Wiadomości

2020-07-25 20:20:00

Pobocza dróg jako jedno z ogniw usług ekosystemów.

Drogi oraz towarzysząca im infrastruktura są nieodłącznym komponentem krajobrazu na obszarach zdominowanych działalnością człowieka. Negatywny wpływ dróg na środowisko jest bardzo zróżnicowany i często silnie destrukcyjny. Oddziaływania te wykraczają dużo dalej poza granice samej infrastruktury, sięgając często na odległość nawet do jednego kilometra i tym samym obejmując potencjalnie 20% powierzchni lądowej Ziemi. Czy zatem wpływ dróg na otoczenie jest wyłącznie negatywny? Niekoniecznie.

2020-07-05 11:30:00

Przegląd wiosennych obserwacji.

Przesilenie letnie już za nami. Pora zatem na krótkie podsumowanie doniesień napływających do Rejetru w miesiącach wiosennych. Na podstawie danych uzyskanych w poprzednich latach wiemy, że napływające do nas obserwacje nie są przypadkowe i odzwierciedlają zjawiska zachodzące w przyrodzie. Ten rok nie odstaje pod tym względem od lat poprzednich. W drugim, wiosennym kwartale odnotowaliśmy wzrost liczby obserwacji związany ze zwiększoną w tym czasie aktywnością zwierząt.

2020-06-13 09:02:00

Znaczenie nauki obywatelskiej w kontekście zwierząt na drogach.

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój wielu inicjatyw i projektów badawczych opartych na udziale szerokiego grona wolontariuszy, tj. zjawiska określanego mianem nauki obywatelskiej (ang. citizen science). Tym niemniej wiarygodność uzyskanych w ten sposób danych pozostaje w dużym stopniu niepotwierdzona. Czy zatem obserwacje zwierząt ginących na drogach dostarczone przez wolontariuszy mogą być wartościowe?

2020-04-05 06:58:00

Wiosenno-zimowy przegląd obserwacji

Zima już za nami, dni są coraz dłuższe, a słońce grzeje coraz śmielej. Słowem... wiosna. Tym samym powracamy do publikacji naszych cyklicznych raportów na temat kolizji drogowych ze zwierzętami. Fenologia tego zjawiska w naszym kraju podlega pewnym sezonowym zmianom, jednak ogólny schemat pozostaje niezmienny. Niewiele obserwacji wpływa w miesiącach zimowych, natomiast począwszy od marca rejestrujemy ich systematyczny wzrost.

2020-03-07 11:56:00

Wykorzystywanie sieci tramwajowych przez ptaki w Poznaniu.

Negatywny wpływ dróg i kolei na wiele gatunków ptaków jest dobrze udokumentowany. Z drugiej strony oddziaływanie infrastruktury drogowej na ptaki może być również pozytywne, stwarzając niektórym gatunkom dogodne żerowiska, czatownie, tokowiska czy miejsca odpoczynku. Jak dotąd, wszystkie publikacje na temat wpływu sieci transportowej na ptaki dotyczyły dróg i kolei. Niewiele natomiast wiadomo na temat oddziaływania na ptaki miejskich sieci tramwajowych.