Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Orzesznica (Muscardinus avellanarius)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2019-06-13
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna