Wiadomości

2019-08-25 06:26:00

Kto i jak powinien pomagać rannym zwierzętom? Ofiarom kolizji drogowych.

Los zwierzęcia w konfrontacji z pędzącym po drodze pojazdem jest zwykle przesądzony. To dlatego najczęściej wzdłuż dróg znajdujemy zwierzęta martwe. Niekiedy bywa jednak, że potrącone zwierzę przeżywa i, w różnym stanie, unieruchomione i poranione, skazane jest na agonię w przydrożnym rowie. Co powinniśmy zrobić albo wręcz co wolno nam zrobić, w przypadku gdy jesteśmy sprawcami zdarzenia lub znajdziemy ranne zwierzę przy drodze?

2019-08-08 18:27:00

Lipiec - przegląd obserwacji

W lipcu wpłynęły do Rejestru 393 obserwacje. To nieco mniej niż w miesiącu poprzednim. Lipcowy trend spadkowy w liczbie odnotowywanych zdarzeń drogowych jest zjawiskiem obserwowanym na przestrzeni kilku lat funkcjonowania Rejestru. Począwszy od lipca łączna liczba obserwowanych kolizji systematycznie spada aby osiągnąć swoje minimum w miesiącach zimowych.

2019-07-20 17:06:00

Nowy Jedwabny Szlak – zagrożenie dla światowej bioróżnorodności?

Belt and Road Initiative (BRI) lub w tłumaczeniu Jeden pas, jedna droga, to strategia rozwoju przyjęta przez władze Chińskiej Republiki Ludowej dotycząca rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej oraz morskiej obejmującej ponad 70 krajów na całym świecie. Będąc największym tego typu przedsięwzięciem w historii, potencjalnie niesie za sobą istotne zagrożenie dla bioróżnorodności wielu rejonów świata.

2019-07-07 15:43:00

Czerwiec – przegląd obserwacji

W czerwcu wpłynęło do Rejestru 411 obserwacji, czyli nieco więcej niż w maju (14% wzrost). Udział dominujących grup ofiar jest niemal identyczny jak w miesiącach poprzednich (ssaki 53%, ptaki 32%). Postępuje spadek obserwowanych płazów wśród ofiar kolizji (z 6% do 2%) oraz dalszy wzrost liczebności gadów (z 4% do 8%).