Statystyki

Liczba obserwacji - 19905
Liczba gatunków - 207
Liczba obserwacji
 1. Jeż (Erinaceus sp.) 3764
 2. Lis (Vulpes vulpes) 1862
 3. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1065
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 913
 5. Ropucha szara (Bufo bufo) 900
 6. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 783
 7. Zając szarak (Lepus europaeus) 546
 8. Kuna domowa (Martes foina) 521
 9. Zaskroniec (Natrix natrix) 505
 10. Borsuk (Meles meles) 501
 11. Kos (Turdus merula) 497
 12. Kuna (Martes sp.) 452
 13. Wróbel (Passer domesticus) 374
 14. Kot domowy (Felis catus) 365
 15. Dzik (Sus scrofa) 327
 16. Grzywacz (Columba palumbus) 219
 17. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 213
 18. Kawka (Corvus monedula) 176
 19. Myszołów (Buteo buteo) 163
 20. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 161
 21. Kuna leśna (Martes martes) 154
 22. Śpiewak (Turdus philomelos) 153
 23. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 148
 24. Kwiczoł (Turdus pilaris) 146
 25. Rudzik (Erithacus rubecula) 145
 26. Bażant (Phasianus colchicus) 143
 27. Dymówka (Hirundo rustica) 143
 28. Szpak (Sturnus vulgaris) 142
 29. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 141
 30. Padalec (Anguis fragilis) 140
 31. Puszczyk (Strix aluco) 126
 32. Tchórz (Mustela putorius) 125
 33. Sójka (Garrulus glandarius) 114
 34. Mazurek (Passer montanus) 111
 35. Kret (Talpa europaea) 111
 36. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 107
 37. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 105
 38. Trznadel (Emberiza citrinella) 92
 39. Pies domowy (Canis familiaris) 81
 40. Zięba (Fringilla coelebs) 80
 41. Żaba trawna (Rana temporaria) 75
 42. Łoś (Alces alces) 74
 43. Wrona siwa (Corvus cornix) 74
 44. Gawron (Corvus frugilegus) 71
 45. Bogatka (Parus major) 69
 46. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 69
 47. Łasica (Mustela nivalis) 68
 48. Wydra (Lutra lutra) 67
 49. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 62
 50. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 60
 51. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 57
 52. Sroka (Pica pica) 56
 53. Gąsiorek (Lanius collurio) 54
 54. Uszatka (Asio otus) 48
 55. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 47
 56. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 45
 57. Bóbr europejski (Castor fiber) 43
 58. Pliszka siwa (Motacilla alba) 39
 59. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 38
 60. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 38
 61. Kuropatwa (Perdix perdix) 35
 62. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 34
 63. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 31
 64. Makolągwa (Carduelis cannabina) 31
 65. Kapturka (Sylvia atricapilla) 31
 66. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 31
 67. Mysz polna (Apodemus agrarius) 30
 68. Szczygieł (Carduelis carduelis) 27
 69. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 26
 70. Dzwoniec (Chloris chloris) 25
 71. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 25
 72. Gryzoń (Rodentia) 25
 73. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 24
 74. Bocian biały (Ciconia ciconia) 22
 75. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 20
 76. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 20
 77. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 20
 78. Gronostaj (Mustela erminea) 19
 79. Szop pracz (Procyon lotor) 19
 80. Cierniówka (Sylvia communis) 18
 81. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 82. Oknówka (Delichon urbicum) 17
 83. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 16
 84. Piegża (Sylvia curruca) 16
 85. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 15
 86. Mewa siwa (Larus canus) 14
 87. Skowronek (Alauda arvensis) 13
 88. Wilk (Canis lupus) 13
 89. Daniel (Dama dama) 13
 90. Jerzyk (Apus apus) 12
 91. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 12
 92. Krogulec (Accipiter nisus) 11
 93. Słonka (Scolopax rusticola) 11
 94. Mewa (Larus sp.) 11
 95. Lelek (Caprimulgus europaeus) 10
 96. Pustułka (Falco tinnunculus) 10
 97. Piżmak (Ondatra zibethicus) 9
 98. Nietoperz (Chiroptera) 9
 99. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 9
 100. Łabędź niemy (Cygnus olor) 9
 101. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 9
 102. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 103. Kowalik (Sitta europaea) 8
 104. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 105. Łyska (Fulica atra) 8
 106. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 8
 107. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 8
 108. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 8
 109. Czyż (Spinus spinus) 7
 110. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 7
 111. Paszkot (Turdus viscivorus) 7
 112. Brzegówka (Riparia riparia) 6
 113. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 114. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 6
 115. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 116. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 117. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 118. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 119. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 120. Płomykówka (Tyto alba) 5
 121. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 122. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 123. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 124. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 5
 125. Popielica (Glis glis) 5
 126. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 4
 127. Lerka (Lullula arborea) 4
 128. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 129. Bąk (Botaurus stellaris) 4
 130. Sikora uboga (Poecile palustris) 4
 131. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 4
 132. Żubr (Bison bonasus) 4
 133. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 134. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 135. Kruk (Corvus corax) 4
 136. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 3
 137. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 138. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 139. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 140. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 141. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 142. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 143. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 144. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 145. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 146. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 147. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 148. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 149. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 150. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 151. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 152. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 153. Jer (Fringilla montifringilla) 2
