Statystyki

Liczba obserwacji - 20594
Liczba gatunków - 208
Liczba obserwacji
 1. Jeż (Erinaceus sp.) 3869
 2. Lis (Vulpes vulpes) 1959
 3. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1097
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 952
 5. Ropucha szara (Bufo bufo) 911
 6. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 817
 7. Zając szarak (Lepus europaeus) 563
 8. Kuna domowa (Martes foina) 537
 9. Borsuk (Meles meles) 522
 10. Zaskroniec (Natrix natrix) 516
 11. Kos (Turdus merula) 500
 12. Kuna (Martes sp.) 463
 13. Kot domowy (Felis catus) 446
 14. Wróbel (Passer domesticus) 381
 15. Dzik (Sus scrofa) 346
 16. Grzywacz (Columba palumbus) 221
 17. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 221
 18. Kawka (Corvus monedula) 177
 19. Myszołów (Buteo buteo) 172
 20. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 162
 21. Kuna leśna (Martes martes) 159
 22. Śpiewak (Turdus philomelos) 154
 23. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 153
 24. Rudzik (Erithacus rubecula) 149
 25. Kwiczoł (Turdus pilaris) 147
 26. Bażant (Phasianus colchicus) 147
 27. Padalec (Anguis fragilis) 145
 28. Dymówka (Hirundo rustica) 144
 29. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 142
 30. Szpak (Sturnus vulgaris) 142
 31. Puszczyk (Strix aluco) 132
 32. Tchórz (Mustela putorius) 129
 33. Sójka (Garrulus glandarius) 116
 34. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 113
 35. Mazurek (Passer montanus) 112
 36. Kret (Talpa europaea) 112
 37. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 107
 38. Trznadel (Emberiza citrinella) 93
 39. Pies domowy (Canis familiaris) 90
 40. Łoś (Alces alces) 87
 41. Zięba (Fringilla coelebs) 80
 42. Wrona siwa (Corvus cornix) 80
 43. Żaba trawna (Rana temporaria) 75
 44. Łasica (Mustela nivalis) 72
 45. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 72
 46. Gawron (Corvus frugilegus) 71
 47. Bogatka (Parus major) 70
 48. Wydra (Lutra lutra) 69
 49. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 66
 50. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 63
 51. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 58
 52. Sroka (Pica pica) 56
 53. Gąsiorek (Lanius collurio) 54
 54. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 50
 55. Uszatka (Asio otus) 49
 56. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 45
 57. Bóbr europejski (Castor fiber) 43
 58. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 41
 59. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 40
 60. Pliszka siwa (Motacilla alba) 39
 61. Kuropatwa (Perdix perdix) 35
 62. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 34
 63. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 31
 64. Makolągwa (Carduelis cannabina) 31
 65. Kapturka (Sylvia atricapilla) 31
 66. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 31
 67. Mysz polna (Apodemus agrarius) 30
 68. Gryzoń (Rodentia) 28
 69. Szczygieł (Carduelis carduelis) 27
 70. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 26
 71. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 26
 72. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 26
 73. Dzwoniec (Chloris chloris) 25
 74. Bocian biały (Ciconia ciconia) 22
 75. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 76. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 21
 77. Gronostaj (Mustela erminea) 20
 78. Szop pracz (Procyon lotor) 20
 79. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 20
 80. Cierniówka (Sylvia communis) 18
 81. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 82. Oknówka (Delichon urbicum) 17
 83. Daniel (Dama dama) 17
 84. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 16
 85. Piegża (Sylvia curruca) 16
 86. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 15
 87. Wilk (Canis lupus) 15
 88. Mewa siwa (Larus canus) 14
 89. Skowronek (Alauda arvensis) 13
 90. Jerzyk (Apus apus) 12
 91. Krogulec (Accipiter nisus) 12
 92. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 93. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 12
 94. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 95. Mewa (Larus sp.) 11
 96. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 97. Łabędź niemy (Cygnus olor) 10
 98. Pustułka (Falco tinnunculus) 10
 99. Nietoperz (Chiroptera) 9
 100. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 9
 101. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 9
 102. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 103. Kowalik (Sitta europaea) 8
 104. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 105. Łyska (Fulica atra) 8
 106. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 8
 107. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 8
 108. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 8
 109. Paszkot (Turdus viscivorus) 8
 110. Czyż (Spinus spinus) 7
 111. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 7
 112. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 7
 113. Brzegówka (Riparia riparia) 6
 114. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 115. Sikora uboga (Poecile palustris) 6
 116. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 117. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 118. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 119. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 5
 120. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 121. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 122. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 123. Płomykówka (Tyto alba) 5
 124. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 125. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 126. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 127. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 5
 128. Popielica (Glis glis) 5
 129. Lerka (Lullula arborea) 4
 130. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 131. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 4
 132. Żubr (Bison bonasus) 4
 133. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 134. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 135. Kruk (Corvus corax) 4
 136. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 3
 137. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 138. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 139. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 140. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 141. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 142. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 143. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 144. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 145. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 146. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 147. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 148. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 149. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 150. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 151. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 152. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 153. Jer (Fringilla montifringilla) 2
 154. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 155. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 156. Pójdzka (Athene noctua) 2
 157. Jastrząb (Accipiter gentilis) 2
 158. Wodnik (Rallus aquaticus) 2
 159. Kumak nizinny (Bombina bombina) 2
 160. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 161. Żołna (Merops apiaster) 2
 162. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 163. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 164. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 165. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 166. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 167. Muflon (Ovis ammon) 2
 168. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 169. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 170. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 171. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 172. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 173. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 174. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 175. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 176. Derkacz (Crex crex) 1
 177. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 178. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 179. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 180. Droździk (Turdus iliacus) 1
 181. Ryś (Lynx lynx) 1
 182. Żuraw (Grus grus) 1
 183. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 184. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 185. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 186. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 187. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 188. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 189. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 190. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 191. Siniak (Columba oenas) 1
 192. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 193. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 194. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 195. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 196. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 197. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 198. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 199. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 200. Dudek (Upupa epops) 1
 201. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 202. Karolinka (Aix sponsa) 1
 203. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 204. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 205. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 206. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 207. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 208. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 209. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 210. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 211. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 212. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 213. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 214. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 215. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 216. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 217. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 218. Badylarka (Micromys minutus) 1
Liczba ofiar
 1. Ropucha szara (Bufo bufo) 6575
 2. Jeż (Erinaceus sp.) 3963
 3. Lis (Vulpes vulpes) 1985
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1367
 5. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1110
 6. Zaskroniec (Natrix natrix) 996
 7. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 820
 8. Żaba trawna (Rana temporaria) 717
 9. Dzik (Sus scrofa) 711
 10. Zając szarak (Lepus europaeus) 576
 11. Kuna domowa (Martes foina) 540
 12. Borsuk (Meles meles) 529
 13. Kos (Turdus merula) 504
 14. Kuna (Martes sp.) 465
 15. Kot domowy (Felis catus) 449
 16. Wróbel (Passer domesticus) 412
 17. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 382
 18. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 334
 19. Rudzik (Erithacus rubecula) 269
 20. Grzywacz (Columba palumbus) 223
 21. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 222
 22. Kawka (Corvus monedula) 178
 23. Myszołów (Buteo buteo) 174
 24. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 169
 25. Padalec (Anguis fragilis) 162
 26. Kuna leśna (Martes martes) 160
 27. Śpiewak (Turdus philomelos) 155
 28. Dymówka (Hirundo rustica) 154
 29. Kwiczoł (Turdus pilaris) 153
 30. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 153
 31. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 150
 32. Bażant (Phasianus colchicus) 148
 33. Szpak (Sturnus vulgaris) 146
 34. Puszczyk (Strix aluco) 132
 35. Tchórz (Mustela putorius) 130
 36. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 124
