Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Zając szarak (Lepus europaeus) Ssaki Claudia 2020-08-14 2020-08-14 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki barutko 2020-08-13 2020-08-13 więcej
Sarna (Capreolus capreolus) Ssaki barutko 2020-08-13 2020-08-13 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki rafał świerad 2020-08-08 2020-08-13 więcej
Ropucha szara (Bufo bufo) Płazy mawez 2020-08-11 2020-08-13 więcej
Wróbel/Mazurek (Passer sp.) Ptaki mawez 2020-08-11 2020-08-13 więcej
Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) Ssaki PrzemekS 2020-08-13 2020-08-13 więcej
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) Ptaki PrzemekS 2020-08-13 2020-08-13 więcej
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) Ptaki PrzemekS 2020-08-13 2020-08-13 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki Anna Kossakowska Krajewska 2020-08-01 2020-08-13 więcej

Ostatnie wiadomości

Pobocza dróg jako jedno z ogniw usług ekosystemów.

Drogi oraz towarzysząca im infrastruktura są nieodłącznym komponentem krajobrazu na obszarach zdominowanych działalnością człowieka. Negatywny wpływ dróg na środowisko jest bardzo zróżnicowany i często silnie destrukcyjny. Oddziaływania te wykraczają dużo dalej poza granice samej infrastruktury, sięgając często na odległość nawet do jednego kilometra i tym samym obejmując potencjalnie 20% powierzchni lądowej Ziemi. Czy zatem wpływ dróg na otoczenie jest wyłącznie negatywny? Niekoniecznie.

Statystyki

Liczba obserwacji

15052

Liczba gatunków

200

Liczba ofiar

23573

Liczba obserwatorów

186