Wiadomości

2017-04-08 09:18:00

Drogi jako bariery dla zwierząt.

Fragmentację i utratę siedlisk, zjawiska towarzyszące rozbudowie infrastruktury transportowej, uznaje się za istotne zagrożenie dla zachowania bioróżnorodności, stanowiąc jedno z głównych wyzwań zmierzających do pogodzenia wzrostu ekonomicznego oraz ochrony ekologicznej integralności siedlisk przyrodniczych.

2017-03-11 15:26:00

Raport roczny 2016.

Przedstawiamy kolejne podsumowanie wyników na podstawie obserwacji wprowadzonych przez Obserwatorów do końca 2016 roku. Jest to nasze pierwsze sprawozdanie obejmujące pełen rok kalendarzowy. Dzięki temu po raz pierwszy możliwe było przedstawienie zagadnienia w cyklu całorocznym. Cieszy rosnąca liczba osób zainteresowanych projektem, co jednak, niestety oznacza, że problem istnieje, a nasza inicjatywa jest potrzebna.

2017-01-23 17:13:00

Światowa mapa bezdroży.

Drogi przyczyniają się do fragmentacji krajobrazu i siedlisk przyrodniczych, inicjują proces kolonizacji i zajmowania przez człowieka niedostępnych wcześniej obszarów zaburzając funkcjonowanie ekosystemów. Ostatnie rozległe obszary bezdroży na ziemi obejmują swymi granicami kluczowe ostoje bioróżnorodności i zapewniają szereg usług ekosystemowych o znaczeniu globalnym.

2017-01-02 09:34:00

Nowy Rok

Wszystkim Obserwatorom i sympatykom naszego serwisu życzymy pomyślności w nowym roku, aby był on wypełniony sukcesami w życiu osobistym oraz zawodowym!

Tradycyjnie już w okresie noworocznym, drogą losowania (Losowe.pl), przyznajemy jednemu z zarejestrowanych Obserwatorów nagrodę główną. W tym roku jest nią książka pt. "Pióra sów Europy" M. Cieślak (2015). Tym razem losowanie wskazało Obserwatora o nazwie elf_zielony.

Drobny upominek otrzymują również trzy osoby o największej liczbie wpisów do Rejestru. W tym roku są to następujący Obserwatorzy: PrzemekS, chris, Avocet.

Gratulujemy wygranych oraz dziękujemy za dotychczasową współpracę!

Koordynatorzy
Zwierzęta na Drodze

2016-12-19 17:46:00

Przekształcenia krajobrazu i ich wpływ na występowanie kolizji drogowych ze zwierzętami.

W ciągu ostatnich 20 lat powstało wiele publikacji naukowych opisujących postępujący proces antropogenicznych zmian krajobrazu. Niewiele jednak publikowano prac omawiających wpływ przekształceń krajobrazu w aspekcie historycznym na występowanie zdarzeń drogowych ze zwierzętami (ZDZ). Poniżej prezentujemy zwięzły zarys wyników badań w zakresie czasowo-przestrzennych zmian struktury krajobrazu pomiędzy rokiem 1950 a 2012 i ich wpływu na występowanie ZDZ na terenie Republiki Czeskiej.