Statystyki

Liczba obserwacji - 18353
Liczba gatunków - 204
Liczba obserwacji
 1. Jeż (Erinaceus sp.) 3477
 2. Lis (Vulpes vulpes) 1727
 3. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 981
 4. Ropucha szara (Bufo bufo) 867
 5. Sarna (Capreolus capreolus) 767
 6. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 726
 7. Zając szarak (Lepus europaeus) 503
 8. Kuna domowa (Martes foina) 491
 9. Zaskroniec (Natrix natrix) 478
 10. Kos (Turdus merula) 459
 11. Borsuk (Meles meles) 444
 12. Kuna (Martes sp.) 407
 13. Wróbel (Passer domesticus) 365
 14. Dzik (Sus scrofa) 267
 15. Kot domowy (Felis catus) 252
 16. Grzywacz (Columba palumbus) 203
 17. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 203
 18. Kawka (Corvus monedula) 168
 19. Myszołów (Buteo buteo) 154
 20. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 153
 21. Kuna leśna (Martes martes) 149
 22. Kwiczoł (Turdus pilaris) 142
 23. Śpiewak (Turdus philomelos) 140
 24. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 140
 25. Rudzik (Erithacus rubecula) 140
 26. Dymówka (Hirundo rustica) 138
 27. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 134
 28. Bażant (Phasianus colchicus) 134
 29. Szpak (Sturnus vulgaris) 130
 30. Padalec (Anguis fragilis) 130
 31. Tchórz (Mustela putorius) 123
 32. Puszczyk (Strix aluco) 119
 33. Mazurek (Passer montanus) 108
 34. Sójka (Garrulus glandarius) 107
 35. Kret (Talpa europaea) 103
 36. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 97
 37. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 94
 38. Trznadel (Emberiza citrinella) 89
 39. Zięba (Fringilla coelebs) 76
 40. Żaba trawna (Rana temporaria) 75
 41. Wrona siwa (Corvus cornix) 70
 42. Łoś (Alces alces) 69
 43. Gawron (Corvus frugilegus) 68
 44. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 67
 45. Łasica (Mustela nivalis) 66
 46. Bogatka (Parus major) 65
 47. Wydra (Lutra lutra) 64
 48. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 59
 49. Pies domowy (Canis familiaris) 59
 50. Sroka (Pica pica) 54
 51. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 54
 52. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 53
 53. Gąsiorek (Lanius collurio) 51
 54. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 45
 55. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 44
 56. Uszatka (Asio otus) 44
 57. Bóbr europejski (Castor fiber) 40
 58. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 36
 59. Pliszka siwa (Motacilla alba) 36
 60. Kuropatwa (Perdix perdix) 35
 61. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 33
 62. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 32
 63. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 32
 64. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 30
 65. Kapturka (Sylvia atricapilla) 30
 66. Makolągwa (Carduelis cannabina) 29
 67. Mysz polna (Apodemus agrarius) 28
 68. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 25
 69. Dzwoniec (Chloris chloris) 23
 70. Szczygieł (Carduelis carduelis) 23
 71. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 23
 72. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 21
 73. Bocian biały (Ciconia ciconia) 21
 74. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 20
 75. Gryzoń (Rodentia) 20
 76. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 20
 77. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 19
 78. Gronostaj (Mustela erminea) 18
 79. Szop pracz (Procyon lotor) 18
 80. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 17
 81. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 16
 82. Cierniówka (Sylvia communis) 16
 83. Norka amerykańska (Mustela vison) 16
 84. Oknówka (Delichon urbicum) 14
 85. Piegża (Sylvia curruca) 13
 86. Skowronek (Alauda arvensis) 13
 87. Mewa (Larus sp.) 11
 88. Jerzyk (Apus apus) 11
 89. Krogulec (Accipiter nisus) 11
 90. Mewa siwa (Larus canus) 11
 91. Wilk (Canis lupus) 11
 92. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 11
 93. Słonka (Scolopax rusticola) 10
 94. Lelek (Caprimulgus europaeus) 10
 95. Nietoperz (Chiroptera) 9
 96. Piżmak (Ondatra zibethicus) 9
 97. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 9
 98. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 99. Łabędź niemy (Cygnus olor) 9
 100. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 9
 101. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 8
 102. Pustułka (Falco tinnunculus) 8
 103. Kowalik (Sitta europaea) 8
 104. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 105. Łyska (Fulica atra) 8
 106. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 8
 107. Paszkot (Turdus viscivorus) 7
 108. Czyż (Spinus spinus) 7
 109. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 7
 110. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 111. Brzegówka (Riparia riparia) 6
 112. Daniel (Dama dama) 6
 113. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 114. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 6
 115. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 116. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 117. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 118. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 119. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 5
 120. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 121. Popielica (Glis glis) 5
 122. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 123. Płomykówka (Tyto alba) 5
 124. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 5
 125. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 126. Sikora uboga (Poecile palustris) 4
 127. Kruk (Corvus corax) 4
 128. Bąk (Botaurus stellaris) 4
 129. Żubr (Bison bonasus) 4
 130. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 131. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 132. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 4
 133. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 4
 134. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 135. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 136. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 137. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 3
 138. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 3
 139. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 3
 140. Lerka (Lullula arborea) 3
 141. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 142. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 143. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 144. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 145. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 146. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 147. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 148. Zniczek (Regulus ignicapilla) 2
 149. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 2
 150. Pójdzka (Athene noctua) 2
 151. Żołna (Merops apiaster) 2
