Statystyki

Liczba obserwacji - 23407
Liczba gatunków - 213
Liczba obserwacji
 1. Jeż (Erinaceus sp.) 4377
 2. Lis (Vulpes vulpes) 2151
 3. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1229
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1115
 5. Ropucha szara (Bufo bufo) 1009
 6. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 928
 7. Kot domowy (Felis catus) 682
 8. Zając szarak (Lepus europaeus) 641
 9. Kos (Turdus merula) 615
 10. Borsuk (Meles meles) 591
 11. Kuna domowa (Martes foina) 578
 12. Zaskroniec (Natrix natrix) 562
 13. Kuna (Martes sp.) 506
 14. Wróbel (Passer domesticus) 423
 15. Dzik (Sus scrofa) 408
 16. Grzywacz (Columba palumbus) 246
 17. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 241
 18. Myszołów (Buteo buteo) 199
 19. Kawka (Corvus monedula) 195
 20. Śpiewak (Turdus philomelos) 192
 21. Bażant (Phasianus colchicus) 180
 22. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 173
 23. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 173
 24. Kuna leśna (Martes martes) 172
 25. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 171
 26. Kwiczoł (Turdus pilaris) 166
 27. Rudzik (Erithacus rubecula) 161
 28. Padalec (Anguis fragilis) 156
 29. Dymówka (Hirundo rustica) 154
 30. Szpak (Sturnus vulgaris) 151
 31. Puszczyk (Strix aluco) 149
 32. Tchórz (Mustela putorius) 140
 33. Pies domowy (Canis familiaris) 130
 34. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 129
 35. Kret (Talpa europaea) 129
 36. Mazurek (Passer montanus) 121
 37. Sójka (Garrulus glandarius) 121
 38. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 119
 39. Łoś (Alces alces) 112
 40. Trznadel (Emberiza citrinella) 104
 41. Zięba (Fringilla coelebs) 92
 42. Wrona siwa (Corvus cornix) 92
 43. Łasica (Mustela nivalis) 84
 44. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 83
 45. Bogatka (Parus major) 82
 46. Żaba trawna (Rana temporaria) 80
 47. Wydra (Lutra lutra) 78
 48. Gawron (Corvus frugilegus) 78
 49. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 70
 50. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 69
 51. Gąsiorek (Lanius collurio) 65
 52. Sroka (Pica pica) 62
 53. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 60
 54. Uszatka (Asio otus) 56
 55. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 56
 56. Bóbr europejski (Castor fiber) 54
 57. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 51
 58. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 48
 59. Pliszka siwa (Motacilla alba) 44
 60. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 41
 61. Gryzoń (Rodentia) 41
 62. Kuropatwa (Perdix perdix) 38
 63. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 38
 64. Myszarka polna (Apodemus agrarius) 38
 65. Makolągwa (Carduelis cannabina) 36
 66. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 32
 67. Kapturka (Sylvia atricapilla) 32
 68. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 32
 69. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 29
 70. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 29
 71. Szczygieł (Carduelis carduelis) 29
 72. Dzwoniec (Chloris chloris) 27
 73. Szop pracz (Procyon lotor) 27
 74. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 26
 75. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 26
 76. Bocian biały (Ciconia ciconia) 24
 77. Gronostaj (Mustela erminea) 22
 78. Daniel (Dama dama) 22
 79. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 80. Cierniówka (Sylvia communis) 21
 81. Krogulec (Accipiter nisus) 20
 82. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 20
 83. Wilk (Canis lupus) 20
 84. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 85. Oknówka (Delichon urbicum) 17
 86. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 17
 87. Piegża (Sylvia curruca) 17
 88. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 15
 89. Skowronek (Alauda arvensis) 15
 90. Mewa siwa (Larus canus) 14
 91. Jerzyk (Apus apus) 13
 92. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 13
 93. Myszarka leśna (Apodemus flavicollis) 13
 94. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 95. Mewa (Larus sp.) 12
 96. Pustułka (Falco tinnunculus) 12
 97. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 98. Paszkot (Turdus viscivorus) 11
 99. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 100. Nietoperz (Chiroptera) 10
 101. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 10
 102. Łabędź niemy (Cygnus olor) 10
 103. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 10
 104. Pliszka żółta (Motacilla flava) 9
 105. Łyska (Fulica atra) 9
 106. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 9
 107. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 9
 108. Kowalik (Sitta europaea) 8
 109. Czyż (Spinus spinus) 8
 110. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 8
 111. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 8
 112. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 7
 113. Brzegówka (Riparia riparia) 7
 114. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 7
 115. Sikora uboga (Poecile palustris) 7
 116. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 7
 117. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 118. Czajka (Vanellus vanellus) 6
 119. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 120. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 121. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 6
 122. Popielica (Glis glis) 6
 123. Lerka (Lullula arborea) 5
 124. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 125. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 126. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 127. Płomykówka (Tyto alba) 5
 128. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 129. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 5
 130. Żubr (Bison bonasus) 5
 131. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 132. Karlik (Pipistrellus sp.) 5
 133. Kumak nizinny (Bombina bombina) 5
 134. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 135. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 136. Pójdzka (Athene noctua) 4
 137. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 138. Kruk (Corvus corax) 4
 139. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 3
 140. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 141. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 142. Myszarka zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 143. Kobczyk (Falco vespertinus) 3
 144. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 145. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 146. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 147. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 148. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 149. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 150. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 151. Żółw błotny (Emys orbicularis) 3
 152. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 153. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 154. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 155. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 156. Jer (Fringilla montifringilla) 2
