Statystyki

Liczba obserwacji - 19559
Liczba gatunków - 207
Liczba obserwacji
 1. Jeż (Erinaceus sp.) 3705
 2. Lis (Vulpes vulpes) 1832
 3. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1041
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 895
 5. Ropucha szara (Bufo bufo) 893
 6. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 766
 7. Zając szarak (Lepus europaeus) 538
 8. Kuna domowa (Martes foina) 515
 9. Kos (Turdus merula) 492
 10. Zaskroniec (Natrix natrix) 491
 11. Borsuk (Meles meles) 488
 12. Kuna (Martes sp.) 445
 13. Wróbel (Passer domesticus) 371
 14. Kot domowy (Felis catus) 339
 15. Dzik (Sus scrofa) 317
 16. Grzywacz (Columba palumbus) 214
 17. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 209
 18. Kawka (Corvus monedula) 175
 19. Myszołów (Buteo buteo) 163
 20. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 157
 21. Kuna leśna (Martes martes) 151
 22. Śpiewak (Turdus philomelos) 150
 23. Kwiczoł (Turdus pilaris) 146
 24. Rudzik (Erithacus rubecula) 144
 25. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 144
 26. Bażant (Phasianus colchicus) 143
 27. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 140
 28. Szpak (Sturnus vulgaris) 140
 29. Dymówka (Hirundo rustica) 140
 30. Padalec (Anguis fragilis) 135
 31. Puszczyk (Strix aluco) 124
 32. Tchórz (Mustela putorius) 124
 33. Sójka (Garrulus glandarius) 113
 34. Mazurek (Passer montanus) 108
 35. Kret (Talpa europaea) 108
 36. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 106
 37. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 101
 38. Trznadel (Emberiza citrinella) 92
 39. Zięba (Fringilla coelebs) 80
 40. Pies domowy (Canis familiaris) 78
 41. Żaba trawna (Rana temporaria) 75
 42. Wrona siwa (Corvus cornix) 74
 43. Łoś (Alces alces) 73
 44. Gawron (Corvus frugilegus) 71
 45. Bogatka (Parus major) 69
 46. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 69
 47. Łasica (Mustela nivalis) 68
 48. Wydra (Lutra lutra) 67
 49. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 61
 50. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 60
 51. Sroka (Pica pica) 56
 52. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 55
 53. Gąsiorek (Lanius collurio) 52
 54. Uszatka (Asio otus) 48
 55. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 47
 56. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 45
 57. Bóbr europejski (Castor fiber) 43
 58. Pliszka siwa (Motacilla alba) 38
 59. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 37
 60. Kuropatwa (Perdix perdix) 35
 61. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 34
 62. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 34
 63. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 31
 64. Kapturka (Sylvia atricapilla) 31
 65. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 31
 66. Makolągwa (Carduelis cannabina) 30
 67. Mysz polna (Apodemus agrarius) 28
 68. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 26
 69. Szczygieł (Carduelis carduelis) 26
 70. Gryzoń (Rodentia) 25
 71. Dzwoniec (Chloris chloris) 24
 72. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 24
 73. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 23
 74. Bocian biały (Ciconia ciconia) 21
 75. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 20
 76. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 20
 77. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 20
 78. Gronostaj (Mustela erminea) 19
 79. Szop pracz (Procyon lotor) 19
 80. Cierniówka (Sylvia communis) 17
 81. Norka amerykańska (Mustela vison) 16
 82. Oknówka (Delichon urbicum) 16
 83. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 16
 84. Piegża (Sylvia curruca) 16
 85. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 15
 86. Mewa siwa (Larus canus) 14
 87. Skowronek (Alauda arvensis) 13
 88. Wilk (Canis lupus) 13
 89. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 12
 90. Daniel (Dama dama) 12
 91. Jerzyk (Apus apus) 11
 92. Krogulec (Accipiter nisus) 11
 93. Słonka (Scolopax rusticola) 11
 94. Mewa (Larus sp.) 11
 95. Lelek (Caprimulgus europaeus) 10
 96. Piżmak (Ondatra zibethicus) 9
 97. Nietoperz (Chiroptera) 9
 98. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 9
 99. Łabędź niemy (Cygnus olor) 9
 100. Pustułka (Falco tinnunculus) 9
 101. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 9
 102. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 103. Kowalik (Sitta europaea) 8
 104. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 105. Łyska (Fulica atra) 8
 106. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 8
 107. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 8
 108. Czyż (Spinus spinus) 7
 109. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 7
 110. Paszkot (Turdus viscivorus) 7
 111. Brzegówka (Riparia riparia) 6
 112. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 113. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 6
 114. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 115. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 116. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 117. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 6
 118. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 119. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 120. Płomykówka (Tyto alba) 5
 121. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 122. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 123. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 124. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 5
 125. Popielica (Glis glis) 5
 126. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 4
 127. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 128. Bąk (Botaurus stellaris) 4
 129. Sikora uboga (Poecile palustris) 4
 130. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 4
 131. Żubr (Bison bonasus) 4
