Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Rudzik (Erithacus rubecula) Ptaki Mustela 2021-07-27 2021-07-30 więcej
Sójka (Garrulus glandarius) Ptaki Mustela 2021-07-27 2021-07-30 więcej
Gąsiorek (Lanius collurio) Ptaki Mustela 2021-07-30 2021-07-30 więcej
Sierpówka (Streptopelia decaocto) Ptaki tmaszkal 2021-07-23 2021-07-29 więcej
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) Ptaki tmaszkal 2021-07-23 2021-07-29 więcej
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) Ptaki tmaszkal 2021-07-28 2021-07-29 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki tmaszkal 2021-07-27 2021-07-29 więcej
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) Ssaki Karol 2021-07-25 2021-07-28 więcej
Kot domowy (Felis catus) Ssaki Karol 2021-07-25 2021-07-28 więcej
Dzięcioł zielony (Picus viridis) Ptaki Barbara Gawlak 2021-06-10 2021-07-28 więcej

Ostatnie wiadomości

O ewolucji zwierząt na znakach drogowych

Jednym z powszechniej znanych środków mających na celu ograniczanie zdarzeń drogowych ze zwierzętami są znaki ostrzegawcze. W związku z szeregiem zmian, które zachodziły na przestrzeni lat, takimi jak natężenie ruchu drogowego oraz liczebność zwierząt, struktura krajobrazu czy zachowania zwierząt i kierowców, doszło ostatnimi czasy do modyfikacji, zarówno w zakresie stylistyki znaków, jak i przedstawionych na nich gatunków zwierząt. Przeglądu globalnej sytuacji w tym obszarze dokonali naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierownictwem prof. Piotra Tryjanowskiego, we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu w Cambridge i Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze.

Statystyki

Liczba obserwacji

17647

Liczba gatunków

204

Liczba ofiar

27476

Liczba obserwatorów

208