 157. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 158. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 159. Jastrząb (Accipiter gentilis) 2
 160. Wodnik (Rallus aquaticus) 2
 161. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 162. Żołna (Merops apiaster) 2
 163. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 164. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 165. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 166. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 167. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 2
 168. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 169. Muflon (Ovis ammon) 2
 170. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 171. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 172. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 173. Mysz domowa (Mus musculus) 2
 174. Kukułka (Cuculus canorus) 2
 175. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 176. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 177. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 178. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 179. Derkacz (Crex crex) 1
 180. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 181. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 182. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 183. Droździk (Turdus iliacus) 1
 184. Ryś (Lynx lynx) 1
 185. Żuraw (Grus grus) 1
 186. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 187. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 188. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 189. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 190. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 191. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 192. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 193. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 194. Siniak (Columba oenas) 1
 195. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 196. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 197. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 198. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 199. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 200. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 201. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 202. Dudek (Upupa epops) 1
 203. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 204. Karolinka (Aix sponsa) 1
 205. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 206. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 207. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 208. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 209. Kląskawka (Saxicola rubicola) 1
 210. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 211. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 212. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 213. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 214. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 215. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 216. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 217. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 218. Badylarka (Micromys minutus) 1
 219. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 220. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
 221. Czubatka (Lophophanes cristatus) 1
 222. Puchacz (Bubo bubo) 1
 223. Trzmielojad (Pernis apivorus) 1
Liczba ofiar
 1. Ropucha szara (Bufo bufo) 7864
 2. Jeż (Erinaceus sp.) 4494
 3. Lis (Vulpes vulpes) 2181
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1587
 5. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1245
 6. Zaskroniec (Natrix natrix) 1049
 7. Dzik (Sus scrofa) 945
 8. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 931
 9. Żaba trawna (Rana temporaria) 726
 10. Kot domowy (Felis catus) 688
 11. Zając szarak (Lepus europaeus) 654
 12. Kos (Turdus merula) 621
 13. Borsuk (Meles meles) 601
 14. Kuna domowa (Martes foina) 581
 15. Kuna (Martes sp.) 508
 16. Wróbel (Passer domesticus) 457
 17. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 416
 18. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 335
 19. Rudzik (Erithacus rubecula) 281
 20. Grzywacz (Columba palumbus) 248
 21. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 242
 22. Myszołów (Buteo buteo) 212
 23. Kawka (Corvus monedula) 196
 24. Śpiewak (Turdus philomelos) 193
 25. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 182
 26. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 181
 27. Bażant (Phasianus colchicus) 181
 28. Padalec (Anguis fragilis) 174
 29. Kuna leśna (Martes martes) 173
 30. Kwiczoł (Turdus pilaris) 173
 31. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 171
 32. Dymówka (Hirundo rustica) 164
 33. Szpak (Sturnus vulgaris) 156
 34. Puszczyk (Strix aluco) 149
 35. Pies domowy (Canis familiaris) 142
 36. Tchórz (Mustela putorius) 141
 37. Kret (Talpa europaea) 135
 38. Łoś (Alces alces) 130
 39. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 130
 40. Mazurek (Passer montanus) 130
 41. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 128
 42. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 127
 43. Sójka (Garrulus glandarius) 123
 44. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 112
 45. Trznadel (Emberiza citrinella) 104
 46. Gawron (Corvus frugilegus) 95
 47. Wrona siwa (Corvus cornix) 95
 48. Zięba (Fringilla coelebs) 94
 49. Łasica (Mustela nivalis) 87
 50. Bogatka (Parus major) 84
 51. Wydra (Lutra lutra) 78
 52. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 75
 53. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 71
 54. Gąsiorek (Lanius collurio) 65
 55. Sroka (Pica pica) 63
 56. Daniel (Dama dama) 61
 57. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 57
 58. Uszatka (Asio otus) 56
 59. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 56
 60. Bóbr europejski (Castor fiber) 54
 61. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 51
 62. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 48
 63. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 46
 64. Pliszka siwa (Motacilla alba) 45
 65. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 43
 66. Gryzoń (Rodentia) 41
 67. Kuropatwa (Perdix perdix) 40
 68. Myszarka polna (Apodemus agrarius) 40
 69. Makolągwa (Carduelis cannabina) 38
 70. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 33
 71. Kapturka (Sylvia atricapilla) 32
 72. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 31
 73. Szczygieł (Carduelis carduelis) 30
 74. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 29
 75. Szop pracz (Procyon lotor) 29
 76. Dzwoniec (Chloris chloris) 28
 77. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 27
 78. Kumak nizinny (Bombina bombina) 26
 79. Bocian biały (Ciconia ciconia) 24
 80. Oknówka (Delichon urbicum) 23
 81. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 23
 82. Gronostaj (Mustela erminea) 22
 83. Jerzyk (Apus apus) 22
 84. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 85. Cierniówka (Sylvia communis) 21
 86. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 21
