Statystyki

Liczba obserwacji - 22053
Liczba gatunków - 211
Liczba obserwacji
 1. Jeż (Erinaceus sp.) 4121
 2. Lis (Vulpes vulpes) 2065
 3. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1156
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1041
 5. Ropucha szara (Bufo bufo) 989
 6. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 864
 7. Zając szarak (Lepus europaeus) 605
 8. Kot domowy (Felis catus) 590
 9. Kos (Turdus merula) 569
 10. Kuna domowa (Martes foina) 560
 11. Borsuk (Meles meles) 555
 12. Zaskroniec (Natrix natrix) 528
 13. Kuna (Martes sp.) 493
 14. Dzik (Sus scrofa) 394
 15. Wróbel (Passer domesticus) 387
 16. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 229
 17. Grzywacz (Columba palumbus) 227
 18. Myszołów (Buteo buteo) 195
 19. Kawka (Corvus monedula) 183
 20. Śpiewak (Turdus philomelos) 175
 21. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 168
 22. Bażant (Phasianus colchicus) 168
 23. Kuna leśna (Martes martes) 163
 24. Kwiczoł (Turdus pilaris) 160
 25. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 159
 26. Rudzik (Erithacus rubecula) 158
 27. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 153
 28. Padalec (Anguis fragilis) 149
 29. Szpak (Sturnus vulgaris) 146
 30. Dymówka (Hirundo rustica) 144
 31. Puszczyk (Strix aluco) 142
 32. Tchórz (Mustela putorius) 132
 33. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 120
 34. Sójka (Garrulus glandarius) 118
 35. Pies domowy (Canis familiaris) 117
 36. Mazurek (Passer montanus) 116
 37. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 116
 38. Kret (Talpa europaea) 112
 39. Łoś (Alces alces) 97
 40. Trznadel (Emberiza citrinella) 96
 41. Zięba (Fringilla coelebs) 90
 42. Wrona siwa (Corvus cornix) 83
 43. Żaba trawna (Rana temporaria) 79
 44. Bogatka (Parus major) 76
 45. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 76
 46. Łasica (Mustela nivalis) 75
 47. Wydra (Lutra lutra) 74
 48. Gawron (Corvus frugilegus) 72
 49. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 69
 50. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 68
 51. Sroka (Pica pica) 61
 52. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 60
 53. Gąsiorek (Lanius collurio) 55
 54. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 54
 55. Uszatka (Asio otus) 53
 56. Bóbr europejski (Castor fiber) 48
 57. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 45
 58. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 43
 59. Pliszka siwa (Motacilla alba) 41
 60. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 40
 61. Kuropatwa (Perdix perdix) 37
 62. Makolągwa (Carduelis cannabina) 36
 63. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 34
 64. Gryzoń (Rodentia) 33
 65. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 32
 66. Mysz polna (Apodemus agrarius) 32
 67. Kapturka (Sylvia atricapilla) 31
 68. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 31
 69. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 29
 70. Szczygieł (Carduelis carduelis) 29
 71. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 27
 72. Dzwoniec (Chloris chloris) 27
 73. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 26
 74. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 24
 75. Bocian biały (Ciconia ciconia) 23
 76. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 77. Szop pracz (Procyon lotor) 21
 78. Gronostaj (Mustela erminea) 20
 79. Cierniówka (Sylvia communis) 20
 80. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 20
 81. Daniel (Dama dama) 20
 82. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 83. Oknówka (Delichon urbicum) 17
 84. Krogulec (Accipiter nisus) 17
 85. Piegża (Sylvia curruca) 17
 86. Wilk (Canis lupus) 17
 87. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 16
 88. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 15
 89. Mewa siwa (Larus canus) 14
 90. Skowronek (Alauda arvensis) 14
 91. Jerzyk (Apus apus) 12
 92. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 93. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 12
 94. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 95. Mewa (Larus sp.) 11
 96. Pustułka (Falco tinnunculus) 11
 97. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 98. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 10
 99. Łabędź niemy (Cygnus olor) 10
 100. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 10
 101. Paszkot (Turdus viscivorus) 10
 102. Nietoperz (Chiroptera) 9
 103. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 104. Kowalik (Sitta europaea) 8
 105. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 106. Czyż (Spinus spinus) 8
 107. Łyska (Fulica atra) 8
 108. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 8
 109. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 8
 110. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 8
 111. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 8
 112. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 7
 113. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 7
 114. Brzegówka (Riparia riparia) 6
 115. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 116. Sikora uboga (Poecile palustris) 6
 117. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 118. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 119. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 120. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 6
 121. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 122. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 123. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 124. Płomykówka (Tyto alba) 5
 125. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 126. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 5
 127. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 128. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 129. Popielica (Glis glis) 5
 130. Lerka (Lullula arborea) 4
 131. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 132. Żubr (Bison bonasus) 4
 133. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 134. Pójdzka (Athene noctua) 4
 135. Kumak nizinny (Bombina bombina) 4
 136. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 137. Kruk (Corvus corax) 4
 138. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 3
 139. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 140. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 141. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 142. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 143. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 144. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 145. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 146. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 147. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 148. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 149. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 150. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 151. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 152. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 153. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 154. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 155. Jer (Fringilla montifringilla) 2
