Statystyki

Liczba obserwacji - 25165
Liczba gatunków - 219
Liczba obserwacji
 1. Jeż (Erinaceus sp.) 4681
 2. Lis (Vulpes vulpes) 2273
 3. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1298
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1242
 5. Ropucha szara (Bufo bufo) 1079
 6. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 981
 7. Kot domowy (Felis catus) 858
 8. Kos (Turdus merula) 702
 9. Zając szarak (Lepus europaeus) 693
 10. Borsuk (Meles meles) 637
 11. Kuna domowa (Martes foina) 618
 12. Zaskroniec (Natrix natrix) 581
 13. Kuna (Martes sp.) 541
 14. Dzik (Sus scrofa) 454
 15. Wróbel (Passer domesticus) 434
 16. Grzywacz (Columba palumbus) 252
 17. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 248
 18. Myszołów (Buteo buteo) 227
 19. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 210
 20. Śpiewak (Turdus philomelos) 209
 21. Bażant (Phasianus colchicus) 206
 22. Kawka (Coloeus monedula) 197
 23. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 182
 24. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 180
 25. Kuna leśna (Martes martes) 179
 26. Kwiczoł (Turdus pilaris) 177
 27. Rudzik (Erithacus rubecula) 162
 28. Puszczyk (Strix aluco) 158
 29. Szpak (Sturnus vulgaris) 158
 30. Dymówka (Hirundo rustica) 158
 31. Padalec (Anguis fragilis) 157
 32. Tchórz (Mustela putorius) 150
 33. Pies domowy (Canis familiaris) 146
 34. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 143
 35. Kret (Talpa europaea) 133
 36. Łoś (Alces alces) 128
 37. Sójka (Garrulus glandarius) 126
 38. Mazurek (Passer montanus) 125
 39. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 121
 40. Trznadel (Emberiza citrinella) 107
 41. Wrona siwa (Corvus cornix) 96
 42. Zięba (Fringilla coelebs) 95
 43. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 90
 44. Łasica (Mustela nivalis) 89
 45. Bogatka (Parus major) 84
 46. Gawron (Corvus frugilegus) 84
 47. Wydra (Lutra lutra) 80
 48. Żaba trawna (Rana temporaria) 80
 49. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 79
 50. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 73
 51. Gąsiorek (Lanius collurio) 66
 52. Sroka (Pica pica) 63
 53. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 63
 54. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 59
 55. Uszatka (Asio otus) 57
 56. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 57
 57. Bóbr europejski (Castor fiber) 56
 58. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 51
 59. Pliszka siwa (Motacilla alba) 45
 60. Gryzoń (Rodentia) 45
 61. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 44
 62. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 43
 63. Kuropatwa (Perdix perdix) 41
 64. Myszarka polna (Apodemus agrarius) 40
 65. Makolągwa (Carduelis cannabina) 37
 66. Kapturka (Sylvia atricapilla) 35
 67. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 34
 68. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 33
 69. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 31
 70. Szczygieł (Carduelis carduelis) 31
 71. Wilk (Canis lupus) 31
 72. Szop pracz (Procyon lotor) 29
 73. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 29
 74. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 28
 75. Dzwoniec (Chloris chloris) 27
 76. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 26
 77. Daniel (Dama dama) 25
 78. Bocian biały (Ciconia ciconia) 24
 79. Gronostaj (Mustela erminea) 23
 80. Cierniówka (Sylvia communis) 22
 81. Krogulec (Accipiter nisus) 22
 82. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 22
 83. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 84. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 19
 85. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 86. Oknówka (Delichon urbicum) 17
 87. Piegża (Sylvia curruca) 17
 88. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 15
 89. Skowronek (Alauda arvensis) 15
 90. Żubr (Bison bonasus) 14
 91. Mewa siwa (Larus canus) 14
 92. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 13
 93. Jerzyk (Apus apus) 13
 94. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 13
 95. Myszarka leśna (Apodemus flavicollis) 13
 96. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 97. Mewa (Larus sp.) 12
 98. Pustułka (Falco tinnunculus) 12
 99. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 100. Łabędź niemy (Cygnus olor) 11
 101. Paszkot (Turdus viscivorus) 11
 102. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 103. Nietoperz (Chiroptera) 10
 104. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 10
 105. Pliszka żółta (Motacilla flava) 9
 106. Łyska (Fulica atra) 9
 107. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 9
 108. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 9
 109. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 9
 110. Kowalik (Sitta europaea) 8
 111. Czyż (Spinus spinus) 8
 112. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 8
 113. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 7
 114. Brzegówka (Riparia riparia) 7
 115. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 7
 116. Sikora uboga (Poecile palustris) 7
 117. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 7
 118. Popielica (Glis glis) 7
 119. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 120. Czajka (Vanellus vanellus) 6
 121. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 122. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 123. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 6
 124. Lerka (Lullula arborea) 5
 125. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 126. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 127. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 128. Płomykówka (Tyto alba) 5
 129. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 130. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 5
 131. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 132. Karlik (Pipistrellus sp.) 5
 133. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 5
 134. Kumak nizinny (Bombina bombina) 5
 135. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 136. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 137. Pójdzka (Athene noctua) 4
 138. Bączek (Ixobrychus minutus) 4
 139. Wodnik (Rallus aquaticus) 4
 140. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 141. Kruk (Corvus corax) 4
 142. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 3
 143. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 144. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 145. Myszarka zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 146. Kobczyk (Falco vespertinus) 3
 147. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 148. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 149. Jastrząb (Accipiter gentilis) 3
 150. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 151. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 152. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 153. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 154. Żółw błotny (Emys orbicularis) 3
 155. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 156. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 157. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 158. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 159. Jer (Fringilla montifringilla) 2
