Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Zając szarak (Lepus europaeus) Ssaki Mikołaj K. 2019-04-24 2019-04-24 więcej
Padalec (Anguis fragilis) Gady Mustela 2019-04-24 2019-04-24 więcej
Rudzik (Erithacus rubecula) Ptaki Mustela 2019-04-24 2019-04-24 więcej
Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) Ptaki Mustela 2019-04-24 2019-04-24 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki barto 2019-04-23 2019-04-23 więcej
Borsuk (Meles meles) Ssaki AW 2019-04-23 2019-04-23 więcej
Sarna (Capreolus capreolus) Ssaki AW 2019-04-23 2019-04-23 więcej
Zięba (Fringilla coelebs) Ptaki Mustela 2019-04-20 2019-04-23 więcej
Ryjówkokształtne (Soricomorpha) Ssaki Klaudia Wala 2019-04-23 2019-04-23 więcej
Trznadel (Emberiza citrinella) Ptaki chris 2019-04-16 2019-04-23 więcej

Ostatnie wiadomości

Marzec - przegląd obserwacji.

Zgodnie z obserwowanym corocznie trendem, począwszy od stycznia każdego roku, liczba obserwacji wprowadzanych do Rejestru zaczyna systematycznie wzrastać. W marcu wpłynęło do Rejestru 201 obserwacji, podczas gdy w styczniu i lutym były to odpowiednio 23 i 92 obserwacje. Wśród wszystkich obserwacji blisko 40% stanowiły ssaki, 32% ptaki i 28% płazy.

Statystyki

Liczba obserwacji

11102

Liczba gatunków

187

Liczba ofiar

18959

Liczba obserwatorów

164