Statystyki

Liczba obserwacji - 24153
Liczba gatunków - 218
Liczba obserwacji
 1. Jeż (Erinaceus sp.) 4447
 2. Lis (Vulpes vulpes) 2241
 3. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1270
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1195
 5. Ropucha szara (Bufo bufo) 1021
 6. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 954
 7. Kot domowy (Felis catus) 773
 8. Zając szarak (Lepus europaeus) 667
 9. Kos (Turdus merula) 629
 10. Borsuk (Meles meles) 605
 11. Kuna domowa (Martes foina) 595
 12. Zaskroniec (Natrix natrix) 569
 13. Kuna (Martes sp.) 518
 14. Dzik (Sus scrofa) 432
 15. Wróbel (Passer domesticus) 425
 16. Grzywacz (Columba palumbus) 248
 17. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 245
 18. Myszołów (Buteo buteo) 220
 19. Kawka (Coloeus monedula) 197
 20. Śpiewak (Turdus philomelos) 196
 21. Bażant (Phasianus colchicus) 190
 22. Kuna leśna (Martes martes) 177
 23. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 174
 24. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 174
 25. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 173
 26. Kwiczoł (Turdus pilaris) 168
 27. Rudzik (Erithacus rubecula) 162
 28. Padalec (Anguis fragilis) 156
 29. Dymówka (Hirundo rustica) 155
 30. Puszczyk (Strix aluco) 154
 31. Szpak (Sturnus vulgaris) 154
 32. Tchórz (Mustela putorius) 145
 33. Pies domowy (Canis familiaris) 140
 34. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 134
 35. Kret (Talpa europaea) 131
 36. Łoś (Alces alces) 125
 37. Mazurek (Passer montanus) 123
 38. Sójka (Garrulus glandarius) 122
 39. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 119
 40. Trznadel (Emberiza citrinella) 105
 41. Wrona siwa (Corvus cornix) 93
 42. Zięba (Fringilla coelebs) 92
 43. Łasica (Mustela nivalis) 86
 44. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 85
 45. Bogatka (Parus major) 82
 46. Żaba trawna (Rana temporaria) 80
 47. Wydra (Lutra lutra) 79
 48. Gawron (Corvus frugilegus) 79
 49. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 77
 50. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 70
 51. Gąsiorek (Lanius collurio) 65
 52. Sroka (Pica pica) 62
 53. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 60
 54. Uszatka (Asio otus) 57
 55. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 57
 56. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 56
 57. Bóbr europejski (Castor fiber) 54
 58. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 48
 59. Pliszka siwa (Motacilla alba) 44
 60. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 42
 61. Gryzoń (Rodentia) 42
 62. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 39
 63. Myszarka polna (Apodemus agrarius) 39
 64. Kuropatwa (Perdix perdix) 38
 65. Makolągwa (Carduelis cannabina) 36
 66. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 34
 67. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 32
 68. Kapturka (Sylvia atricapilla) 32
 69. Wilk (Canis lupus) 31
 70. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 29
 71. Szop pracz (Procyon lotor) 29
 72. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 29
 73. Szczygieł (Carduelis carduelis) 29
 74. Dzwoniec (Chloris chloris) 27
 75. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 27
 76. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 26
 77. Daniel (Dama dama) 25
 78. Bocian biały (Ciconia ciconia) 24
 79. Gronostaj (Mustela erminea) 23
 80. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 22
 81. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 82. Cierniówka (Sylvia communis) 21
 83. Krogulec (Accipiter nisus) 21
 84. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 85. Oknówka (Delichon urbicum) 17
 86. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 17
 87. Piegża (Sylvia curruca) 17
 88. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 15
 89. Skowronek (Alauda arvensis) 15
 90. Mewa siwa (Larus canus) 14
 91. Jerzyk (Apus apus) 13
 92. Żubr (Bison bonasus) 13
 93. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 13
 94. Myszarka leśna (Apodemus flavicollis) 13
 95. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 12
 96. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 97. Mewa (Larus sp.) 12
 98. Pustułka (Falco tinnunculus) 12
 99. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 100. Łabędź niemy (Cygnus olor) 11
 101. Paszkot (Turdus viscivorus) 11
 102. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 103. Nietoperz (Chiroptera) 10
 104. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 10
 105. Pliszka żółta (Motacilla flava) 9
 106. Łyska (Fulica atra) 9
 107. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 9
 108. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 9
 109. Kowalik (Sitta europaea) 8
 110. Czyż (Spinus spinus) 8
 111. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 8
 112. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 8
 113. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 7
 114. Brzegówka (Riparia riparia) 7
 115. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 7
 116. Sikora uboga (Poecile palustris) 7
 117. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 7
 118. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 119. Czajka (Vanellus vanellus) 6
 120. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 121. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 122. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 6
 123. Popielica (Glis glis) 6
 124. Lerka (Lullula arborea) 5
 125. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 126. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 127. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 128. Płomykówka (Tyto alba) 5
 129. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 130. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 5
 131. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 132. Karlik (Pipistrellus sp.) 5
 133. Kumak nizinny (Bombina bombina) 5
 134. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 135. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 136. Pójdzka (Athene noctua) 4
 137. Bączek (Ixobrychus minutus) 4
 138. Wodnik (Rallus aquaticus) 4
 139. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 140. Kruk (Corvus corax) 4
 141. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 3
 142. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 143. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 144. Myszarka zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 145. Kobczyk (Falco vespertinus) 3
 146. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 147. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 148. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 3
 149. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 150. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 151. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 152. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 153. Żółw błotny (Emys orbicularis) 3
 154. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 155. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 156. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 157. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 158. Jer (Fringilla montifringilla) 2