 160. Droździk (Turdus iliacus) 2
 161. Ryś (Lynx lynx) 2
 162. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 163. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 164. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 165. Żołna (Merops apiaster) 2
 166. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 167. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 168. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 169. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 170. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 2
 171. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 172. Muflon (Ovis ammon) 2
 173. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 174. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 175. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 176. Mysz domowa (Mus musculus) 2
 177. Kukułka (Cuculus canorus) 2
 178. Trzmielojad (Pernis apivorus) 2
 179. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 180. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 181. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 182. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 183. Derkacz (Crex crex) 1
 184. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 185. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 186. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 187. Żuraw (Grus grus) 1
 188. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 189. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 190. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 191. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 192. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 193. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 194. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 195. Siniak (Columba oenas) 1
 196. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 197. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 198. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 199. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 200. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 201. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 202. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 203. Dudek (Upupa epops) 1
 204. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 205. Karolinka (Aix sponsa) 1
 206. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 207. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 208. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 209. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 210. Kląskawka (Saxicola rubicola) 1
 211. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 212. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 213. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 214. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 215. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 216. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 217. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 218. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 219. Badylarka (Micromys minutus) 1
 220. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 221. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
 222. Czubatka (Lophophanes cristatus) 1
 223. Puchacz (Bubo bubo) 1
 224. Uszatka błotna (Asio flammeus) 1
 225. Gągoł (Bucephala clangula) 1
 226. Nur czarnoszyi (Gavia arctica) 1
 227. Sóweczka (Glaucidium passerinum) 1
 228. Kormoran (Phalacrocorax carbo) 1
 229. Bocian czarny (Ciconia nigra) 1
Liczba ofiar
 1. Ropucha szara (Bufo bufo) 8917
 2. Jeż (Erinaceus sp.) 4804
 3. Lis (Vulpes vulpes) 2305
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1740
 5. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1314
 6. Dzik (Sus scrofa) 1236
 7. Zaskroniec (Natrix natrix) 1074
 8. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 984
 9. Kot domowy (Felis catus) 867
 10. Żaba trawna (Rana temporaria) 726
 11. Kos (Turdus merula) 710
 12. Zając szarak (Lepus europaeus) 706
 13. Borsuk (Meles meles) 647
 14. Kuna domowa (Martes foina) 621
 15. Kuna (Martes sp.) 543
 16. Wróbel (Passer domesticus) 470
 17. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 423
 18. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 336
 19. Rudzik (Erithacus rubecula) 282
 20. Grzywacz (Columba palumbus) 254
 21. Myszołów (Buteo buteo) 249
 22. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 249
 23. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 219
 24. Śpiewak (Turdus philomelos) 210
 25. Bażant (Phasianus colchicus) 207
 26. Kawka (Coloeus monedula) 198
 27. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 188
 28. Kwiczoł (Turdus pilaris) 184
 29. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 182
 30. Kuna leśna (Martes martes) 180
 31. Padalec (Anguis fragilis) 175
 32. Dymówka (Hirundo rustica) 168
 33. Szpak (Sturnus vulgaris) 163
 34. Łoś (Alces alces) 159
 35. Puszczyk (Strix aluco) 158
 36. Pies domowy (Canis familiaris) 158
 37. Tchórz (Mustela putorius) 151
 38. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 144
 39. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 143
 40. Kret (Talpa europaea) 139
 41. Mazurek (Passer montanus) 134
 42. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 129
 43. Sójka (Garrulus glandarius) 128
 44. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 116
 45. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 111
 46. Trznadel (Emberiza citrinella) 107
 47. Gawron (Corvus frugilegus) 101
 48. Wrona siwa (Corvus cornix) 99
 49. Zięba (Fringilla coelebs) 97
 50. Łasica (Mustela nivalis) 92
 51. Bogatka (Parus major) 86
 52. Wydra (Lutra lutra) 80
 53. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 74
 54. Gąsiorek (Lanius collurio) 66
 55. Daniel (Dama dama) 65
 56. Sroka (Pica pica) 64
 57. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 63
 58. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 61
 59. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 59
 60. Uszatka (Asio otus) 57
 61. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 57
 62. Bóbr europejski (Castor fiber) 56
 63. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 51
 64. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 46
 65. Pliszka siwa (Motacilla alba) 46
 66. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 46
 67. Gryzoń (Rodentia) 45
 68. Kuropatwa (Perdix perdix) 43
 69. Myszarka polna (Apodemus agrarius) 42
 70. Makolągwa (Carduelis cannabina) 39
 71. Kapturka (Sylvia atricapilla) 35
 72. Wilk (Canis lupus) 34
 73. Szczygieł (Carduelis carduelis) 32
 74. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 31
 75. Szop pracz (Procyon lotor) 31
 76. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 31
 77. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 29
 78. Dzwoniec (Chloris chloris) 28
 79. Kumak nizinny (Bombina bombina) 26
 80. Bocian biały (Ciconia ciconia) 24
 81. Gronostaj (Mustela erminea) 23
 82. Oknówka (Delichon urbicum) 23
 83. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 23
 84. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 23
 85. Cierniówka (Sylvia communis) 22
 86. Jerzyk (Apus apus) 22
 87. Krogulec (Accipiter nisus) 22
 88. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 22
