Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Krogulec (Accipiter nisus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
łódzkie
Data obserwacji:
2019-06-29
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
Gonia
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna