Wiadomości

Kto i jak powinien pomagać rannym zwierzętom? Ofiarom kolizji drogowych.

Los zwierzęcia w konfrontacji z pędzącym po drodze pojazdem jest zwykle przesądzony. To dlatego najczęściej wzdłuż dróg znajdujemy zwierzęta martwe. Niekiedy bywa jednak, że potrącone zwierzę przeżywa i, w różnym stanie, unieruchomione i poranione, skazane jest na agonię w przydrożnym rowie. Co powinniśmy zrobić albo wręcz co wolno nam zrobić, w przypadku gdy jesteśmy sprawcami zdarzenia lub znajdziemy ranne zwierzę przy drodze?

Przepisy prawne w tej sprawie nie są jednoznaczne, w związku z tym w 2015 r. organizacja przyrodnicza Grupa Ekologiczna poprosiła o interpretację GDOŚ. Pytano ogólniej o podmioty odpowiedzialne za udzielanie pomocy dziko występującym zwierzętom, zwłaszcza o obowiązki gminy. Pelną odpowiedź załączamy poniżej. Zawiera ona także ważne i użyteczne stwierdzenia dotyczące ofiar kolizji, z których wynika, że:

a) kierowca-sprawca jest zobowiązany do udzielenia potrąconemu zwierzęciu pomocy,

b) chwytanie zwierząt rannych jest dozwolone w celu udzielenia pomocy weterynaryjnej lub dostarczenia do ośrodków rehabilitacji,

c) w przypadku konieczności uśmiercenia – należy zawiadomić jedną ze służb, może to być: lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży miejskiej lub gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej,

d) jeśli ranne zwierze stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – zawiadamiamy Policję,

e) udzielanie pomocy należy również do zadań własnych gminy, zwłaszcza w odniesieniu do gatunków chronionych.

Jednak, jak zaznacza w przedmiotowym piśmie GDOŚ, uzyskanie zezwolenia będzię niezbędne w przypadku dłuższego przetrzymywania zwierzęcia objetego ochroną gatunkową, np. z uwagi na konieczność jego rehabilitacji, […] gdyż zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, miejscem gdzie może być prowadzone leczenie i rehabilitacja gatunków chronionych jest ośrodek rehabilitacji zwierząt.

Stanowisko Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody GDOŚ [DZP-WG.600.02.223.2015.dł], w sprawie wskazania podmiotu odpowiedzialnego za udzielenie pomocy zwierzętom dziko występującym.

Wykaz ośrodków zajmujących się rehabilitacją zwierząt

Opracowanie: Karol Kustusch