 159. Droździk (Turdus iliacus) 2
 160. Ryś (Lynx lynx) 2
 161. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 162. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 163. Jastrząb (Accipiter gentilis) 2
 164. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 165. Żołna (Merops apiaster) 2
 166. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 167. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 168. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 169. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 170. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 2
 171. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 172. Muflon (Ovis ammon) 2
 173. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 174. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 175. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 176. Mysz domowa (Mus musculus) 2
 177. Kukułka (Cuculus canorus) 2
 178. Trzmielojad (Pernis apivorus) 2
 179. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 180. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 181. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 182. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 183. Derkacz (Crex crex) 1
 184. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 185. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 186. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 187. Żuraw (Grus grus) 1
 188. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 189. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 190. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 191. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 192. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 193. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 194. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 195. Siniak (Columba oenas) 1
 196. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 197. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 198. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 199. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 200. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 201. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 202. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 203. Dudek (Upupa epops) 1
 204. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 205. Karolinka (Aix sponsa) 1
 206. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 207. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 208. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 209. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 210. Kląskawka (Saxicola rubicola) 1
 211. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 212. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 213. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 214. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 215. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 216. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 217. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 218. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 219. Badylarka (Micromys minutus) 1
 220. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 221. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
 222. Czubatka (Lophophanes cristatus) 1
 223. Puchacz (Bubo bubo) 1
 224. Uszatka błotna (Asio flammeus) 1
 225. Gągoł (Bucephala clangula) 1
 226. Nur czarnoszyi (Gavia arctica) 1
 227. Sóweczka (Glaucidium passerinum) 1
 228. Kormoran (Phalacrocorax carbo) 1
Liczba ofiar
 1. Ropucha szara (Bufo bufo) 7899
 2. Jeż (Erinaceus sp.) 4565
 3. Lis (Vulpes vulpes) 2273
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1683
 5. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1286
 6. Zaskroniec (Natrix natrix) 1056
 7. Dzik (Sus scrofa) 1044
 8. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 957
 9. Kot domowy (Felis catus) 780
 10. Żaba trawna (Rana temporaria) 726
 11. Zając szarak (Lepus europaeus) 680
 12. Kos (Turdus merula) 635
 13. Borsuk (Meles meles) 615
 14. Kuna domowa (Martes foina) 598
 15. Kuna (Martes sp.) 520
 16. Wróbel (Passer domesticus) 461
 17. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 418
 18. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 335
 19. Rudzik (Erithacus rubecula) 282
 20. Grzywacz (Columba palumbus) 250
 21. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 246
 22. Myszołów (Buteo buteo) 242
 23. Kawka (Coloeus monedula) 198
 24. Śpiewak (Turdus philomelos) 197
 25. Bażant (Phasianus colchicus) 191
 26. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 183
 27. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 182
 28. Kuna leśna (Martes martes) 178
 29. Kwiczoł (Turdus pilaris) 175
 30. Padalec (Anguis fragilis) 174
 31. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 173
 32. Dymówka (Hirundo rustica) 165
 33. Szpak (Sturnus vulgaris) 159
 34. Łoś (Alces alces) 155
 35. Puszczyk (Strix aluco) 154
 36. Pies domowy (Canis familiaris) 152
 37. Tchórz (Mustela putorius) 146
 38. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 139
 39. Kret (Talpa europaea) 137
 40. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 135
 41. Mazurek (Passer montanus) 132
 42. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 127
 43. Sójka (Garrulus glandarius) 124
 44. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 112
 45. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 111
 46. Trznadel (Emberiza citrinella) 105
 47. Gawron (Corvus frugilegus) 96
 48. Wrona siwa (Corvus cornix) 96
 49. Zięba (Fringilla coelebs) 94
 50. Łasica (Mustela nivalis) 89
 51. Bogatka (Parus major) 84
 52. Wydra (Lutra lutra) 79
 53. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 71
 54. Gąsiorek (Lanius collurio) 65
 55. Daniel (Dama dama) 65
 56. Sroka (Pica pica) 63
 57. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 61
 58. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 58
 59. Uszatka (Asio otus) 57
 60. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 57
 61. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 56
 62. Bóbr europejski (Castor fiber) 54
 63. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 48
 64. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 46
 65. Pliszka siwa (Motacilla alba) 45
 66. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 44
 67. Gryzoń (Rodentia) 42
 68. Myszarka polna (Apodemus agrarius) 41
 69. Kuropatwa (Perdix perdix) 40
 70. Makolągwa (Carduelis cannabina) 38
 71. Wilk (Canis lupus) 34
 72. Kapturka (Sylvia atricapilla) 32
 73. Szop pracz (Procyon lotor) 31
 74. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 31
 75. Szczygieł (Carduelis carduelis) 30
 76. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 29
 77. Dzwoniec (Chloris chloris) 28
 78. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 28
 79. Kumak nizinny (Bombina bombina) 26
 80. Bocian biały (Ciconia ciconia) 24
 81. Gronostaj (Mustela erminea) 23
 82. Oknówka (Delichon urbicum) 23
 83. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 23
 84. Jerzyk (Apus apus) 22
 85. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 86. Cierniówka (Sylvia communis) 21
 87. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 21
 88. Krogulec (Accipiter nisus) 21