 154. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 155. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 156. Pójdzka (Athene noctua) 2
 157. Wodnik (Rallus aquaticus) 2
 158. Kumak nizinny (Bombina bombina) 2
 159. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 160. Żołna (Merops apiaster) 2
 161. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 162. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 163. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 164. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 165. Muflon (Ovis ammon) 2
 166. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 167. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 168. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 169. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 170. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 171. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 172. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 173. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 174. Derkacz (Crex crex) 1
 175. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 176. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 177. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 178. Droździk (Turdus iliacus) 1
 179. Ryś (Lynx lynx) 1
 180. Jastrząb (Accipiter gentilis) 1
 181. Żuraw (Grus grus) 1
 182. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 183. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 184. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 185. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 186. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 187. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 188. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 189. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 190. Siniak (Columba oenas) 1
 191. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 192. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 193. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 194. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 195. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 196. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 197. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 198. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 1
 199. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 200. Dudek (Upupa epops) 1
 201. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 202. Karolinka (Aix sponsa) 1
 203. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 204. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 205. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 206. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 207. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 208. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 209. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 210. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 211. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 212. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 213. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 214. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 215. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 216. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 217. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
Liczba ofiar
 1. Ropucha szara (Bufo bufo) 6534
 2. Jeż (Erinaceus sp.) 3858
 3. Lis (Vulpes vulpes) 1886
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1307
 5. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1078
 6. Zaskroniec (Natrix natrix) 982
 7. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 785
 8. Żaba trawna (Rana temporaria) 717
 9. Dzik (Sus scrofa) 661
 10. Zając szarak (Lepus europaeus) 558
 11. Kuna domowa (Martes foina) 524
 12. Borsuk (Meles meles) 508
 13. Kos (Turdus merula) 501
 14. Kuna (Martes sp.) 454
 15. Wróbel (Passer domesticus) 404
 16. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 379
 17. Kot domowy (Felis catus) 368
 18. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 334
 19. Rudzik (Erithacus rubecula) 265
 20. Grzywacz (Columba palumbus) 221
 21. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 214
 22. Kawka (Corvus monedula) 177
 23. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 168
 24. Myszołów (Buteo buteo) 165
 25. Padalec (Anguis fragilis) 157
 26. Kuna leśna (Martes martes) 155
 27. Śpiewak (Turdus philomelos) 154
 28. Dymówka (Hirundo rustica) 153
 29. Kwiczoł (Turdus pilaris) 152
 30. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 149
 31. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 148
 32. Szpak (Sturnus vulgaris) 146
 33. Bażant (Phasianus colchicus) 144
 34. Puszczyk (Strix aluco) 126
 35. Tchórz (Mustela putorius) 126
 36. Mazurek (Passer montanus) 120
 37. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 120
 38. Kret (Talpa europaea) 117
 39. Sójka (Garrulus glandarius) 116
 40. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 115
 41. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 109
 42. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 105
 43. Trznadel (Emberiza citrinella) 92
 44. Pies domowy (Canis familiaris) 90
 45. Gawron (Corvus frugilegus) 88
 46. Zięba (Fringilla coelebs) 82
 47. Łoś (Alces alces) 81
 48. Wrona siwa (Corvus cornix) 77
 49. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 74
 50. Łasica (Mustela nivalis) 71
 51. Bogatka (Parus major) 71
 52. Wydra (Lutra lutra) 67
 53. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 61
 54. Sroka (Pica pica) 57
 55. Gąsiorek (Lanius collurio) 54
 56. Uszatka (Asio otus) 48
 57. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 47
 58. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 46
 59. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 45
 60. Bóbr europejski (Castor fiber) 43
 61. Pliszka siwa (Motacilla alba) 40
 62. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 38
 63. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 38
 64. Kuropatwa (Perdix perdix) 37
 65. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 34
 66. Makolągwa (Carduelis cannabina) 33
 67. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 33
 68. Mysz polna (Apodemus agrarius) 32
 69. Kapturka (Sylvia atricapilla) 31
 70. Szczygieł (Carduelis carduelis) 28
 71. Dzwoniec (Chloris chloris) 26
 72. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 26
 73. Gryzoń (Rodentia) 25
 74. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 24
 75. Oknówka (Delichon urbicum) 23
 76. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 23
 77. Bocian biały (Ciconia ciconia) 22
 78. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 21
 79. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 21
 80. Szop pracz (Procyon lotor) 21
 81. Daniel (Dama dama) 21
 82. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 20
 83. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 20
 84. Gronostaj (Mustela erminea) 19