 152. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 153. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 154. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 155. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 156. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 157. Muflon (Ovis ammon) 2
 158. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 159. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 160. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 161. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 162. Jer (Fringilla montifringilla) 2
 163. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 164. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 165. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 2
 166. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 167. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 168. Droździk (Turdus iliacus) 1
 169. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 170. Żuraw (Grus grus) 1
 171. Siniak (Columba oenas) 1
 172. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 173. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 174. Dudek (Upupa epops) 1
 175. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 176. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 177. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 178. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 179. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 180. Kumak nizinny (Bombina bombina) 1
 181. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 182. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 183. Jastrząb (Accipiter gentilis) 1
 184. Ryś (Lynx lynx) 1
 185. Wodnik (Rallus aquaticus) 1
 186. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 187. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 1
 188. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 189. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 190. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 191. Derkacz (Crex crex) 1
 192. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 193. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 194. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 195. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 196. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 197. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 198. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 199. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 200. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 201. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 202. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 203. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 204. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 205. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 206. Karczownik (Arvicola amphibius) 1
 207. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 208. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 209. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 210. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 211. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 212. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 1
 213. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 214. Karolinka (Aix sponsa) 1
Liczba ofiar
 1. Ropucha szara (Bufo bufo) 6398
 2. Jeż (Erinaceus sp.) 3558
 3. Lis (Vulpes vulpes) 1749
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1050
 5. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 994
 6. Zaskroniec (Natrix natrix) 953
 7. Żaba trawna (Rana temporaria) 767
 8. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 728
 9. Zając szarak (Lepus europaeus) 513
 10. Dzik (Sus scrofa) 503
 11. Kuna domowa (Martes foina) 494
 12. Kos (Turdus merula) 462
 13. Borsuk (Meles meles) 450
 14. Kuna (Martes sp.) 409
 15. Wróbel (Passer domesticus) 395
 16. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 368
 17. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 337
 18. Rudzik (Erithacus rubecula) 260
 19. Kot domowy (Felis catus) 253
 20. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 204
 21. Grzywacz (Columba palumbus) 204
 22. Kawka (Corvus monedula) 169
 23. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 160
 24. Myszołów (Buteo buteo) 156
 25. Kuna leśna (Martes martes) 150
 26. Dymówka (Hirundo rustica) 148
 27. Kwiczoł (Turdus pilaris) 148
 28. Padalec (Anguis fragilis) 147
 29. Śpiewak (Turdus philomelos) 145
 30. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 140
 31. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 140
 32. Bażant (Phasianus colchicus) 135
 33. Szpak (Sturnus vulgaris) 133
 34. Tchórz (Mustela putorius) 124
 35. Puszczyk (Strix aluco) 119
 36. Mazurek (Passer montanus) 117
 37. Sójka (Garrulus glandarius) 109
 38. Kret (Talpa europaea) 109
 39. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 105
 40. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 104
 41. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 94
 42. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 94
 43. Trznadel (Emberiza citrinella) 89
 44. Gawron (Corvus frugilegus) 84
 45. Zięba (Fringilla coelebs) 78
 46. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 73
 47. Wrona siwa (Corvus cornix) 73
 48. Łoś (Alces alces) 73
 49. Łasica (Mustela nivalis) 69
 50. Bogatka (Parus major) 67
 51. Pies domowy (Canis familiaris) 65
 52. Wydra (Lutra lutra) 64
 53. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 60
 54. Sroka (Pica pica) 55
 55. Gąsiorek (Lanius collurio) 51
 56. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 45
 57. Uszatka (Asio otus) 44
 58. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 44
 59. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 44
 60. Bóbr europejski (Castor fiber) 40
 61. Pliszka siwa (Motacilla alba) 37
 62. Kuropatwa (Perdix perdix) 37
 63. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 36
 64. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 33
 65. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 32
 66. Makolągwa (Carduelis cannabina) 31
 67. Mysz polna (Apodemus agrarius) 30
 68. Kapturka (Sylvia atricapilla) 30
 69. Dzwoniec (Chloris chloris) 24
 70. Szczygieł (Carduelis carduelis) 24
 71. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 24
 72. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 23
 73. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 23
 74. Bocian biały (Ciconia ciconia) 21
 75. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 21
 76. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 21
 77. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 21
 78. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 21
 79. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 20
 80. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 20
 81. Oknówka (Delichon urbicum) 20
