Wiadomości

2019-07-20 17:06:00

Nowy Jedwabny Szlak – zagrożenie dla światowej bioróżnorodności?

Belt and Road Initiative (BRI) lub w tłumaczeniu Jeden pas, jedna droga, to strategia rozwoju przyjęta przez władze Chińskiej Republiki Ludowej dotycząca rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej oraz morskiej obejmującej ponad 70 krajów na całym świecie. Będąc największym tego typu przedsięwzięciem w historii, potencjalnie niesie za sobą istotne zagrożenie dla bioróżnorodności wielu rejonów świata.

2019-07-07 15:43:00

Czerwiec – przegląd obserwacji

W czerwcu wpłynęło do Rejestru 411 obserwacji, czyli nieco więcej niż w maju (14% wzrost). Udział dominujących grup ofiar jest niemal identyczny jak w miesiącach poprzednich (ssaki 53%, ptaki 32%). Postępuje spadek obserwowanych płazów wśród ofiar kolizji (z 6% do 2%) oraz dalszy wzrost liczebności gadów (z 4% do 8%).

2019-06-08 20:14:00

Maj – przegląd obserwacji.

W maju wpłynęło do Rejestru 355 obserwacji. Udział poszczególnych grup ofiar jest praktycznie identyczny jak w miesiącu poprzednim (ssaki 57%, ptaki 33%, płazy 6%). Liczba odnotowywanych gadów wzrosła dwukrotnie, ale nadal gromada ta stanowiła niewielki udział (4%).

2019-05-14 09:30:00

Kwiecień - przegląd obserwacji.

Wiosna to okres, kiedy śmiertelność wśród zwierząt jest na drogach najwyższa. Potwierdzają to dane wprowadzane do Rejestru. W dalszym ciągu utrzymuje się wzrostowy trend liczby obserwacji. W kwietniu wpłynęło do Rejestru 386 obserwacji (201 w marcu). Zauważalna jest zmiana proporcji wśród głównych grup ofiar. Odnotowano więcej ssaków, zmniejszyła się natomiast liczba płazów (ssaki 57%, ptaki 34%, płazy 7%).