Statystyki

Liczba obserwacji - 21079
Liczba gatunków - 210
Liczba obserwacji
 1. Jeż (Erinaceus sp.) 3881
 2. Lis (Vulpes vulpes) 2028
 3. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1116
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1010
 5. Ropucha szara (Bufo bufo) 928
 6. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 841
 7. Zając szarak (Lepus europaeus) 580
 8. Kuna domowa (Martes foina) 549
 9. Borsuk (Meles meles) 532
 10. Kot domowy (Felis catus) 519
 11. Zaskroniec (Natrix natrix) 516
 12. Kos (Turdus merula) 512
 13. Kuna (Martes sp.) 470
 14. Wróbel (Passer domesticus) 381
 15. Dzik (Sus scrofa) 377
 16. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 223
 17. Grzywacz (Columba palumbus) 221
 18. Myszołów (Buteo buteo) 184
 19. Kawka (Corvus monedula) 180
 20. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 163
 21. Kuna leśna (Martes martes) 160
 22. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 156
 23. Śpiewak (Turdus philomelos) 154
 24. Bażant (Phasianus colchicus) 153
 25. Rudzik (Erithacus rubecula) 149
 26. Kwiczoł (Turdus pilaris) 148
 27. Padalec (Anguis fragilis) 145
 28. Dymówka (Hirundo rustica) 144
 29. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 143
 30. Szpak (Sturnus vulgaris) 142
 31. Puszczyk (Strix aluco) 138
 32. Tchórz (Mustela putorius) 130
 33. Sójka (Garrulus glandarius) 117
 34. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 114
 35. Mazurek (Passer montanus) 113
 36. Kret (Talpa europaea) 112
 37. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 108
 38. Pies domowy (Canis familiaris) 106
 39. Łoś (Alces alces) 93
 40. Trznadel (Emberiza citrinella) 93
 41. Zięba (Fringilla coelebs) 80
 42. Wrona siwa (Corvus cornix) 80
 43. Żaba trawna (Rana temporaria) 76
 44. Bogatka (Parus major) 73
 45. Łasica (Mustela nivalis) 72
 46. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 72
 47. Wydra (Lutra lutra) 71
 48. Gawron (Corvus frugilegus) 71
 49. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 68
 50. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 63
 51. Sroka (Pica pica) 58
 52. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 58
 53. Gąsiorek (Lanius collurio) 54
 54. Uszatka (Asio otus) 52
 55. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 52
 56. Bóbr europejski (Castor fiber) 45
 57. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 45
 58. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 43
 59. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 40
 60. Pliszka siwa (Motacilla alba) 39
 61. Kuropatwa (Perdix perdix) 36
 62. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 34
 63. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 32
 64. Mysz polna (Apodemus agrarius) 31
 65. Makolągwa (Carduelis cannabina) 31
 66. Kapturka (Sylvia atricapilla) 31
 67. Gryzoń (Rodentia) 31
 68. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 31
 69. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 27
 70. Szczygieł (Carduelis carduelis) 27
 71. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 26
 72. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 26
 73. Dzwoniec (Chloris chloris) 25
 74. Bocian biały (Ciconia ciconia) 22
 75. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 76. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 21
 77. Gronostaj (Mustela erminea) 20
 78. Szop pracz (Procyon lotor) 20
 79. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 20
 80. Daniel (Dama dama) 19
 81. Cierniówka (Sylvia communis) 18
 82. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 83. Oknówka (Delichon urbicum) 17
 84. Wilk (Canis lupus) 17
 85. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 16
 86. Krogulec (Accipiter nisus) 16
 87. Piegża (Sylvia curruca) 16
 88. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 15
 89. Mewa siwa (Larus canus) 14
 90. Skowronek (Alauda arvensis) 14
 91. Jerzyk (Apus apus) 12
 92. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 93. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 12
 94. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 95. Mewa (Larus sp.) 11
 96. Pustułka (Falco tinnunculus) 11
 97. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 98. Łabędź niemy (Cygnus olor) 10
 99. Paszkot (Turdus viscivorus) 10
 100. Nietoperz (Chiroptera) 9
 101. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 9
 102. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 9
 103. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 104. Kowalik (Sitta europaea) 8
 105. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 106. Łyska (Fulica atra) 8
 107. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 8
 108. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 8
 109. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 8
 110. Czyż (Spinus spinus) 7
 111. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 7
 112. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 7
 113. Brzegówka (Riparia riparia) 6
 114. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 115. Sikora uboga (Poecile palustris) 6
 116. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 117. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 118. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 119. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 5
 120. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 121. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 122. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 123. Płomykówka (Tyto alba) 5
 124. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 125. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 126. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 127. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 5
 128. Popielica (Glis glis) 5
 129. Lerka (Lullula arborea) 4
 130. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 131. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 4
 132. Żubr (Bison bonasus) 4
 133. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 134. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 135. Kruk (Corvus corax) 4
 136. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 3
 137. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 138. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 139. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 140. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 141. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 142. Pójdzka (Athene noctua) 3
 143. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 144. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 145. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 146. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 147. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 148. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 149. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 150. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 151. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 152. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 153. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 154. Jer (Fringilla montifringilla) 2
