Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki Paweł Kobyłecki 2020-01-24 2020-01-25 więcej
Puszczyk (Strix aluco) Ptaki Gonia 2020-01-24 2020-01-24 więcej
Kuna domowa (Martes foina) Ssaki PrzemekS 2020-01-23 2020-01-23 więcej
Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) Ptaki PrzemekS 2020-01-23 2020-01-23 więcej
Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) Ssaki arecky 2020-01-19 2020-01-23 więcej
Nieoznaczony Ssaki Accipiter 2020-01-21 2020-01-23 więcej
Zając szarak (Lepus europaeus) Ssaki Magma 2020-01-21 2020-01-22 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki Paweł Kobyłecki 2020-01-21 2020-01-21 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki Paweł Kobyłecki 2020-01-21 2020-01-21 więcej
Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) Ptaki barutko 2020-01-19 2020-01-20 więcej

Ostatnie wiadomości

Dlaczego bezdroża są cenne i czemu warto je chronić?

Licząc ponad 64 miliony kilometrów długości, globalna sieć dróg odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego. Tym bardziej, że oddziaływanie dróg nie ogranicza się jedynie do pasa drogowego, a wykracza daleko poza jego granice. Pośród wszelkich znanych oddziaływań infrastruktury drogowej, prawdopodobnie najistotniejszy jest tzw. zaraźliwy rozwój (ang. contagious development).

Statystyki

Liczba obserwacji

13271

Liczba gatunków

199

Liczba ofiar

21552

Liczba obserwatorów

180