 156. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 157. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 158. Jastrząb (Accipiter gentilis) 2
 159. Wodnik (Rallus aquaticus) 2
 160. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 161. Żołna (Merops apiaster) 2
 162. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 163. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 164. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 165. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 166. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 167. Muflon (Ovis ammon) 2
 168. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 169. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 170. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 171. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 172. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 173. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 174. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 175. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 176. Derkacz (Crex crex) 1
 177. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 178. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 179. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 180. Droździk (Turdus iliacus) 1
 181. Ryś (Lynx lynx) 1
 182. Żuraw (Grus grus) 1
 183. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 184. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 185. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 186. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 187. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 188. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 189. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 190. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 191. Siniak (Columba oenas) 1
 192. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 193. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 194. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 195. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 196. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 197. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 198. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 199. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 200. Dudek (Upupa epops) 1
 201. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 202. Karolinka (Aix sponsa) 1
 203. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 204. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 205. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 206. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 207. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 208. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 209. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 210. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 211. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 212. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 213. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 214. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 215. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 216. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 217. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 218. Badylarka (Micromys minutus) 1
 219. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 220. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
 221. Czubatka (Lophophanes cristatus) 1
Liczba ofiar
 1. Ropucha szara (Bufo bufo) 7806
 2. Jeż (Erinaceus sp.) 4228
 3. Lis (Vulpes vulpes) 2094
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1510
 5. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1171
 6. Zaskroniec (Natrix natrix) 1008
 7. Dzik (Sus scrofa) 910
 8. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 867
 9. Żaba trawna (Rana temporaria) 725
 10. Zając szarak (Lepus europaeus) 618
 11. Kot domowy (Felis catus) 595
 12. Kos (Turdus merula) 574
 13. Kuna domowa (Martes foina) 563
 14. Borsuk (Meles meles) 562
 15. Kuna (Martes sp.) 495
 16. Wróbel (Passer domesticus) 418
 17. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 409
 18. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 335
 19. Rudzik (Erithacus rubecula) 278
 20. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 230
 21. Grzywacz (Columba palumbus) 229
 22. Myszołów (Buteo buteo) 208
 23. Kawka (Corvus monedula) 184
 24. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 176
 25. Śpiewak (Turdus philomelos) 176
 26. Bażant (Phasianus colchicus) 169
 27. Kwiczoł (Turdus pilaris) 167
 28. Padalec (Anguis fragilis) 166
 29. Kuna leśna (Martes martes) 164
 30. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 161
 31. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 159
 32. Dymówka (Hirundo rustica) 154
 33. Szpak (Sturnus vulgaris) 150
 34. Puszczyk (Strix aluco) 142
 35. Tchórz (Mustela putorius) 133
 36. Pies domowy (Canis familiaris) 129
 37. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 128
 38. Mazurek (Passer montanus) 125
 39. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 124
 40. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 121
 41. Sójka (Garrulus glandarius) 120
 42. Kret (Talpa europaea) 118
 43. Łoś (Alces alces) 112
 44. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 112
 45. Trznadel (Emberiza citrinella) 96
 46. Zięba (Fringilla coelebs) 92
 47. Gawron (Corvus frugilegus) 89
 48. Wrona siwa (Corvus cornix) 86
 49. Łasica (Mustela nivalis) 78
 50. Bogatka (Parus major) 78
 51. Wydra (Lutra lutra) 74
 52. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 74
 53. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 69
 54. Sroka (Pica pica) 62
 55. Daniel (Dama dama) 57
 56. Gąsiorek (Lanius collurio) 55
 57. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 54
 58. Uszatka (Asio otus) 53
 59. Bóbr europejski (Castor fiber) 48
 60. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 46
 61. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 45
 62. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 43
 63. Pliszka siwa (Motacilla alba) 42
 64. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 40
 65. Kuropatwa (Perdix perdix) 39
 66. Makolągwa (Carduelis cannabina) 38
 67. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 34
 68. Mysz polna (Apodemus agrarius) 34
 69. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 33
 70. Gryzoń (Rodentia) 33
 71. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 31
 72. Kapturka (Sylvia atricapilla) 31
 73. Szczygieł (Carduelis carduelis) 30
 74. Dzwoniec (Chloris chloris) 28
 75. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 27
 76. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 25
 77. Kumak nizinny (Bombina bombina) 25
 78. Oknówka (Delichon urbicum) 23
 79. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 23
 80. Bocian biały (Ciconia ciconia) 23
 81. Szop pracz (Procyon lotor) 23
 82. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 83. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 21
 84. Gronostaj (Mustela erminea) 20
 85. Cierniówka (Sylvia communis) 20
 86. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 20
