Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Kuna domowa (Martes foina) Ssaki arecky 2018-10-07 2018-11-13 więcej
Myszołów (Buteo buteo) Ptaki arecky 2018-11-12 2018-11-13 więcej
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) Ptaki arecky 2018-11-08 2018-11-13 więcej
Tchórz (Mustela putorius) Ssaki arecky 2018-08-07 2018-11-13 więcej
Nieoznaczony Płazy pawelg 2018-11-10 2018-11-13 więcej
Mysz polna (Apodemus agrarius) Ssaki AW 2018-11-12 2018-11-12 więcej
Zając szarak (Lepus europaeus) Ssaki PrzemekS 2018-11-12 2018-11-12 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki PrzemekS 2018-11-10 2018-11-12 więcej
Kuna domowa (Martes foina) Ssaki Karol 2018-11-09 2018-11-10 więcej
Kuna leśna (Martes martes) Ssaki Karol 2018-11-09 2018-11-10 więcej

Ostatnie wiadomości

Kilka słów o „czarnych punktach” na przykładzie ostatnich badań z Republiki Czeskiej.

Rozmieszczenie kolizji drogowych ze zwierzętami nie jest losowe, a miejsca ich występowania nie są przypadkowe, w konsekwencji towrzą się tzw. czarne punkty, tj. dochodzi do koncentracji tych zdarzeń w czasie i przestrzeni. Zrozumienie gdzie i kiedy najczęściej dochodzi do kolizji jest kluczowe w kontekście wdrażania odpowiednich środków zapobiegawczych.

Statystyki

Liczba obserwacji

10412

Liczba gatunków

182

Liczba ofiar

17053

Liczba obserwatorów

155