Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Ropucha szara (Bufo bufo) Płazy elf_zielony 2019-05-20 2019-05-21 więcej
Kret (Talpa europaea) Ssaki elf_zielony 2019-05-20 2019-05-21 więcej
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) Ssaki elf_zielony 2019-05-20 2019-05-21 więcej
Nieoznaczony Ptaki elf_zielony 2019-05-16 2019-05-21 więcej
Zając szarak (Lepus europaeus) Ssaki elf_zielony 2019-05-20 2019-05-21 więcej
Puszczyk (Strix aluco) Ptaki Mustela 2019-05-13 2019-05-21 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki Mustela 2019-05-17 2019-05-21 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki PrzemekS 2019-05-21 2019-05-21 więcej
Kawka (Corvus monedula) Ptaki PrzemekS 2019-05-20 2019-05-21 więcej
Grzywacz (Columba palumbus) Ptaki Magdalena Lewińska 2019-05-20 2019-05-21 więcej

Ostatnie wiadomości

Kwiecień - przegląd obserwacji.

Wiosna to okres, kiedy śmiertelność wśród zwierząt jest na drogach najwyższa. Potwierdzają to dane wprowadzane do Rejestru. W dalszym ciągu utrzymuje się wzrostowy trend liczby obserwacji. W kwietniu wpłynęło do Rejestru 386 obserwacji (201 w marcu). Zauważalna jest zmiana proporcji wśród głównych grup ofiar. Odnotowano więcej ssaków, zmniejszyła się natomiast liczba płazów (ssaki 57%, ptaki 34%, płazy 7%).

Statystyki

Liczba obserwacji

11407

Liczba gatunków

188

Liczba ofiar

19290

Liczba obserwatorów

165