 155. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 156. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 157. Jastrząb (Accipiter gentilis) 2
 158. Wodnik (Rallus aquaticus) 2
 159. Kumak nizinny (Bombina bombina) 2
 160. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 161. Żołna (Merops apiaster) 2
 162. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 163. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 164. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 165. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 166. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 167. Muflon (Ovis ammon) 2
 168. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 169. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 170. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 171. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 172. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 173. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 174. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 175. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 176. Derkacz (Crex crex) 1
 177. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 178. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 179. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 180. Droździk (Turdus iliacus) 1
 181. Ryś (Lynx lynx) 1
 182. Żuraw (Grus grus) 1
 183. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 184. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 185. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 186. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 187. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 188. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 189. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 190. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 191. Siniak (Columba oenas) 1
 192. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 193. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 194. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 195. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 196. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 197. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 198. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 199. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 200. Dudek (Upupa epops) 1
 201. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 202. Karolinka (Aix sponsa) 1
 203. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 204. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 205. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 206. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 207. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 208. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 209. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 210. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 211. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 212. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 213. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 214. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 215. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 216. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 217. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 218. Badylarka (Micromys minutus) 1
 219. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 220. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
Liczba ofiar
 1. Ropucha szara (Bufo bufo) 6795
 2. Jeż (Erinaceus sp.) 3975
 3. Lis (Vulpes vulpes) 2054
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1466
 5. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1130
 6. Zaskroniec (Natrix natrix) 996
 7. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 844
 8. Dzik (Sus scrofa) 813
 9. Żaba trawna (Rana temporaria) 722
 10. Zając szarak (Lepus europaeus) 593
 11. Kuna domowa (Martes foina) 552
 12. Borsuk (Meles meles) 539
 13. Kot domowy (Felis catus) 522
 14. Kos (Turdus merula) 516
 15. Kuna (Martes sp.) 472
 16. Wróbel (Passer domesticus) 412
 17. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 382
 18. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 335
 19. Rudzik (Erithacus rubecula) 269
 20. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 224
 21. Grzywacz (Columba palumbus) 223
 22. Myszołów (Buteo buteo) 186
 23. Kawka (Corvus monedula) 181
 24. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 170
 25. Padalec (Anguis fragilis) 162
 26. Kuna leśna (Martes martes) 161
 27. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 156
 28. Śpiewak (Turdus philomelos) 155
 29. Kwiczoł (Turdus pilaris) 154
 30. Bażant (Phasianus colchicus) 154
 31. Dymówka (Hirundo rustica) 154
 32. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 151
 33. Szpak (Sturnus vulgaris) 146
 34. Puszczyk (Strix aluco) 138
 35. Tchórz (Mustela putorius) 131
 36. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 126
 37. Mazurek (Passer montanus) 122
 38. Sójka (Garrulus glandarius) 119
 39. Kret (Talpa europaea) 118
 40. Pies domowy (Canis familiaris) 117
 41. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 116
 42. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 115
 43. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 110
 44. Łoś (Alces alces) 107
 45. Trznadel (Emberiza citrinella) 93
 46. Gawron (Corvus frugilegus) 88
 47. Wrona siwa (Corvus cornix) 83
 48. Zięba (Fringilla coelebs) 82
 49. Łasica (Mustela nivalis) 75
 50. Bogatka (Parus major) 75
 51. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 74
 52. Wydra (Lutra lutra) 71
 53. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 64
 54. Sroka (Pica pica) 59
 55. Gąsiorek (Lanius collurio) 54
 56. Uszatka (Asio otus) 52
 57. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 52
 58. Daniel (Dama dama) 52
 59. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 46
 60. Bóbr europejski (Castor fiber) 45
 61. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 45
 62. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 43
 63. Pliszka siwa (Motacilla alba) 40
 64. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 40
 65. Kuropatwa (Perdix perdix) 38
 66. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 34
 67. Mysz polna (Apodemus agrarius) 33
 68. Makolągwa (Carduelis cannabina) 33
 69. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 33
 70. Kapturka (Sylvia atricapilla) 31
 71. Gryzoń (Rodentia) 31
 72. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 28
 73. Szczygieł (Carduelis carduelis) 28
 74. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 26
 75. Dzwoniec (Chloris chloris) 26
 76. Oknówka (Delichon urbicum) 23
 77. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 23
 78. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 22
 79. Bocian biały (Ciconia ciconia) 22
 80. Szop pracz (Procyon lotor) 22
 81. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 82. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 21
 83. Gronostaj (Mustela erminea) 20
 84. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 20
 85. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 18
