Statystyki

Liczba obserwacji - 13314
Liczba gatunków - 199
Liczba obserwacji
 1. Jeż (Erinaceus sp.) 2564
 2. Lis (Vulpes vulpes) 1339
 3. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 746
 4. Ropucha szara (Bufo bufo) 688
 5. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 490
 6. Sarna (Capreolus capreolus) 414
 7. Kuna domowa (Martes foina) 408
 8. Zając szarak (Lepus europaeus) 356
 9. Zaskroniec (Natrix natrix) 352
 10. Borsuk (Meles meles) 349
 11. Kuna (Martes sp.) 324
 12. Wróbel (Passer domesticus) 312
 13. Kos (Turdus merula) 307
 14. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 161
 15. Dzik (Sus scrofa) 159
 16. Kawka (Corvus monedula) 134
 17. Grzywacz (Columba palumbus) 130
 18. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 121
 19. Kuna leśna (Martes martes) 118
 20. Dymówka (Hirundo rustica) 118
 21. Kwiczoł (Turdus pilaris) 115
 22. Myszołów (Buteo buteo) 106
 23. Tchórz (Mustela putorius) 106
 24. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 104
 25. Szpak (Sturnus vulgaris) 101
 26. Rudzik (Erithacus rubecula) 100
 27. Śpiewak (Turdus philomelos) 99
 28. Puszczyk (Strix aluco) 93
 29. Bażant (Phasianus colchicus) 90
 30. Padalec (Anguis fragilis) 89
 31. Sójka (Garrulus glandarius) 85
 32. Mazurek (Passer montanus) 85
 33. Kret (Talpa europaea) 79
 34. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 77
 35. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 70
 36. Trznadel (Emberiza citrinella) 70
 37. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 69
 38. Żaba trawna (Rana temporaria) 62
 39. Gawron (Corvus frugilegus) 55
 40. Zięba (Fringilla coelebs) 52
 41. Bogatka (Parus major) 50
 42. Łasica (Mustela nivalis) 50
 43. Wydra (Lutra lutra) 46
 44. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 46
 45. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 45
 46. Wrona siwa (Corvus cornix) 45
 47. Łoś (Alces alces) 44
 48. Gąsiorek (Lanius collurio) 40
 49. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 40
 50. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 38
 51. Sroka (Pica pica) 36
 52. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 33
 53. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 31
 54. Kuropatwa (Perdix perdix) 30
 55. Bóbr europejski (Castor fiber) 28
 56. Uszatka (Asio otus) 28
 57. Pliszka siwa (Motacilla alba) 25
 58. Kapturka (Sylvia atricapilla) 24
 59. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 24
 60. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 21
 61. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 20
 62. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 20
 63. Szczygieł (Carduelis carduelis) 20
 64. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 20
 65. Dzwoniec (Chloris chloris) 19
 66. Mysz polna (Apodemus agrarius) 19
 67. Makolągwa (Carduelis cannabina) 18
 68. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 18
 69. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 17
 70. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 16
 71. Bocian biały (Ciconia ciconia) 15
 72. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 14
 73. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 13
 74. Cierniówka (Sylvia communis) 13
 75. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 13
 76. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 12
 77. Skowronek (Alauda arvensis) 12
 78. Szop pracz (Procyon lotor) 11
 79. Norka amerykańska (Mustela vison) 11
 80. Lelek (Caprimulgus europaeus) 10
 81. Oknówka (Delichon urbicum) 10
 82. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 9
 83. Wilk (Canis lupus) 9
 84. Krogulec (Accipiter nisus) 9
 85. Piegża (Sylvia curruca) 9
 86. Gronostaj (Mustela erminea) 8
 87. Gryzoń (Rodentia) 8
 88. Piżmak (Ondatra zibethicus) 8
 89. Kowalik (Sitta europaea) 8
 90. Pustułka (Falco tinnunculus) 8
 91. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 7
 92. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 7
 93. Nietoperz (Chiroptera) 7
 94. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 7
 95. Mewa siwa (Larus canus) 7
 96. Łyska (Fulica atra) 7
 97. Jerzyk (Apus apus) 7
 98. Czyż (Spinus spinus) 6
 99. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 100. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 101. Mewa (Larus sp.) 6
 102. Pliszka żółta (Motacilla flava) 6
 103. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 6
 104. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 6
 105. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 5
 106. Łabędź niemy (Cygnus olor) 5
 107. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 108. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 5
 109. Słonka (Scolopax rusticola) 5
 110. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 4
 111. Brzegówka (Riparia riparia) 4
 112. Łozówka (Acrocephalus palustris) 4
 113. Czajka (Vanellus vanellus) 4
 114. Żubr (Bison bonasus) 4
 115. Płomykówka (Tyto alba) 4
 116. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 4
 117. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 4
 118. Paszkot (Turdus viscivorus) 4
 119. Bąk (Botaurus stellaris) 4
 120. Sikora uboga (Poecile palustris) 4
 121. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 4
 122. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 4
 123. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 124. Kokoszka (Gallinula chloropus) 3
 125. Popielica (Glis glis) 3
 126. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 3
 127. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 128. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 129. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 130. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 3
 131. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 132. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 2
 133. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 134. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 2
 135. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 136. Daniel (Dama dama) 2
 137. Karlik (Pipistrellus sp.) 2
 138. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 139. Kulczyk (Serinus serinus) 2
 140. Krętogłów (Jynx torquilla) 2
 141. Kruk (Corvus corax) 2
 142. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 143. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 2