 37. Mazurek (Passer montanus) 121
 38. Kret (Talpa europaea) 118
 39. Sójka (Garrulus glandarius) 118
 40. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 115
 41. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 114
 42. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 110
 43. Pies domowy (Canis familiaris) 100
 44. Łoś (Alces alces) 96
 45. Trznadel (Emberiza citrinella) 93
 46. Gawron (Corvus frugilegus) 88
 47. Wrona siwa (Corvus cornix) 83
 48. Zięba (Fringilla coelebs) 82
 49. Łasica (Mustela nivalis) 75
 50. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 74
 51. Bogatka (Parus major) 72
 52. Wydra (Lutra lutra) 69
 53. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 64
 54. Sroka (Pica pica) 57
 55. Gąsiorek (Lanius collurio) 54
 56. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 50
 57. Uszatka (Asio otus) 49
 58. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 46
 59. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 45
 60. Bóbr europejski (Castor fiber) 43
 61. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 41
 62. Pliszka siwa (Motacilla alba) 40
 63. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 40
 64. Kuropatwa (Perdix perdix) 37
 65. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 34
 66. Makolągwa (Carduelis cannabina) 33
 67. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 33
 68. Mysz polna (Apodemus agrarius) 32
 69. Kapturka (Sylvia atricapilla) 31
 70. Daniel (Dama dama) 30
 71. Szczygieł (Carduelis carduelis) 28
 72. Gryzoń (Rodentia) 28
 73. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 27
 74. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 26
 75. Dzwoniec (Chloris chloris) 26
 76. Oknówka (Delichon urbicum) 23
 77. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 23
 78. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 22
 79. Bocian biały (Ciconia ciconia) 22
 80. Szop pracz (Procyon lotor) 22
 81. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 82. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 21
 83. Gronostaj (Mustela erminea) 20
 84. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 20
 85. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 18
 86. Cierniówka (Sylvia communis) 18
 87. Jer (Fringilla montifringilla) 18
 88. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 89. Piegża (Sylvia curruca) 16
 90. Wilk (Canis lupus) 15
 91. Mewa siwa (Larus canus) 14
 92. Skowronek (Alauda arvensis) 13
 93. Brzegówka (Riparia riparia) 12
 94. Jerzyk (Apus apus) 12
 95. Krogulec (Accipiter nisus) 12
 96. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 97. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 12
 98. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 12
 99. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 100. Mewa (Larus sp.) 11
 101. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 102. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 10
 103. Łabędź niemy (Cygnus olor) 10
 104. Pustułka (Falco tinnunculus) 10
 105. Kumak nizinny (Bombina bombina) 10
 106. Nietoperz (Chiroptera) 9
 107. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 9
 108. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 9
 109. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 9
 110. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 111. Kowalik (Sitta europaea) 8
 112. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 113. Łyska (Fulica atra) 8
 114. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 8
 115. Paszkot (Turdus viscivorus) 8
 116. Czyż (Spinus spinus) 7
 117. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 118. Sikora uboga (Poecile palustris) 6
 119. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 120. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 121. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 122. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 5
 123. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 124. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 125. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 126. Płomykówka (Tyto alba) 5
 127. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 128. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 129. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 130. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 5
 131. Muflon (Ovis ammon) 5
 132. Popielica (Glis glis) 5
 133. Lerka (Lullula arborea) 4
 134. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 135. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 4
 136. Żubr (Bison bonasus) 4
 137. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 138. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 139. Kruk (Corvus corax) 4
 140. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 141. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 142. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 143. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 144. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 145. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 146. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 147. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 148. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 149. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 150. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 151. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 152. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 153. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 154. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 155. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 156. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 157. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 158. Pójdzka (Athene noctua) 2
 159. Jastrząb (Accipiter gentilis) 2
 160. Wodnik (Rallus aquaticus) 2
 161. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 162. Żołna (Merops apiaster) 2