 86. Cierniówka (Sylvia communis) 18
 87. Jer (Fringilla montifringilla) 18
 88. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 89. Wilk (Canis lupus) 17
 90. Krogulec (Accipiter nisus) 16
 91. Piegża (Sylvia curruca) 16
 92. Mewa siwa (Larus canus) 14
 93. Skowronek (Alauda arvensis) 14
 94. Brzegówka (Riparia riparia) 12
 95. Jerzyk (Apus apus) 12
 96. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 97. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 12
 98. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 12
 99. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 100. Mewa (Larus sp.) 11
 101. Pustułka (Falco tinnunculus) 11
 102. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 103. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 10
 104. Łabędź niemy (Cygnus olor) 10
 105. Paszkot (Turdus viscivorus) 10
 106. Kumak nizinny (Bombina bombina) 10
 107. Nietoperz (Chiroptera) 9
 108. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 9
 109. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 9
 110. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 9
 111. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 112. Kowalik (Sitta europaea) 8
 113. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 114. Łyska (Fulica atra) 8
 115. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 8
 116. Czyż (Spinus spinus) 7
 117. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 118. Sikora uboga (Poecile palustris) 6
 119. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 120. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 121. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 122. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 5
 123. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 124. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 125. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 126. Płomykówka (Tyto alba) 5
 127. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 128. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 129. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 130. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 5
 131. Muflon (Ovis ammon) 5
 132. Popielica (Glis glis) 5
 133. Lerka (Lullula arborea) 4
 134. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 135. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 4
 136. Żubr (Bison bonasus) 4
 137. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 138. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 139. Kruk (Corvus corax) 4
 140. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 141. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 142. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 143. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 144. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 145. Pójdzka (Athene noctua) 3
 146. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 147. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 148. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 149. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 150. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 151. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 152. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 153. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 154. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 155. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 156. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 157. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 158. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 159. Jastrząb (Accipiter gentilis) 2
 160. Wodnik (Rallus aquaticus) 2
 161. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 162. Żołna (Merops apiaster) 2
 163. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 164. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 165. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 166. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 167. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 168. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 169. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 170. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 171. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 172. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 173. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 174. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 175. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 176. Derkacz (Crex crex) 1
 177. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 178. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 179. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 180. Droździk (Turdus iliacus) 1
 181. Ryś (Lynx lynx) 1
 182. Żuraw (Grus grus) 1
 183. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 184. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 185. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 186. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 187. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 188. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 189. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 190. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 191. Siniak (Columba oenas) 1
 192. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 193. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 194. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 195. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 196. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 197. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 198. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 199. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 200. Dudek (Upupa epops) 1
 201. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 202. Karolinka (Aix sponsa) 1
 203. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 204. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 205. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 206. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 207. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 208. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 209. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 210. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 211. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 212. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 213. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 214. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 215. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 216. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 217. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 218. Badylarka (Micromys minutus) 1
 219. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 220. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
Obserwacje wg. gromady
 1. Ssaki 12660
 2. Ptaki 6194
 3. Płazy 1447
 4. Gady 778
Liczba obserwatorów - 242
Ranking obserwatorów
 • PrzemekS - 3818
 • Karol - 1852
 • barutko - 1798
 • elf_zielony - 1436
 • Mustela - 1071
 • Avocet - 767
 • tmaszkal - 729
 • mawez - 530
 • chris - 515
 • AW - 470
 • więcej