 132. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 133. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 134. Kruk (Corvus corax) 4
 135. Lerka (Lullula arborea) 3
 136. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 3
 137. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 138. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 139. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 140. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 141. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 142. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 143. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 144. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 145. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 146. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 147. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 148. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 149. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 150. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 151. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 152. Jer (Fringilla montifringilla) 2
 153. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 154. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 155. Pójdzka (Athene noctua) 2
 156. Wodnik (Rallus aquaticus) 2
 157. Kumak nizinny (Bombina bombina) 2
 158. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 159. Żołna (Merops apiaster) 2
 160. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 161. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 162. Muflon (Ovis ammon) 2
 163. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 164. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 165. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 166. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 167. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 2
 168. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 169. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 170. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 171. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 172. Derkacz (Crex crex) 1
 173. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 174. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 175. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 176. Droździk (Turdus iliacus) 1
 177. Ryś (Lynx lynx) 1
 178. Jastrząb (Accipiter gentilis) 1
 179. Żuraw (Grus grus) 1
 180. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 181. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 182. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 183. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 184. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 185. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 186. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 187. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 188. Siniak (Columba oenas) 1
 189. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 1
 190. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 191. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 192. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 193. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 1
 194. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 195. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 196. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 197. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 198. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 1
 199. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 200. Dudek (Upupa epops) 1
 201. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 202. Karolinka (Aix sponsa) 1
 203. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 204. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 205. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 206. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 207. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 208. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 209. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 210. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 211. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 212. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 213. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 214. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 215. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 216. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 217. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
Liczba ofiar
 1. Ropucha szara (Bufo bufo) 6527
 2. Jeż (Erinaceus sp.) 3798
 3. Lis (Vulpes vulpes) 1855
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1289
 5. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1054
 6. Zaskroniec (Natrix natrix) 968
 7. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 768
 8. Żaba trawna (Rana temporaria) 717
 9. Dzik (Sus scrofa) 637
 10. Zając szarak (Lepus europaeus) 550
 11. Kuna domowa (Martes foina) 518
 12. Kos (Turdus merula) 496
 13. Borsuk (Meles meles) 495
 14. Kuna (Martes sp.) 447
 15. Wróbel (Passer domesticus) 401
 16. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 379
 17. Kot domowy (Felis catus) 342
 18. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 334
 19. Rudzik (Erithacus rubecula) 264
 20. Grzywacz (Columba palumbus) 216
 21. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 210
 22. Kawka (Corvus monedula) 176
 23. Myszołów (Buteo buteo) 165
 24. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 164
 25. Kuna leśna (Martes martes) 152
 26. Kwiczoł (Turdus pilaris) 152
 27. Padalec (Anguis fragilis) 152
 28. Śpiewak (Turdus philomelos) 151
 29. Dymówka (Hirundo rustica) 150
 30. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 148
 31. Szpak (Sturnus vulgaris) 144
 32. Bażant (Phasianus colchicus) 144
