Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Kret (Talpa europaea) Ssaki PrzemekS 2018-07-22 2018-07-22 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki PrzemekS 2018-07-22 2018-07-22 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki PrzemekS 2018-07-22 2018-07-22 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki PrzemekS 2018-07-22 2018-07-22 więcej
Zaskroniec (Natrix natrix) Gady PrzemekS 2018-07-22 2018-07-22 więcej
Kwiczoł (Turdus pilaris) Ptaki PrzemekS 2018-07-21 2018-07-22 więcej
Gąsiorek (Lanius collurio) Ptaki PrzemekS 2018-07-21 2018-07-22 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki PrzemekS 2018-07-21 2018-07-22 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki PrzemekS 2018-07-21 2018-07-22 więcej
Kuna (Martes sp.) Ssaki elf_zielony 2018-07-20 2018-07-22 więcej

Ostatnie wiadomości

Kolizje drogowe z dzikami.

Zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt powodują najczęściej śmierć wśród zwierząt, straty materialne, lub niekiedy obrażenia fizyczne u ludzi, a nawet śmierć. Jednym z kluczy do zrozumienia zjawiska kolizji drogowych ze zwierzętami jest zagadnienie zachowania się zwierząt tuż przed i w trakcie przekraczania drogi.

Statystyki

Liczba obserwacji

9664

Liczba gatunków

180

Liczba ofiar

16100

Liczba obserwatorów

151