 144. Lerka (Lullula arborea) 2
 145. Zniczek (Regulus ignicapilla) 2
 146. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 2
 147. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 2
 148. Pójdzka (Athene noctua) 2
 149. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 150. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 151. Żółw błotny (Emys orbicularis) 1
 152. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 153. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 154. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 155. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 156. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 157. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 1
 158. Żołna (Merops apiaster) 1
 159. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 160. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 161. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 162. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 163. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 164. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 165. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 166. Siniak (Columba oenas) 1
 167. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 168. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 169. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 170. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 171. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 1
 172. Żuraw (Grus grus) 1
 173. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 1
 174. Derkacz (Crex crex) 1
 175. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 1
 176. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 177. Przepiórka (Coturnix coturnix) 1
 178. Kobczyk (Falco vespertinus) 1
 179. Karolinka (Aix sponsa) 1
 180. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 181. Karczownik (Arvicola amphibius) 1
 182. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 1
 183. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 184. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 1
 185. Ryś (Lynx lynx) 1
 186. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 1
 187. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 188. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 189. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 1
 190. Wodnik (Rallus aquaticus) 1
 191. Dudek (Upupa epops) 1
 192. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 1
 193. Kumak nizinny (Bombina bombina) 1
 194. Jer (Fringilla montifringilla) 1
 195. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 1
 196. Jastrząb (Accipiter gentilis) 1
 197. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 198. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 199. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 200. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 201. Droździk (Turdus iliacus) 1
 202. Czapla siwa (Ardea cinerea) 1
 203. Muflon (Ovis ammon) 1
Liczba ofiar
 1. Ropucha szara (Bufo bufo) 5500
 2. Jeż (Erinaceus sp.) 2622
 3. Lis (Vulpes vulpes) 1358
 4. Zaskroniec (Natrix natrix) 784
 5. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 757
 6. Żaba trawna (Rana temporaria) 745
 7. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 492
 8. Sarna (Capreolus capreolus) 435
 9. Kuna domowa (Martes foina) 410
 10. Zając szarak (Lepus europaeus) 360
 11. Borsuk (Meles meles) 357
 12. Wróbel (Passer domesticus) 339
 13. Kuna (Martes sp.) 326
 14. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 323
 15. Kos (Turdus merula) 308
 16. Dzik (Sus scrofa) 232
 17. Rudzik (Erithacus rubecula) 220
 18. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 197
 19. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 161
 20. Kawka (Corvus monedula) 135
 21. Grzywacz (Columba palumbus) 131
 22. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 128
 23. Dymówka (Hirundo rustica) 122
 24. Kwiczoł (Turdus pilaris) 121
 25. Kuna leśna (Martes martes) 119
 26. Myszołów (Buteo buteo) 108
 27. Tchórz (Mustela putorius) 107
 28. Padalec (Anguis fragilis) 105
 29. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 104
 30. Śpiewak (Turdus philomelos) 103
 31. Szpak (Sturnus vulgaris) 101
 32. Mazurek (Passer montanus) 94
 33. Puszczyk (Strix aluco) 93
 34. Bażant (Phasianus colchicus) 90
 35. Sójka (Garrulus glandarius) 87
 36. Kret (Talpa europaea) 84
 37. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 79
 38. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 75
 39. Trznadel (Emberiza citrinella) 70
 40. Gawron (Corvus frugilegus) 70
 41. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 69
 42. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 68
 43. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 64
 44. Łasica (Mustela nivalis) 52
 45. Zięba (Fringilla coelebs) 52
 46. Bogatka (Parus major) 52
 47. Wrona siwa (Corvus cornix) 48
 48. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 48
 49. Wydra (Lutra lutra) 46
 50. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 46
 51. Łoś (Alces alces) 45
 52. Gąsiorek (Lanius collurio) 40
 53. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 40
 54. Sroka (Pica pica) 36
 55. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 36
 56. Kuropatwa (Perdix perdix) 32
 57. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 31
 58. Uszatka (Asio otus) 28
 59. Bóbr europejski (Castor fiber) 28
 60. Pliszka siwa (Motacilla alba) 26
 61. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 24
 62. Kapturka (Sylvia atricapilla) 24
 63. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 21
 64. Szczygieł (Carduelis carduelis) 21
 65. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 20
 66. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 20
 67. Dzwoniec (Chloris chloris) 20
 68. Makolągwa (Carduelis cannabina) 20
 69. Mysz polna (Apodemus agrarius) 19
 70. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 18
 71. Jer (Fringilla montifringilla) 17
 72. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 17
 73. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 17
 74. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 17
 75. Oknówka (Delichon urbicum) 16
 76. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 16
