Statystyki

Liczba obserwacji - 19267
Liczba gatunków - 207
Liczba obserwacji
 1. Jeż (Erinaceus sp.) 3631
 2. Lis (Vulpes vulpes) 1811
 3. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1027
 4. Ropucha szara (Bufo bufo) 893
 5. Sarna (Capreolus capreolus) 886
 6. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 759
 7. Zając szarak (Lepus europaeus) 530
 8. Kuna domowa (Martes foina) 508
 9. Borsuk (Meles meles) 482
 10. Kos (Turdus merula) 482
 11. Zaskroniec (Natrix natrix) 482
 12. Kuna (Martes sp.) 437
 13. Wróbel (Passer domesticus) 368
 14. Kot domowy (Felis catus) 329
 15. Dzik (Sus scrofa) 313
 16. Grzywacz (Columba palumbus) 211
 17. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 208
 18. Kawka (Corvus monedula) 172
 19. Myszołów (Buteo buteo) 163
 20. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 153
 21. Kuna leśna (Martes martes) 151
 22. Śpiewak (Turdus philomelos) 145
 23. Rudzik (Erithacus rubecula) 144
 24. Kwiczoł (Turdus pilaris) 144
 25. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 142
 26. Bażant (Phasianus colchicus) 141
 27. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 138
 28. Dymówka (Hirundo rustica) 138
 29. Szpak (Sturnus vulgaris) 133
 30. Padalec (Anguis fragilis) 131
 31. Puszczyk (Strix aluco) 124
 32. Tchórz (Mustela putorius) 124
 33. Sójka (Garrulus glandarius) 110
 34. Mazurek (Passer montanus) 108
 35. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 105
 36. Kret (Talpa europaea) 104
 37. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 99
 38. Trznadel (Emberiza citrinella) 89
 39. Zięba (Fringilla coelebs) 80
 40. Pies domowy (Canis familiaris) 76
 41. Żaba trawna (Rana temporaria) 75
 42. Łoś (Alces alces) 73
 43. Wrona siwa (Corvus cornix) 71
 44. Gawron (Corvus frugilegus) 70
 45. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 69
 46. Łasica (Mustela nivalis) 68
 47. Bogatka (Parus major) 68
 48. Wydra (Lutra lutra) 66
 49. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 61
 50. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 60
 51. Sroka (Pica pica) 55
 52. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 55
 53. Gąsiorek (Lanius collurio) 51
 54. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 47
 55. Uszatka (Asio otus) 46
 56. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 45
 57. Bóbr europejski (Castor fiber) 42
 58. Pliszka siwa (Motacilla alba) 37
 59. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 37
 60. Kuropatwa (Perdix perdix) 35
 61. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 34
 62. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 33
 63. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 31
 64. Kapturka (Sylvia atricapilla) 31
 65. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 31
 66. Makolągwa (Carduelis cannabina) 29
 67. Mysz polna (Apodemus agrarius) 28
 68. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 26
 69. Gryzoń (Rodentia) 25
 70. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 24
 71. Szczygieł (Carduelis carduelis) 24
 72. Dzwoniec (Chloris chloris) 23
 73. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 22
 74. Bocian biały (Ciconia ciconia) 21
 75. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 20
 76. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 20
 77. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 20
 78. Szop pracz (Procyon lotor) 19
 79. Gronostaj (Mustela erminea) 18
 80. Norka amerykańska (Mustela vison) 16
 81. Cierniówka (Sylvia communis) 16
 82. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 16
 83. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 15
 84. Oknówka (Delichon urbicum) 14
 85. Mewa siwa (Larus canus) 14
 86. Piegża (Sylvia curruca) 14
 87. Skowronek (Alauda arvensis) 13
 88. Wilk (Canis lupus) 13
 89. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 12
 90. Jerzyk (Apus apus) 11
 91. Krogulec (Accipiter nisus) 11
 92. Słonka (Scolopax rusticola) 11
 93. Mewa (Larus sp.) 11
 94. Lelek (Caprimulgus europaeus) 10
 95. Daniel (Dama dama) 10
 96. Piżmak (Ondatra zibethicus) 9
 97. Nietoperz (Chiroptera) 9
 98. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 9
 99. Łabędź niemy (Cygnus olor) 9
 100. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 9
 101. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 102. Kowalik (Sitta europaea) 8
 103. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 104. Łyska (Fulica atra) 8
 105. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 8
 106. Pustułka (Falco tinnunculus) 8
 107. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 8
 108. Czyż (Spinus spinus) 7
 109. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 7
 110. Paszkot (Turdus viscivorus) 7
 111. Brzegówka (Riparia riparia) 6
 112. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 113. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 6
 114. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 115. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 116. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 117. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 6
 118. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 119. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 120. Płomykówka (Tyto alba) 5
 121. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 122. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 123. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 124. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 5
 125. Popielica (Glis glis) 5
 126. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 4
 127. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 128. Bąk (Botaurus stellaris) 4
 129. Sikora uboga (Poecile palustris) 4
 130. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 4
 131. Żubr (Bison bonasus) 4
 132. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 133. Kruk (Corvus corax) 4
 134. Lerka (Lullula arborea) 3
 135. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 3
 136. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 137. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 138. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 139. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 140. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 141. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 142. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 143. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 144. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 3
 145. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 146. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 147. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 148. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 149. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 150. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 151. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 152. Jer (Fringilla montifringilla) 2