 82. Gryzoń (Rodentia) 20
 83. Szop pracz (Procyon lotor) 20
 84. Jer (Fringilla montifringilla) 18
 85. Gronostaj (Mustela erminea) 18
 86. Norka amerykańska (Mustela vison) 16
 87. Cierniówka (Sylvia communis) 16
 88. Piegża (Sylvia curruca) 13
 89. Skowronek (Alauda arvensis) 13
 90. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 12
 91. Brzegówka (Riparia riparia) 12
 92. Mewa siwa (Larus canus) 11
 93. Daniel (Dama dama) 11
 94. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 11
 95. Wilk (Canis lupus) 11
 96. Jerzyk (Apus apus) 11
 97. Mewa (Larus sp.) 11
 98. Krogulec (Accipiter nisus) 11
 99. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 10
 100. Lelek (Caprimulgus europaeus) 10
 101. Słonka (Scolopax rusticola) 10
 102. Łabędź niemy (Cygnus olor) 9
 103. Piżmak (Ondatra zibethicus) 9
 104. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 9
 105. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 106. Nietoperz (Chiroptera) 9
 107. Pustułka (Falco tinnunculus) 8
 108. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 8
 109. Kowalik (Sitta europaea) 8
 110. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 8
 111. Kumak nizinny (Bombina bombina) 8
 112. Łyska (Fulica atra) 8
 113. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 114. Paszkot (Turdus viscivorus) 7
 115. Czyż (Spinus spinus) 7
 116. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 117. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 6
 118. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 119. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 120. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 121. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 122. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 123. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 124. Muflon (Ovis ammon) 5
 125. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 126. Płomykówka (Tyto alba) 5
 127. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 128. Popielica (Glis glis) 5
 129. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 5
 130. Sikora uboga (Poecile palustris) 4
 131. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 4
 132. Kruk (Corvus corax) 4
 133. Bąk (Botaurus stellaris) 4
 134. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 135. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 4
 136. Żubr (Bison bonasus) 4
 137. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 138. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 139. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 140. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 141. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 3
 142. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 143. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 3
 144. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 145. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 146. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 147. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 148. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 149. Lerka (Lullula arborea) 3
 150. Zniczek (Regulus ignicapilla) 2
 151. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 2
 152. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 153. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 154. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 155. Żołna (Merops apiaster) 2
 156. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 157. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 2
 158. Pójdzka (Athene noctua) 2
 159. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 160. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 161. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 162. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 163. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 164. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 165. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 166. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 167. Dudek (Upupa epops) 1
 168. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 169. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 170. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 171. Jastrząb (Accipiter gentilis) 1
 172. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 1
 173. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 174. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 175. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 176. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 177. Karczownik (Arvicola amphibius) 1
 178. Ryś (Lynx lynx) 1
 179. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 180. Derkacz (Crex crex) 1
 181. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 182. Wodnik (Rallus aquaticus) 1
 183. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 184. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 185. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 186. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 187. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 188. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 189. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 190. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 191. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 1
 192. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 193. Siniak (Columba oenas) 1
 194. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 195. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 196. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 197. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 198. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 199. Droździk (Turdus iliacus) 1
 200. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 201. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 202. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 203. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 204. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 205. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 206. Żuraw (Grus grus) 1
 207. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 208. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 209. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 210. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 211. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 212. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 213. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 214. Karolinka (Aix sponsa) 1
Obserwacje wg. gromady
 1. Ssaki 10665
 2. Ptaki 5616
 3. Płazy 1353
 4. Gady 719
Liczba obserwatorów - 210
Ranking obserwatorów
 • PrzemekS - 3331
 • Karol - 1642
 • barutko - 1479
 • elf_zielony - 1066
 • Mustela - 953
 • Avocet - 767
 • tmaszkal - 699
 • chris - 515
 • mawez - 509
 • Magdalena Lewińska - 470
 • więcej