 33. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 144
 34. Tchórz (Mustela putorius) 125
 35. Puszczyk (Strix aluco) 124
 36. Mazurek (Passer montanus) 117
 37. Sójka (Garrulus glandarius) 115
 38. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 115
 39. Kret (Talpa europaea) 114
 40. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 114
 41. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 106
 42. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 101
 43. Trznadel (Emberiza citrinella) 92
 44. Gawron (Corvus frugilegus) 88
 45. Pies domowy (Canis familiaris) 87
 46. Zięba (Fringilla coelebs) 82
 47. Łoś (Alces alces) 80
 48. Wrona siwa (Corvus cornix) 77
 49. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 74
 50. Łasica (Mustela nivalis) 71
 51. Bogatka (Parus major) 71
 52. Wydra (Lutra lutra) 67
 53. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 61
 54. Sroka (Pica pica) 57
 55. Gąsiorek (Lanius collurio) 52
 56. Uszatka (Asio otus) 48
 57. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 47
 58. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 46
 59. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 45
 60. Bóbr europejski (Castor fiber) 43
 61. Pliszka siwa (Motacilla alba) 39
 62. Kuropatwa (Perdix perdix) 37
 63. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 37
 64. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 34
 65. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 34
 66. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 33
 67. Makolągwa (Carduelis cannabina) 32
 68. Kapturka (Sylvia atricapilla) 31
 69. Mysz polna (Apodemus agrarius) 30
 70. Szczygieł (Carduelis carduelis) 27
 71. Dzwoniec (Chloris chloris) 25
 72. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 25
 73. Gryzoń (Rodentia) 25
 74. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 23
 75. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 23
 76. Oknówka (Delichon urbicum) 22
 77. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 21
 78. Bocian biały (Ciconia ciconia) 21
 79. Traszka grzebieniasta (Triturs cristatus) 21
 80. Szop pracz (Procyon lotor) 21
 81. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 20
 82. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 20
 83. Gronostaj (Mustela erminea) 19
 84. Daniel (Dama dama) 19
 85. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 18
 86. Jer (Fringilla montifringilla) 18
 87. Cierniówka (Sylvia communis) 17
 88. Norka amerykańska (Mustela vison) 16
 89. Piegża (Sylvia curruca) 16
 90. Mewa siwa (Larus canus) 14
 91. Skowronek (Alauda arvensis) 13
 92. Wilk (Canis lupus) 13
 93. Brzegówka (Riparia riparia) 12
 94. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 12
 95. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 12
 96. Jerzyk (Apus apus) 11
 97. Krogulec (Accipiter nisus) 11
 98. Słonka (Scolopax rusticola) 11
 99. Mewa (Larus sp.) 11
 100. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 10
 101. Lelek (Caprimulgus europaeus) 10
 102. Kumak nizinny (Bombina bombina) 10
 103. Piżmak (Ondatra zibethicus) 9
 104. Nietoperz (Chiroptera) 9
 105. Łabędź niemy (Cygnus olor) 9
 106. Pustułka (Falco tinnunculus) 9
 107. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 9
 108. Mysz leśna (Apodemus flavicolis) 9
 109. Kowalik (Sitta europaea) 8
 110. Pliszka żółta (Motacilla flava) 8
 111. Łyska (Fulica atra) 8
 112. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 8
 113. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 8
 114. Czyż (Spinus spinus) 7
 115. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 7
 116. Paszkot (Turdus viscivorus) 7
 117. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 6
 118. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 119. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 120. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 121. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 122. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 123. Płomykówka (Tyto alba) 5
 124. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 125. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 126. Czajka (Vanellus vanellus) 5
 127. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 5
 128. Muflon (Ovis ammon) 5
 129. Popielica (Glis glis) 5
 130. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 4
 131. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 132. Bąk (Botaurus stellaris) 4
 133. Sikora uboga (Poecile palustris) 4
 134. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 4
 135. Żubr (Bison bonasus) 4
 136. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 137. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 138. Kruk (Corvus corax) 4
 139. Lerka (Lullula arborea) 3
 140. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 141. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 142. Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 143. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 144. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 145. Karlik (Pipistrellus sp.) 3
 146. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 147. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 148. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 149. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 150. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 151. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 152. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 153. Kobczyk (Falco vespertinus) 2
 154. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 155. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 156. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 157. Pójdzka (Athene noctua) 2
 158. Wodnik (Rallus aquaticus) 2
 159. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 160. Żołna (Merops apiaster) 2