 87. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 18
 88. Jer (Fringilla montifringilla) 18
 89. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 90. Krogulec (Accipiter nisus) 17
 91. Piegża (Sylvia curruca) 17
 92. Wilk (Canis lupus) 17
 93. Mewa siwa (Larus canus) 14
 94. Skowronek (Alauda arvensis) 14
 95. Brzegówka (Riparia riparia) 12
 96. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 12
 97. Jerzyk (Apus apus) 12
 98. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 99. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 12
 100. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 12
 101. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 102. Mewa (Larus sp.) 11
 103. Pustułka (Falco tinnunculus) 11
 104. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 105. Łabędź niemy (Cygnus olor) 10
 106. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 10
 107. Paszkot (Turdus viscivorus) 10
 108. Nietoperz (Chiroptera) 9
 109. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 9
 110. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 9
 111. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 112. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 9
 113. Kowalik (Sitta europaea) 8
 114. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 115. Czyż (Spinus spinus) 8
 116. Łyska (Fulica atra) 8
 117. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 7
 118. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 119. Sikora uboga (Poecile palustris) 6
 120. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 121. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 122. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 123. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 6
 124. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 125. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 126. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 127. Płomykówka (Tyto alba) 5
 128. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 129. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 5
 130. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 131. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 132. Muflon (Ovis ammon) 5
 133. Popielica (Glis glis) 5
 134. Lerka (Lullula arborea) 4
 135. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 136. Żubr (Bison bonasus) 4
 137. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 138. Pójdzka (Athene noctua) 4
 139. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 140. Kruk (Corvus corax) 4
 141. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 142. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 143. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 144. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 145. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 146. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 147. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 148. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 149. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 150. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 151. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 152. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 153. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 154. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 155. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 156. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 157. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 158. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 159. Jastrząb (Accipiter gentilis) 2
 160. Wodnik (Rallus aquaticus) 2
 161. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 162. Żołna (Merops apiaster) 2
 163. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 164. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 165. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 166. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 167. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 168. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 169. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 170. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 171. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 172. Czubatka (Lophophanes cristatus) 2
 173. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 174. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 175. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 176. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 177. Derkacz (Crex crex) 1
 178. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 179. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 180. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 181. Droździk (Turdus iliacus) 1
 182. Ryś (Lynx lynx) 1
 183. Żuraw (Grus grus) 1
 184. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 185. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 186. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 187. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 188. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 189. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 190. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 191. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 192. Siniak (Columba oenas) 1
 193. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 194. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 195. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 196. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 197. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 198. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 199. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 200. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 201. Dudek (Upupa epops) 1
 202. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 203. Karolinka (Aix sponsa) 1
 204. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 205. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 206. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 207. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 208. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 209. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 210. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 211. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 212. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 213. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 214. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 215. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 216. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 217. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 218. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 219. Badylarka (Micromys minutus) 1
 220. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 221. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
Obserwacje wg. gromady
 1. Ssaki 13240
 2. Ptaki 6485
 3. Płazy 1534
 4. Gady 794
Liczba obserwatorów - 248
Ranking obserwatorów
 • PrzemekS - 4070
 • Karol - 1927
 • barutko - 1845
 • elf_zielony - 1513
 • Mustela - 1099
 • Avocet - 767
 • tmaszkal - 745
 • mawez - 533
 • chris - 515
 • AW - 481
 • więcej