 87. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 21
 88. Krogulec (Accipiter nisus) 20
 89. Wilk (Canis lupus) 20
 90. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 18
 91. Jer (Fringilla montifringilla) 18
 92. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 93. Piegża (Sylvia curruca) 17
 94. Skowronek (Alauda arvensis) 15
 95. Mewa siwa (Larus canus) 14
 96. Brzegówka (Riparia riparia) 13
 97. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 13
 98. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 13
 99. Myszarka leśna (Apodemus flavicollis) 13
 100. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 12
 101. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 102. Mewa (Larus sp.) 12
 103. Pustułka (Falco tinnunculus) 12
 104. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 105. Paszkot (Turdus viscivorus) 11
 106. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 107. Nietoperz (Chiroptera) 10
 108. Pliszka żółta (Motacilla flava) 10
 109. Łabędź niemy (Cygnus olor) 10
 110. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 10
 111. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 10
 112. Łyska (Fulica atra) 9
 113. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 9
 114. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 9
 115. Kowalik (Sitta europaea) 8
 116. Czyż (Spinus spinus) 8
 117. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 7
 118. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 7
 119. Sikora uboga (Poecile palustris) 7
 120. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 121. Czajka (Vanellus vanellus) 6
 122. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 123. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 124. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 6
 125. Popielica (Glis glis) 6
 126. Lerka (Lullula arborea) 5
 127. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 128. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 129. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 130. Płomykówka (Tyto alba) 5
 131. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 132. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 5
 133. Żubr (Bison bonasus) 5
 134. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 135. Karlik (Pipistrellus sp.) 5
 136. Muflon (Ovis ammon) 5
 137. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 138. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 139. Pójdzka (Athene noctua) 4
 140. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 141. Kruk (Corvus corax) 4
 142. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 143. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 144. Myszarka zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 145. Kobczyk (Falco vespertinus) 3
 146. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 147. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 148. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 149. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 150. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 151. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 152. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 153. Żółw błotny (Emys orbicularis) 3
 154. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 155. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 156. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 157. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 158. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 159. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 160. Jastrząb (Accipiter gentilis) 2
 161. Wodnik (Rallus aquaticus) 2
 162. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 163. Żołna (Merops apiaster) 2
 164. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 165. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 166. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 167. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 168. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 2
 169. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 170. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 171. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 172. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 173. Mysz domowa (Mus musculus) 2
 174. Kukułka (Cuculus canorus) 2
 175. Czubatka (Lophophanes cristatus) 2
 176. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 177. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 178. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 179. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 180. Derkacz (Crex crex) 1
 181. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 182. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 183. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 184. Droździk (Turdus iliacus) 1
 185. Ryś (Lynx lynx) 1
 186. Żuraw (Grus grus) 1
 187. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 188. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 189. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 190. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 191. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 192. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 193. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 194. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 195. Siniak (Columba oenas) 1
 196. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 197. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 198. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 199. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 200. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 201. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 202. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 203. Dudek (Upupa epops) 1
 204. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 205. Karolinka (Aix sponsa) 1
 206. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 207. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 208. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 209. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 210. Kląskawka (Saxicola rubicola) 1
 211. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 212. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 213. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 214. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 215. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 216. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 217. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 218. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 219. Badylarka (Micromys minutus) 1
 220. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 221. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
 222. Puchacz (Bubo bubo) 1
 223. Trzmielojad (Pernis apivorus) 1
Obserwacje wg. gromady
 1. Ssaki 14108
 2. Ptaki 6884
 3. Płazy 1573
 4. Gady 842
Liczba obserwatorów - 257
Ranking obserwatorów
 • PrzemekS - 4287
 • Karol - 2066
 • barutko - 1962
 • elf_zielony - 1535
 • Mustela - 1132
 • tmaszkal - 773
 • Avocet - 767
 • mawez - 542
 • Tadek - 540
 • chris - 515
 • więcej