 85. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 18
 86. Cierniówka (Sylvia communis) 18
 87. Jer (Fringilla montifringilla) 18
 88. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 89. Piegża (Sylvia curruca) 16
 90. Mewa siwa (Larus canus) 14
 91. Skowronek (Alauda arvensis) 13
 92. Wilk (Canis lupus) 13
 93. Brzegówka (Riparia riparia) 12
 94. Jerzyk (Apus apus) 12
 95. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 12
 96. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 12
 97. Krogulec (Accipiter nisus) 11
 98. Słonka (Scolopax rusticola) 11
 99. Mewa (Larus sp.) 11
 100. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 10
 101. Lelek (Caprimulgus europaeus) 10
 102. Pustułka (Falco tinnunculus) 10
 103. Kumak nizinny (Bombina bombina) 10
 104. Piżmak (Ondatra zibethicus) 9
 105. Nietoperz (Chiroptera) 9
 106. Łabędź niemy (Cygnus olor) 9
 107. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 9
 108. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 9
 109. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 110. Kowalik (Sitta europaea) 8
 111. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 112. Łyska (Fulica atra) 8
 113. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 8
 114. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 8
 115. Czyż (Spinus spinus) 7
 116. Paszkot (Turdus viscivorus) 7
 117. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 118. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 119. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 120. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 121. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 122. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 123. Płomykówka (Tyto alba) 5
 124. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 125. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 126. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 127. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 5
 128. Muflon (Ovis ammon) 5
 129. Popielica (Glis glis) 5
 130. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 4
 131. Lerka (Lullula arborea) 4
 132. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 133. Bąk (Botaurus stellaris) 4
 134. Sikora uboga (Poecile palustris) 4
 135. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 4
 136. Żubr (Bison bonasus) 4
 137. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 138. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 139. Kruk (Corvus corax) 4
 140. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 141. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 142. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 143. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 144. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 145. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 146. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 147. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 148. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 149. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 150. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 151. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 152. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 153. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 154. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 155. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 156. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 157. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 158. Pójdzka (Athene noctua) 2
 159. Wodnik (Rallus aquaticus) 2
 160. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 161. Żołna (Merops apiaster) 2
 162. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 163. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 164. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 165. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 166. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 167. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 168. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 169. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 170. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 171. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 172. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 173. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 174. Derkacz (Crex crex) 1
 175. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 176. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 177. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 178. Droździk (Turdus iliacus) 1
 179. Ryś (Lynx lynx) 1
 180. Jastrząb (Accipiter gentilis) 1
 181. Żuraw (Grus grus) 1
 182. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 183. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 184. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 185. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 186. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 187. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 188. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 189. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 190. Siniak (Columba oenas) 1
 191. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 192. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 193. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 194. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 195. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 196. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 197. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 198. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 1
 199. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 200. Dudek (Upupa epops) 1
 201. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 202. Karolinka (Aix sponsa) 1
 203. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 204. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 205. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 206. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 207. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 208. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 209. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 210. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 211. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 212. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 213. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 214. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 215. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 216. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 217. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
Obserwacje wg. gromady
 1. Ssaki 11766
 2. Ptaki 5973
 3. Płazy 1407
 4. Gady 759
Liczba obserwatorów - 226
Ranking obserwatorów
 • PrzemekS - 3653
 • Karol - 1774
 • barutko - 1695
 • elf_zielony - 1237
 • Mustela - 1043
 • Avocet - 767
 • tmaszkal - 713
 • mawez - 525
 • chris - 515
 • Magdalena Lewińska - 470
 • więcej