Wiadomości

2018-10-09 11:05:00

Wrzesień – przegląd obserwacji.

We wrześniu wpłynęło do Rejestru 207 obserwacji, z tego ponad połowa dotyczyła ssaków, a ptaki stanowiły blisko ¼ wszystkich obserwacji. Do wartych odnotowania należały obserwacje kuropatwy Perdix perdix (N=25; obs. PrzemekS), wydry Lutra lutra (N=34;obs. Tomasz Raczyński), żubra Bison bonasus (N=4; obs. PrzemekS) oraz rzadko rejestrowanych, jako ofiary kolizji drogowych, nietoperzy Pipistrellus sp. (N=12; obs. elf_zielony).

2018-09-06 18:35:00

Sierpień – przegląd obserwacji.

Sierpień to kolejny miesiąc, kiedy to po wiosenno-letnim szczycie następuje spadek odnotowywanych ofiar kolizji drogowych, widoczny zwłaszcza wśród ptaków. Część z nich rozpoczęła już wędrówkę na zimowiska, ponadto, te które zostały, są już mniej aktywne, w porównaniu z okresem wiosennym, kiedy uganiały się w poszukiwaniu pokarmu dla swych młodych, które są już sprawniejsze i bardziej uważne w porównaniu z okresem tuż po wylocie z gniazd – wszystko to sprawia, że ptaki są w tym okresie mniej podatne na zagrożenia ze strony zdarzeń drogowych.

2018-08-29 11:14:00

„Zwierzęta na Drodze” – obserwacja nr 10 000.

W ostatnich dniach wpłynęła do Rejestru obserwacja nr 10 000. Rodzi to w nas mieszane odczucia. Z jednej strony cieszy niewątpliwy sukces całego przedsięwzięcia, który stał się naszym wspólnym udziałem dzięki zbiorowemu zaangażowaniu wszystkich Obserwatorów. Z drugiej, odnotowywane nieustannie potrącenia zwierząt na naszych drogach świadczą o istniejącym i nie słabnącym problemie. I to jest ta smutniejsza część wniosków jakie płyną z naszych dotychczasowych obserwacji.

2018-08-19 16:57:00

Czynniki kształtujące występowanie kolizji drogowych ze zwierzętami na obwodnicy Trójmiasta.

Przestrzenne i jakościowe rozpoznanie problemu kolizji drogowych ze zwierzętami jest kluczowe z punktu widzenia identyfikacji zapalnych punktów umożliwiających następnie zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań minimalizujących to zjawisko. Badania dotyczące różnych grup kręgowców wykazały, że kolizje nie występują losowo, a są skoncentrowane w przestrzeni i czasie.

2018-08-05 13:18:00

Lipiec - przegląd obserwacji

W ciągu ostatniego miesiąca wpłynęło do Rejestru 329 obserwacji dokonanych w lipcu tego roku. Łącznie do końca lipca 2018 roku, wspólnymi siłami zebraliśmy 1665 obserwacji. Wartości dla poprzednich dwóch lat (rok 2015 jest niekompletny) wynoszą w 2016 roku 393 obserwacje lipcowe oraz 2299 obserwacji w okresie styczeń-lipiec; w 2017 roku 453 obserwacji lipcowych oraz 2410 obserwacji w okresie styczeń-lipiec.