 89. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 90. Jer (Fringilla montifringilla) 19
 91. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 18
 92. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 93. Piegża (Sylvia curruca) 17
 94. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 15
 95. Żubr (Bison bonasus) 15
 96. Skowronek (Alauda arvensis) 15
 97. Mewa siwa (Larus canus) 14
 98. Brzegówka (Riparia riparia) 13
 99. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 13
 100. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 13
 101. Myszarka leśna (Apodemus flavicollis) 13
 102. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 103. Mewa (Larus sp.) 12
 104. Pustułka (Falco tinnunculus) 12
 105. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 106. Łabędź niemy (Cygnus olor) 11
 107. Paszkot (Turdus viscivorus) 11
 108. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 109. Nietoperz (Chiroptera) 10
 110. Pliszka żółta (Motacilla flava) 10
 111. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 10
 112. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 10
 113. Łyska (Fulica atra) 9
 114. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 9
 115. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 9
 116. Kowalik (Sitta europaea) 8
 117. Czyż (Spinus spinus) 8
 118. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 7
 119. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 7
 120. Sikora uboga (Poecile palustris) 7
 121. Popielica (Glis glis) 7
 122. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 123. Czajka (Vanellus vanellus) 6
 124. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 125. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 126. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 6
 127. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 6
 128. Lerka (Lullula arborea) 5
 129. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 130. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 131. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 132. Płomykówka (Tyto alba) 5
 133. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 134. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 5
 135. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 136. Karlik (Pipistrellus sp.) 5
 137. Muflon (Ovis ammon) 5
 138. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 139. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 140. Pójdzka (Athene noctua) 4
 141. Bączek (Ixobrychus minutus) 4
 142. Wodnik (Rallus aquaticus) 4
 143. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 144. Kruk (Corvus corax) 4
 145. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 146. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 147. Myszarka zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 148. Kobczyk (Falco vespertinus) 3
 149. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 150. Ryś (Lynx lynx) 3
 151. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 152. Jastrząb (Accipiter gentilis) 3
 153. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 154. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 155. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 156. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 157. Żółw błotny (Emys orbicularis) 3
 158. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 159. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 160. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 161. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 162. Droździk (Turdus iliacus) 2
 163. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 164. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 165. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 166. Żołna (Merops apiaster) 2
 167. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 168. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 169. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 170. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 171. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 2
 172. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 173. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 174. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 175. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 176. Mysz domowa (Mus musculus) 2
 177. Kukułka (Cuculus canorus) 2
 178. Czubatka (Lophophanes cristatus) 2
 179. Trzmielojad (Pernis apivorus) 2
 180. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 181. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 182. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 183. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 184. Derkacz (Crex crex) 1
 185. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 186. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 187. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 188. Żuraw (Grus grus) 1
 189. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 190. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 191. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 192. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 193. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 194. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 195. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 196. Siniak (Columba oenas) 1
 197. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 198. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 199. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 200. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 201. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 202. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 203. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 204. Dudek (Upupa epops) 1
 205. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 206. Karolinka (Aix sponsa) 1
 207. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 208. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 209. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 210. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 211. Kląskawka (Saxicola rubicola) 1
 212. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 213. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 214. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 215. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 216. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 217. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 218. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 219. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 220. Badylarka (Micromys minutus) 1
 221. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 222. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
 223. Puchacz (Bubo bubo) 1
 224. Uszatka błotna (Asio flammeus) 1
 225. Gągoł (Bucephala clangula) 1
 226. Nur czarnoszyi (Gavia arctica) 1
 227. Sóweczka (Glaucidium passerinum) 1
 228. Kormoran (Phalacrocorax carbo) 1
 229. Bocian czarny (Ciconia nigra) 1
Obserwacje wg. gromady
 1. Ssaki 15325
 2. Ptaki 7297
 3. Płazy 1674
 4. Gady 869
Liczba obserwatorów - 272
Ranking obserwatorów
 • PrzemekS - 4596
 • Karol - 2175
 • barutko - 2051
 • elf_zielony - 1827
 • Mustela - 1137
 • Tadek - 829
 • tmaszkal - 824
 • Avocet - 767
 • mawez - 552
 • AW - 536
 • więcej