Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Kret (Talpa europaea) Ssaki barutko 2019-10-10 2019-10-16 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki elf_zielony 2019-10-14 2019-10-16 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki PrzemekS 2019-10-15 2019-10-15 więcej
Łasica (Mustela nivalis) Ssaki PrzemekS 2019-10-15 2019-10-15 więcej
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) Ssaki PrzemekS 2019-10-15 2019-10-15 więcej
Kuna domowa (Martes foina) Ssaki tmaszkal 2019-10-15 2019-10-15 więcej
Kuna (Martes sp.) Ssaki pawelg 2019-10-15 2019-10-15 więcej
Padalec (Anguis fragilis) Gady tmaszkal 2019-10-14 2019-10-14 więcej
Sójka (Garrulus glandarius) Ptaki tmaszkal 2019-10-06 2019-10-14 więcej
Szpak (Sturnus vulgaris) Ptaki barutko 2019-10-13 2019-10-14 więcej

Ostatnie wiadomości

Struktura siedliska a ryzyko występowania kolizji ze ssakami kopytnymi.

Budowa oraz funkcjonowanie infrastruktury drogowej przemożnie oddziałuje na populacje zwierząt kopytnych. Wpływ ten przejawia się we fragmentacji siedlisk, ograniczeniu lub nawet uniemożliwieniu sezonowych oraz dziennych migracji, jak również występowaniu wypadków z pojazdami. Zasięg oddziaływania infrastruktury jest znaczny i, zależnie od grupy, może wynosić do kilkuset metrów w przypadku kopytnych oraz do kilku kilometrów w odniesieniu do ptaków.

Statystyki

Liczba obserwacji

12952

Liczba gatunków

198

Liczba ofiar

21204

Liczba obserwatorów

176