 89. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 21
 90. Jer (Fringilla montifringilla) 19
 91. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 18
 92. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 93. Piegża (Sylvia curruca) 17
 94. Skowronek (Alauda arvensis) 15
 95. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 14
 96. Żubr (Bison bonasus) 14
 97. Mewa siwa (Larus canus) 14
 98. Brzegówka (Riparia riparia) 13
 99. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 13
 100. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 13
 101. Myszarka leśna (Apodemus flavicollis) 13
 102. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 103. Mewa (Larus sp.) 12
 104. Pustułka (Falco tinnunculus) 12
 105. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 106. Łabędź niemy (Cygnus olor) 11
 107. Paszkot (Turdus viscivorus) 11
 108. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 109. Nietoperz (Chiroptera) 10
 110. Pliszka żółta (Motacilla flava) 10
 111. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 10
 112. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 10
 113. Łyska (Fulica atra) 9
 114. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 9
 115. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 9
 116. Kowalik (Sitta europaea) 8
 117. Czyż (Spinus spinus) 8
 118. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 7
 119. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 7
 120. Sikora uboga (Poecile palustris) 7
 121. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 122. Czajka (Vanellus vanellus) 6
 123. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 124. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 125. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 6
 126. Popielica (Glis glis) 6
 127. Lerka (Lullula arborea) 5
 128. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 129. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 130. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 131. Płomykówka (Tyto alba) 5
 132. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 133. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 5
 134. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 135. Karlik (Pipistrellus sp.) 5
 136. Muflon (Ovis ammon) 5
 137. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 138. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 139. Pójdzka (Athene noctua) 4
 140. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 4
 141. Bączek (Ixobrychus minutus) 4
 142. Wodnik (Rallus aquaticus) 4
 143. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 144. Kruk (Corvus corax) 4
 145. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 146. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 147. Myszarka zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 148. Kobczyk (Falco vespertinus) 3
 149. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 150. Ryś (Lynx lynx) 3
 151. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 152. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 153. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 154. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 155. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 156. Żółw błotny (Emys orbicularis) 3
 157. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 158. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 159. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 160. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 161. Droździk (Turdus iliacus) 2
 162. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 163. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 164. Jastrząb (Accipiter gentilis) 2
 165. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 166. Żołna (Merops apiaster) 2
 167. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 168. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 169. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 170. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 171. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 2
 172. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 173. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 174. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 175. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 176. Mysz domowa (Mus musculus) 2
 177. Kukułka (Cuculus canorus) 2
 178. Czubatka (Lophophanes cristatus) 2
 179. Trzmielojad (Pernis apivorus) 2
 180. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 181. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 182. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 183. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 184. Derkacz (Crex crex) 1
 185. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 186. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 187. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 188. Żuraw (Grus grus) 1
 189. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 190. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 191. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 192. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 193. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 194. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 195. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 196. Siniak (Columba oenas) 1
 197. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 198. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 199. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 200. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 201. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 202. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 203. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 204. Dudek (Upupa epops) 1
 205. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 206. Karolinka (Aix sponsa) 1
 207. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 208. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 209. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 210. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 211. Kląskawka (Saxicola rubicola) 1
 212. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 213. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 214. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 215. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 216. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 217. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 218. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 219. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 220. Badylarka (Micromys minutus) 1
 221. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 222. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
 223. Puchacz (Bubo bubo) 1
 224. Uszatka błotna (Asio flammeus) 1
 225. Gągoł (Bucephala clangula) 1
 226. Nur czarnoszyi (Gavia arctica) 1
 227. Sóweczka (Glaucidium passerinum) 1
 228. Kormoran (Phalacrocorax carbo) 1
Obserwacje wg. gromady
 1. Ssaki 14669
 2. Ptaki 7040
 3. Płazy 1594
 4. Gady 850
Liczba obserwatorów - 266
Ranking obserwatorów
 • PrzemekS - 4373
 • Karol - 2094
 • barutko - 2014
 • elf_zielony - 1756
 • Mustela - 1135
 • tmaszkal - 786
 • Avocet - 767
 • Tadek - 634
 • mawez - 542
 • AW - 523
 • więcej