Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki tmaszkal 2018-10-21 2018-10-21 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki tmaszkal 2018-10-21 2018-10-21 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki tmaszkal 2018-10-21 2018-10-21 więcej
Borsuk (Meles meles) Ssaki akosskraj 2018-10-20 2018-10-21 więcej
Gawron (Corvus frugilegus) Ptaki akosskraj 2018-10-20 2018-10-21 więcej
Gawron (Corvus frugilegus) Ptaki akosskraj 2018-10-20 2018-10-21 więcej
Żmija zygzakowata (Vipera berus) Gady Janek i Marta 2018-10-14 2018-10-20 więcej
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) Ptaki barutko 2018-10-20 2018-10-20 więcej
Kawka (Corvus monedula) Ptaki barutko 2018-10-20 2018-10-20 więcej
Jenot (Nyctereutes procyonoides) Ssaki Janek i Marta 2018-08-25 2018-10-19 więcej

Ostatnie wiadomości

Kilka słów o „czarnych punktach” na przykładzie ostatnich badań z Republiki Czeskiej.

Rozmieszczenie kolizji drogowych ze zwierzętami nie jest losowe, a miejsca ich występowania nie są przypadkowe, w konsekwencji towrzą się tzw. czarne punkty, tj. dochodzi do koncentracji tych zdarzeń w czasie i przestrzeni. Zrozumienie gdzie i kiedy najczęściej dochodzi do kolizji jest kluczowe w kontekście wdrażania odpowiednich środków zapobiegawczych.

Statystyki

Liczba obserwacji

10345

Liczba gatunków

182

Liczba ofiar

16960

Liczba obserwatorów

155