 163. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 164. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 165. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 166. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 167. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 168. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 169. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 170. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 171. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 172. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 173. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 174. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 175. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 176. Derkacz (Crex crex) 1
 177. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 178. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 179. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 180. Droździk (Turdus iliacus) 1
 181. Ryś (Lynx lynx) 1
 182. Żuraw (Grus grus) 1
 183. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 184. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 185. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 186. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 187. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 188. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 189. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 190. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 191. Siniak (Columba oenas) 1
 192. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 193. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 194. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 195. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 196. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 197. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 198. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 199. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 200. Dudek (Upupa epops) 1
 201. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 202. Karolinka (Aix sponsa) 1
 203. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 204. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 205. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 206. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 207. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 208. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 209. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 210. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 211. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 212. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 213. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 214. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 215. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 216. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 217. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 218. Badylarka (Micromys minutus) 1
Obserwacje wg. gromady
 1. Ssaki 12295
 2. Ptaki 6094
 3. Płazy 1427
 4. Gady 778
Liczba obserwatorów - 238
Ranking obserwatorów
 • PrzemekS - 3750
 • Karol - 1829
 • barutko - 1751
 • elf_zielony - 1359
 • Mustela - 1064
 • Avocet - 767
 • tmaszkal - 717
 • mawez - 528
 • chris - 515
 • Magdalena Lewińska - 470
 • AW - 466
 • arecky - 298
 • pawelg - 259
 • Ewa Z-G - 204
 • Morinellus - 188
 • Batman - 186
 • Accipiter - 183
 • W.Stephan - 181
 • aaadam91 - 164
 • Magma - 162
 • piegos - 142
 • w-michalik - 130
 • refleksja - 127
 • barto - 119
 • Agnieshka - 119
 • Jarek Słowikowski - 106
 • borealoides - 104
 • raq - 101
 • ChPK - 101
 • claviceps - 88
 • Dawid - 85
 • mossflora - 83
 • EvaPos - 80
 • Gonia - 75
 • swiergol1 - 70
 • DiaNa - 69
 • tomekB - 69
 • MBonk - 66
 • Krzysztof_Kowalczyk - 65
 • Mariusz - 60
 • PiotrK - 59
 • Dawid K. - 58
 • LukaszBerlik - 52
 • pzc - 50
 • Jerz - 47
 • mfabik - 47
 • Tadek - 47
 • czarnopysk - 45
 • surnia - 44
 • whitewolf - 41
 • luladasilva - 41
 • AdamGarbowski - 41
 • Alex_Klnk - 35
 • gosikb - 35
 • Triakis - 31
 • LeszekM - 30
 • mk - 30
 • Claudia - 27
 • lansjer - 24
 • Łukasz - 23
 • K.S. - 23
 • Chlido - 22
 • Alexandre Flesch - 22
 • Justijne - 21
 • Marek - 20
 • Derty - 20
 • akosskraj - 18
 • ahudy - 18
 • a.czylok - 17
 • ornitoholics - 17
 • Internet - 16
 • szkrabina - 14
 • yevaud - 13
 • A.Pałucki - 13
 • Maks S - 13
 • Elizuo - 12
 • witold.ziaja@carpatica.org - 12
 • chelifer - 11
 • Mystacina - 11
 • DominikM - 11
 • WojtekB - 11
 • RobertWroblewski - 10
 • Martku - 10
 • Raven - 10
 • Zuzanna - 10
 • KB - 10
 • Wojtek i Wilk - 10
 • mifronus - 9
 • trick89 - 9
 • Konrad - 8
 • slovianka - 8
 • EmiliaB - 8
 • Dawid Panasiuk - 7
 • kmikicinska - 7
 • wotus - 7
 • EwaDob - 7
 • cornix - 6
 • lolawawa - 6
 • anemonek - 6
 • edyta - 6
 • Macsob - 5
 • agata96 - 5
 • Minsc - 5
 • jewiniec - 4
 • Mieczysław - 4
 • - 4
 • Buba - 4
 • Ornitolog - 3
 • Nightjar - 3
 • kroplik - 3
 • AgnieszkaA - 3
 • Knyszka - 3
 • Weronika_99 - 3
 • rekoszk - 3
 • racend - 3
 • MagdaS - 3
 • AniaSz - 2
 • md - 2
 • maciek - 2
 • WesolyBimbrownik1984 - 2
 • garrulus - 2
 • przyrodnik - 2
 • pallad_2 - 2
 • khenel - 2
 • alicjab - 2
 • Scapularis - 2
 • Bartek P - 2
 • - 2
 • Kurczakowa - 2
 • ArtBaranowski - 2
 • rafalsz89 - 2
 • Agnieszka - 1
 • tosiu - 1
 • Ochota - 1
 • p333 - 1
 • weronika_janus - 1
 • wilk - 1
 • Birdwatcher - 1
 • helix - 1
 • Saszka - 1
 • emarkaz - 1
 • Franka - 1
 • eruane - 1
 • micra - 1
 • mieciakot - 1
 • adamrybarczyk - 1
 • AnnaCatherina - 1
 • Raintek - 1
 • jurek b. - 1
 • piotrgaosz - 1
 • E150a - 1
 • michu40i4 - 1
 • Meg - 1
 • vengo - 1
 • wojtek - 1
 • Emil Paluch Okiem Natury - 1
 • dwustokrotka - 1
 • rudawka - 1
 • Bartek - 1
 • tmarszalek - 1
 • dobgo@o2.pl - 1
 • AngelHeart - 1
 • bruksi - 1
 • MJobda - 1
 • pg - 1
 • monedula - 1
 • AgatS - 1
 • sebastianjakowszczenko@gmail.com - 1
 • bea_bak - 1
 • SlMic - 1
 • Barbara - 1
 • Asio_otus - 1
 • JoannaB - 1
 • Tomek F - 1
 • janowska - 1
 • Szymon_Rogaczewski - 1