Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Nieoznaczony Ssaki WojtekB 2023-05-30 2023-05-31 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki Tadek 2023-05-31 2023-05-31 więcej
Kos (Turdus merula) Ptaki Tadek 2023-05-31 2023-05-31 więcej
Kos (Turdus merula) Ptaki Tadek 2023-05-31 2023-05-31 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki swiergol1 2023-05-31 2023-05-31 więcej
Sroka (Pica pica) Ptaki Szymon_Rogaczewski 2023-05-31 2023-05-31 więcej
Nieoznaczony Ptaki Tadek 2023-05-31 2023-05-31 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki Tadek 2023-05-31 2023-05-31 więcej
Kuna (Martes sp.) Ssaki elf_zielony 2023-05-11 2023-05-30 więcej
Mazurek (Passer montanus) Ptaki elf_zielony 2023-05-11 2023-05-30 więcej

Ostatnie wiadomości

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na śmiertelność zwierząt na drogach.

W związku z intensywnym rozwojem infrastruktury drogowej obserwowanym w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat kolizje drogowe ze zwierzętami stały się realnym zagrożeniem dla zachowania bioróżnorodności oraz dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji drogowej zależy od szeregu czynników związanych z parametrami dróg oraz ich otoczeniem jak np. obecnością wygrodzeń, krętością dróg, rodzajem siedlisk czy wreszcie cechami ekologicznymi występujących na danym terenie gatunków zwierząt.

Statystyki

Liczba obserwacji

22053

Liczba gatunków

211

Liczba ofiar

34174

Liczba obserwatorów

248