 77. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 16
 78. Bocian biały (Ciconia ciconia) 15
 79. Cierniówka (Sylvia communis) 13
 80. Szop pracz (Procyon lotor) 13
 81. Skowronek (Alauda arvensis) 12
 82. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 12
 83. Norka amerykańska (Mustela vison) 11
 84. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 11
 85. Lelek (Caprimulgus europaeus) 10
 86. Piegża (Sylvia curruca) 9
 87. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 9
 88. Wilk (Canis lupus) 9
 89. Brzegówka (Riparia riparia) 9
 90. Krogulec (Accipiter nisus) 9
 91. Pustułka (Falco tinnunculus) 8
 92. Kumak nizinny (Bombina bombina) 8
 93. Gryzoń (Rodentia) 8
 94. Kowalik (Sitta europaea) 8
 95. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 8
 96. Piżmak (Ondatra zibethicus) 8
 97. Gronostaj (Mustela erminea) 8
 98. Jerzyk (Apus apus) 7
 99. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 7
 100. Nietoperz (Chiroptera) 7
 101. Łyska (Fulica atra) 7
 102. Mewa siwa (Larus canus) 7
 103. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 7
 104. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 7
 105. Czyż (Spinus spinus) 6
 106. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 6
 107. Pliszka żółta (Motacilla flava) 6
 108. Mewa (Larus sp.) 6
 109. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 110. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 6
 111. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 112. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 113. Łabędź niemy (Cygnus olor) 5
 114. Słonka (Scolopax rusticola) 5
 115. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 4
 116. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 4
 117. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 4
 118. Żubr (Bison bonasus) 4
 119. Płomykówka (Tyto alba) 4
 120. Sikora uboga (Poecile palustris) 4
 121. Bąk (Botaurus stellaris) 4
 122. Paszkot (Turdus viscivorus) 4
 123. Łozówka (Acrocephalus palustris) 4
 124. Czajka (Vanellus vanellus) 4
 125. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 4
 126. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 4
 127. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 128. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 129. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 130. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 3
 131. Popielica (Glis glis) 3
 132. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 133. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 134. Kokoszka (Gallinula chloropus) 3
 135. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 136. Pójdzka (Athene noctua) 2
 137. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 2
 138. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 2
 139. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 2
 140. Lerka (Lullula arborea) 2
 141. Karlik (Pipistrellus sp.) 2
 142. Zniczek (Regulus ignicapilla) 2
 143. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 144. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 145. Daniel (Dama dama) 2
 146. Kruk (Corvus corax) 2
 147. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 148. Kulczyk (Serinus serinus) 2
 149. Krętogłów (Jynx torquilla) 2
 150. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 2
 151. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 1
 152. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 153. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 154. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 155. Przepiórka (Coturnix coturnix) 1
 156. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 1
 157. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 158. Droździk (Turdus iliacus) 1
 159. Czapla siwa (Ardea cinerea) 1
 160. Derkacz (Crex crex) 1
 161. Muflon (Ovis ammon) 1
 162. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 163. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 164. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 165. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 166. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 1
 167. Żuraw (Grus grus) 1
 168. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 1
 169. Jastrząb (Accipiter gentilis) 1
 170. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 171. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 172. Dudek (Upupa epops) 1
 173. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 174. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 1
 175. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 176. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 177. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 178. Siniak (Columba oenas) 1
 179. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 180. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 181. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 182. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 1
 183. Wodnik (Rallus aquaticus) 1
 184. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 185. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 186. Żołna (Merops apiaster) 1
 187. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 188. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 1
 189. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 190. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 1
 191. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 192. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 1
 193. Ryś (Lynx lynx) 1
 194. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 195. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 196. Karczownik (Arvicola amphibius) 1
 197. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 1
 198. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 199. Karolinka (Aix sponsa) 1
 200. Żółw błotny (Emys orbicularis) 1
 201. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 202. Kobczyk (Falco vespertinus) 1
 203. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
Obserwacje wg. gromady
 1. Ssaki 7521
 2. Ptaki 4237
 3. Płazy 1036
 4. Gady 520
Liczba obserwatorów - 180
Ranking obserwatorów
 • PrzemekS - 2252
 • Karol - 1309
 • barutko - 896
 • elf_zielony - 805
 • Avocet - 767
 • Mustela - 642
 • chris - 515
 • tmaszkal - 482
 • mawez - 437
 • AW - 315
 • więcej