej
Trznadel (Emberiza citrinella) Ptaki pawelg 2020-02-11 2020-02-14 więcej
Ropucha szara (Bufo bufo) Płazy PrzemekS 2020-02-13 2020-02-13 więcej
Myszołów (Buteo buteo) Ptaki PrzemekS 2020-02-13 2020-02-13 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki PrzemekS 2020-02-11 2020-02-13 więcej
Zając szarak (Lepus europaeus) Ssaki Tomek 2020-02-10 2020-02-11 więcej

Ostatnie wiadomości

Dlaczego bezdroża są cenne i czemu warto je chronić?

Licząc ponad 64 miliony kilometrów długości, globalna sieć dróg odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego. Tym bardziej, że oddziaływanie dróg nie ogranicza się jedynie do pasa drogowego, a wykracza daleko poza jego granice. Pośród wszelkich znanych oddziaływań infrastruktury drogowej, prawdopodobnie najistotniejszy jest tzw. zaraźliwy rozwój (ang. contagious development).

Statystyki

Liczba obserwacji

13314

Liczba gatunków

199

Liczba ofiar

21599

Liczba obserwatorów

180