 161. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 162. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 163. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 164. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 165. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 166. Żółw błotny (Emys orbicularis) 2
 167. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 2
 168. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 169. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 170. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 171. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 172. Derkacz (Crex crex) 1
 173. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 174. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 175. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 176. Droździk (Turdus iliacus) 1
 177. Ryś (Lynx lynx) 1
 178. Jastrząb (Accipiter gentilis) 1
 179. Żuraw (Grus grus) 1
 180. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 181. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 1
 182. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 183. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 184. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 185. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 186. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 187. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 188. Siniak (Columba oenas) 1
 189. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 1
 190. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 191. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 192. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 193. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 1
 194. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 195. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 196. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 197. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 1
 198. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 1
 199. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 200. Dudek (Upupa epops) 1
 201. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 202. Karolinka (Aix sponsa) 1
 203. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 204. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 205. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 206. Mysz domowa (Mus musculus) 1
 207. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 208. Kląskawka (Saxicola torquata) 1
 209. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 210. Kukułka (Cuculus canorus) 1
 211. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 212. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 213. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 214. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 215. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 216. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 217. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
Obserwacje wg. gromady
 1. Ssaki 11543
 2. Ptaki 5883
 3. Płazy 1395
 4. Gady 738
Liczba obserwatorów - 224
Ranking obserwatorów
 • PrzemekS - 3604
 • Karol - 1738
 • barutko - 1649
 • elf_zielony - 1220
 • Mustela - 1008
 • Avocet - 767
 • tmaszkal - 711
 • mawez - 519
 • chris - 515
 • Magdalena Lewińska - 470
 • AW - 450
 • arecky - 290
 • pawelg - 236
 • Ewa Z-G - 204
 • Morinellus - 188
 • Batman - 186
 • aaadam91 - 164
 • W.Stephan - 161
 • Accipiter - 154
 • Magma - 149
 • piegos - 132
 • refleksja - 127
 • w-michalik - 124
 • barto - 119
 • Agnieshka - 119
 • Jarek Słowikowski - 106
 • borealoides - 104
 • ChPK - 101
 • raq - 100
 • claviceps - 88
 • Dawid - 85
 • mossflora - 83
 • Gonia - 74
 • DiaNa - 69
 • MBonk - 66
 • tomekB - 66
 • Krzysztof_Kowalczyk - 65
 • Mariusz - 60
 • PiotrK - 59
 • LukaszBerlik - 52
 • pzc - 50
 • mfabik - 47
 • czarnopysk - 45
 • surnia - 44
 • whitewolf - 41
 • AdamGarbowski - 41
 • xanaphia90@gmail.com - 38
 • Alex_Klnk - 35
 • gosikb - 35
 • Dawid K. - 33
 • Triakis - 31
 • LeszekM - 30
 • mk - 30
 • Claudia - 27
 • Jerz - 26
 • luladasilva - 24
 • lansjer - 24
 • Łukasz - 23
 • K.S. - 23
 • Chlido - 22
 • Justijne - 21
 • Marek - 20
 • akosskraj - 18
 • a.czylok - 17
 • Alexandre Flesch - 17
 • ornitoholics - 17
 • Internet - 16
 • szkrabina - 14
 • yevaud - 13
 • A.Pałucki - 13
 • Maks S - 13
 • Derty - 13
 • Elizuo - 12
 • witold.ziaja@carpatica.org - 12
 • chelifer - 11
 • Mystacina - 11
 • DominikM - 11
 • swiergol1 - 11
 • RobertWroblewski - 10
 • Martku - 10
 • Raven - 10
 • Zuzanna - 10
 • KB - 10
 • Wojtek i Wilk - 10
 • mifronus - 9
 • trick89 - 9
 • Konrad - 8
 • slovianka - 8
 • EmiliaB - 8
 • Dawid Panasiuk - 7
 • kmikicinska - 7
 • EwaDob - 7
 • cornix - 6
 • lolawawa - 6
 • anemonek - 6
 • edyta - 6
 • wotus - 6
 • Macsob - 5
 • agata96 - 5
 • Minsc - 5
 • jewiniec - 4
 • Mieczysław - 4
 • - 4
 • Buba - 4
 • Ornitolog - 3
 • Nightjar - 3
 • kroplik - 3
 • AgnieszkaA - 3
 • Knyszka - 3
 • Weronika_99 - 3
 • rekoszk - 3
 • racend - 3
 • WojtekB - 3
 • AniaSz - 2
 • md - 2
 • maciek - 2
 • WesolyBimbrownik1984 - 2
 • garrulus - 2
 • przyrodnik - 2
 • pallad_2 - 2
 • khenel - 2
 • alicjab - 2
 • Scapularis - 2
 • Bartek P - 2
 • - 2
 • Kurczakowa - 2
 • ArtBaranowski - 2
 • Agnieszka - 1
 • tosiu - 1
 • Ochota - 1
 • p333 - 1
 • weronika_janus - 1
 • wilk - 1
 • Birdwatcher - 1
 • helix - 1
 • Saszka - 1
 • emarkaz - 1
 • Franka - 1
 • eruane - 1
 • micra - 1
 • mieciakot - 1
 • adamrybarczyk - 1
 • AnnaCatherina - 1
 • Raintek - 1
 • jurek b. - 1
 • piotrgaosz - 1
 • E150a - 1
 • michu40i4 - 1
 • Meg - 1
 • vengo - 1
 • wojtek - 1
 • Emil Paluch Okiem Natury - 1
 • dwustokrotka - 1
 • rudawka - 1
 • Bartek - 1
 • tmarszalek - 1
 • dobgo@o2.pl - 1
 • AngelHeart - 1
 • bruksi - 1
 • MJobda - 1
 • pg - 1
 • monedula - 1
 • AgatS - 1
 • sebastianjakowszczenko@gmail.com - 1
 • bea_bak - 1
 • SlMic - 1
 • Barbara - 1
 • Asio_otus - 1