 153. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 154. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 155. Pójdzka (Athene noctua) 2
 156. Kumak nizinny (Bombina bombina) 2
 157. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 158. Żołna (Merops apiaster) 2
 159. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 160. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 161. Muflon (Ovis ammon) 2
 162. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 163. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 164. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 165. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 166. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 2
 167. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 168. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 169. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 170. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 171. Derkacz (Crex crex) 1
 172. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 173. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 174. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 175. Droździk (Turdus iliacus) 1
 176. Ryś (Lynx lynx) 1
 177. Jastrząb (Accipiter gentilis) 1
 178. Żuraw (Grus grus) 1
 179. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 180. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 181. Wodnik (Rallus aquaticus) 1
 182. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 183. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 184. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 185. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 186. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 187. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 188. Siniak (Columba oenas) 1
 189. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 1
 190. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 191. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 192. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 193. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 1
 194. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 195. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 196. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 197. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 198. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 1
 199. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 200. Dudek (Upupa epops) 1
 201. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 202. Karolinka (Aix sponsa) 1
 203. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 204. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 205. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 206. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 207. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 208. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 209. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 210. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 211. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 212. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 213. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 214. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 215. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 216. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 217. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
Liczba ofiar
 1. Ropucha szara (Bufo bufo) 6527
 2. Jeż (Erinaceus sp.) 3721
 3. Lis (Vulpes vulpes) 1833
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1280
 5. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1040
 6. Zaskroniec (Natrix natrix) 939
 7. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 761
 8. Żaba trawna (Rana temporaria) 717
 9. Dzik (Sus scrofa) 633
 10. Zając szarak (Lepus europaeus) 542
 11. Kuna domowa (Martes foina) 511
 12. Borsuk (Meles meles) 489
 13. Kos (Turdus merula) 486
 14. Kuna (Martes sp.) 439
 15. Wróbel (Passer domesticus) 398
 16. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 379
 17. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 334
 18. Kot domowy (Felis catus) 331
 19. Rudzik (Erithacus rubecula) 264
 20. Grzywacz (Columba palumbus) 212
 21. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 209
 22. Kawka (Corvus monedula) 173
 23. Myszołów (Buteo buteo) 165
 24. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 160
 25. Kuna leśna (Martes martes) 152
 26. Kwiczoł (Turdus pilaris) 150
 27. Dymówka (Hirundo rustica) 148
 28. Padalec (Anguis fragilis) 148
 29. Śpiewak (Turdus philomelos) 146
 30. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 145
 31. Bażant (Phasianus colchicus) 142
 32. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 142
 33. Szpak (Sturnus vulgaris) 136
 34. Tchórz (Mustela putorius) 125
 35. Puszczyk (Strix aluco) 124
 36. Mazurek (Passer montanus) 117
 37. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 115
 38. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 113
 39. Sójka (Garrulus glandarius) 112
 40. Kret (Talpa europaea) 110
 41. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 106
 42. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 99
 43. Trznadel (Emberiza citrinella) 89
 44. Gawron (Corvus frugilegus) 86
 45. Pies domowy (Canis familiaris) 85
 46. Zięba (Fringilla coelebs) 82
 47. Łoś (Alces alces) 80
 48. Wrona siwa (Corvus cornix) 74
 49. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 74
 50. Łasica (Mustela nivalis) 71
 51. Bogatka (Parus major) 70
 52. Wydra (Lutra lutra) 66
 53. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 61
 54. Sroka (Pica pica) 56
 55. Gąsiorek (Lanius collurio) 51
 56. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 47
 57. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 46
 58. Uszatka (Asio otus) 46
 59. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 45
 60. Bóbr europejski (Castor fiber) 42
 61. Pliszka siwa (Motacilla alba) 38
 62. Kuropatwa (Perdix perdix) 37
 63. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 37
 64. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 34
 65. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 33
 66. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 33
 67. Makolągwa (Carduelis cannabina) 31
 68. Kapturka (Sylvia atricapilla) 31
 69. Mysz polna (Apodemus agrarius) 30
 70. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 25
 71. Szczygieł (Carduelis carduelis) 25
 72. Gryzoń (Rodentia) 25
 73. Dzwoniec (Chloris chloris) 24
 74. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 23
 75. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 22
 76. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 21
 77. Bocian biały (Ciconia ciconia) 21
 78. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 21
 79. Szop pracz (Procyon lotor) 21
 80. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 20
 81. Oknówka (Delichon urbicum) 20
 82. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 20
 83. Gronostaj (Mustela erminea) 18
 84. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 18
