Wiadomości

Przegląd wiosennych obserwacji.

Przesilenie letnie już za nami. Pora zatem na krótkie podsumowanie doniesień napływających do Rejetru w miesiącach wiosennych. Na podstawie danych uzyskanych w poprzednich latach wiemy, że napływające do nas obserwacje nie są przypadkowe i odzwierciedlają zjawiska zachodzące w przyrodzie. Ten rok nie odstaje pod tym względem od lat poprzednich. W drugim, wiosennym kwartale odnotowaliśmy wzrost liczby obserwacji związany ze zwiększoną w tym czasie aktywnością zwierząt.

W okresie od kwietnia do końca czerwca wpłynęło do Rejestru 1028, natomiast w poprzednim kwartale, od stycznia do marca 340 obserwacji. Warto w tym miejscu odnotować, że liczba obserwacji była w tym roku istotnie niższa w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (marzec – kwiecień 2019: 611 obserwacji; 2020: 425). Fakt ten należy przypisać wprowadzonemu w tym okresie powszechnemu ograniczeniu w poruszaniu się w obrębie kraju w związku z pandemią COVID19. W konsekwencji na drogach ginęło zapewne mniej zwierząt, jak również aktywność samych obserwatorów była niższa niż zwykle.

Tegoroczna liczba obserwacji płazów była również wyraźnie niższa, dotyczy to zwłaszcza zdarzeń masowej śmiertelności. Najbardziej spektakularny przypadek dotyczył obserwacji „jedynie” 40 osobników ropuchy szarej. Natomiast w ubiegłym roku odnotowano kilka obserwacji powyżej 100, a nawet 250 osobników dotyczących żaby trawnej. Można to wiązać zarówno z mniejszą aktywnością obserwatorów, jak i wyjątkowo suchą tegoroczną wiosną.

Z gatunków nielicznie odnotowywanych jako ofiary kolizji drogowych, a obserwowanych tej wiosny warto wspomnieć bociana białego Ciconia ciconia (obs. Raq), dzięcioła czarnego Dryocopus martius (obs. borealoides), żołnę Merops apiaster (obs. Piotr Niedźwiedzki), żółwia błotnego Emys orbicularis, rzekotkę drzewną Hyla arborea (obs. tmaszkal) oraz po raz pierwszy odnotowane kląskawkę Saxicola torquata (obs. elf_zielony) i mandarynkę Aix galericulata (obs. PrzemekS).

Opracowanie: Karol Kustusch