Wiadomości

2016-03-30 16:38:00

Znów wędrujemy ciepłym krajem ...

Za nami już początek wiosny meteorologicznej, astronomicznej i kalendarzowej, zmęczeni zimową szarugą niecierpliwie oczekujemy na wiosnę termiczną i fenologiczną. Tymczasem średnie temperatury dobowe powoli rosną i wkraczają w przedział pomiędzy 0°C a 5°C. Jest to wyraźny sygnał dla wielu gatunków zwierząt, dodatkowo wzmocniony coraz dłuższymi dniami. Na tę właśnie chwilę czekały hibernujące całą zimę płazy – żaby, traszki, ropuchy i kumaki – nadszedł czas wyruszyć do miejsc rozrodu. Można by sądzić, że podczas tej cyklicznej wędrówki realizowanej od wieków towarzyszy im radosne: „Znów wędrujemy ciepłym krajem” jednak dla wielu osobników ta podróż nie skończy się przystąpieniem do godów i wydaniem potomstwa.

2016-02-29 09:42:00

Raport roczny za rok 2015

Publikujemy na naszej stronie pierwszy raport roczny opracowany na podstawie danych uzyskanych dzięki aktywności szerokiej rzeszy Użytkowników. Ze względu na to, że Rejestr rozpoczął działalność w pierwszych dniach lipca analiza danych obejmuje drugą połowę roku - od lipca do grudnia 2015 roku. Mimo to zgromadzony materiał pozwolił na uzyskanie ciekawych wyników potwierdzających niektóre wcześniejsze doniesienia, jak również zebranie obserwacji wcześniej niedostępnych w skali całego kraju. Wiosna tuż-tuż i, niestety, jest to okres, kiedy zwierząt na naszych drogach ginie najwięcej. Zachęcamy do wspólnego udziału w naszym projekcie. Zebrane w tym roku dane umożliwią analizę zjawiska śmiertelności zwierząt na drogach w pełnym cyklu rocznym. 

2016-02-21 16:54:00

GIS - nowa usługa

Informujemy o udostępnieniu nowej usługi w naszym serwisie. W zakładce pn. GIS umieszczamy obserwacje dostępne w postaci danych geoprzestrzennych (tzw. plik shape) używanych w Systemach Informacji Geograficznej. Plik będzie regularnie aktualizowany. Każdy punkt oznacza jedną obserwację, której przypisano nazwę gatunkową oraz liczbę osobników. Rozmieszczenie obserwacji na podkładzie w formie zarysu granic Polski wraz z województwami przedstawia załączony obrazek.

2016-01-01 18:51:00

Nagroda książkowa - wyniki losowania

Zgodnie z założeniami naszego serwisu jeden z losowo wybranych zarejestrowanych Użytkowników za swój czynny udział w tworzeniu Rejestru otrzymuje raz w roku nagrodę książkową. Wyboru Użytkownika dokonano komisyjnie przy użyciu serwisu Losowe.pl. Nagrodą jest książka pt. "Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze" C. Wynne, M. Udell (2015).

Losowanie wskazało Użytkownika o nazwie "chris". Ponadto trzech pierwszych użytkowników o największej liczbie obserwacji (PrzemekS, chris, arecky) otrzymuje drobny upominek.

Korzystając z okazji wszystkim sympatykom naszego serwisu Życzymy Pomyślności w Nowym Roku!

Koordynatorzy
Zwierzęta na Drodze

 

 

2015-11-29 14:32:00

Infrastruktura drogowa a jakość siedlisk.

Korytarze drogowe mogą dostarczać dodatkowych siedlisk dla niektórych dzikich zwierząt. Tworzenie nowych mikrosiedlisk wzdłuż dróg sprzyja występowaniu niektórych gatunków, na przykład płazom zasiedlającym rowy, roślinom rosnącym na betonowym gruzie i nietoperzom występującym pod mostami.