 85. Jer (Fringilla montifringilla) 18
 86. Daniel (Dama dama) 17
 87. Norka amerykańska (Mustela vison) 16
 88. Cierniówka (Sylvia communis) 16
 89. Mewa siwa (Larus canus) 14
 90. Piegża (Sylvia curruca) 14
 91. Skowronek (Alauda arvensis) 13
 92. Wilk (Canis lupus) 13
 93. Brzegówka (Riparia riparia) 12
 94. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 12
 95. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 12
 96. Jerzyk (Apus apus) 11
 97. Krogulec (Accipiter nisus) 11
 98. Słonka (Scolopax rusticola) 11
 99. Mewa (Larus sp.) 11
 100. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 10
 101. Lelek (Caprimulgus europaeus) 10
 102. Kumak nizinny (Bombina bombina) 10
 103. Piżmak (Ondatra zibethicus) 9
 104. Nietoperz (Chiroptera) 9
 105. Łabędź niemy (Cygnus olor) 9
 106. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 9
 107. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 108. Kowalik (Sitta europaea) 8
 109. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 110. Łyska (Fulica atra) 8
 111. Pustułka (Falco tinnunculus) 8
 112. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 8
 113. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 8
 114. Czyż (Spinus spinus) 7
 115. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 7
 116. Paszkot (Turdus viscivorus) 7
 117. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 118. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 119. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 120. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 121. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 122. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 123. Płomykówka (Tyto alba) 5
 124. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 125. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 126. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 127. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 5
 128. Muflon (Ovis ammon) 5
 129. Popielica (Glis glis) 5
 130. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 4
 131. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 132. Bąk (Botaurus stellaris) 4
 133. Sikora uboga (Poecile palustris) 4
 134. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 4
 135. Żubr (Bison bonasus) 4
 136. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 137. Kruk (Corvus corax) 4
 138. Lerka (Lullula arborea) 3
 139. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 140. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 141. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 142. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 143. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 144. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 145. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 146. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 147. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 3
 148. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 149. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 150. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 151. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 152. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 153. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 154. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 155. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 156. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 157. Pójdzka (Athene noctua) 2
 158. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 159. Żołna (Merops apiaster) 2
 160. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 161. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 162. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 163. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 164. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 165. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 166. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 2
 167. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 168. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 169. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 170. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 171. Derkacz (Crex crex) 1
 172. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 173. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 174. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 175. Droździk (Turdus iliacus) 1
 176. Ryś (Lynx lynx) 1
 177. Jastrząb (Accipiter gentilis) 1
 178. Żuraw (Grus grus) 1
 179. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 180. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 181. Wodnik (Rallus aquaticus) 1
 182. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 183. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 184. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 185. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 186. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 187. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 188. Siniak (Columba oenas) 1
 189. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 1
 190. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 191. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 192. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 193. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 1
 194. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 195. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 196. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 197. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 198. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 1
 199. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 200. Dudek (Upupa epops) 1
 201. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 202. Karolinka (Aix sponsa) 1
 203. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 204. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 205. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 206. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 207. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 208. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 209. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 210. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 211. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 212. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 213. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 214. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 215. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 216. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 217. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
Obserwacje wg. gromady
 1. Ssaki 11363
 2. Ptaki 5788
 3. Płazy 1391
 4. Gady 725
Liczba obserwatorów - 220
Ranking obserwatorów
 • PrzemekS - 3521
 • Karol - 1713
 • barutko - 1623
 • elf_zielony - 1198
 • Mustela - 981
 • Avocet - 767
 • tmaszkal - 710
 • chris - 515
 • mawez - 513
 • Magdalena Lewińska - 470
 • więcej