Wiadomości

2018-09-06 18:35:00

Sierpień – przegląd obserwacji.

Sierpień to kolejny miesiąc, kiedy to po wiosenno-letnim szczycie następuje spadek odnotowywanych ofiar kolizji drogowych, widoczny zwłaszcza wśród ptaków. Część z nich rozpoczęła już wędrówkę na zimowiska, ponadto, te które zostały, są już mniej aktywne, w porównaniu z okresem wiosennym, kiedy uganiały się w poszukiwaniu pokarmu dla swych młodych, które są już sprawniejsze i bardziej uważne w porównaniu z okresem tuż po wylocie z gniazd – wszystko to sprawia, że ptaki są w tym okresie mniej podatne na zagrożenia ze strony zdarzeń drogowych.

2018-08-29 11:14:00

„Zwierzęta na Drodze” – obserwacja nr 10 000.

W ostatnich dniach wpłynęła do Rejestru obserwacja nr 10 000. Rodzi to w nas mieszane odczucia. Z jednej strony cieszy niewątpliwy sukces całego przedsięwzięcia, który stał się naszym wspólnym udziałem dzięki zbiorowemu zaangażowaniu wszystkich Obserwatorów. Z drugiej, odnotowywane nieustannie potrącenia zwierząt na naszych drogach świadczą o istniejącym i nie słabnącym problemie. I to jest ta smutniejsza część wniosków jakie płyną z naszych dotychczasowych obserwacji.

2018-08-19 16:57:00

Czynniki kształtujące występowanie kolizji drogowych ze zwierzętami na obwodnicy Trójmiasta.

Przestrzenne i jakościowe rozpoznanie problemu kolizji drogowych ze zwierzętami jest kluczowe z punktu widzenia identyfikacji zapalnych punktów umożliwiających następnie zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań minimalizujących to zjawisko. Badania dotyczące różnych grup kręgowców wykazały, że kolizje nie występują losowo, a są skoncentrowane w przestrzeni i czasie.

2018-08-05 13:18:00

Lipiec - przegląd obserwacji

W ciągu ostatniego miesiąca wpłynęło do Rejestru 329 obserwacji dokonanych w lipcu tego roku. Łącznie do końca lipca 2018 roku, wspólnymi siłami zebraliśmy 1665 obserwacji. Wartości dla poprzednich dwóch lat (rok 2015 jest niekompletny) wynoszą w 2016 roku 393 obserwacje lipcowe oraz 2299 obserwacji w okresie styczeń-lipiec; w 2017 roku 453 obserwacji lipcowych oraz 2410 obserwacji w okresie styczeń-lipiec.

2018-07-20 13:47:00

Kolizje drogowe z dzikami.

Zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt powodują najczęściej śmierć wśród zwierząt, straty materialne, lub niekiedy obrażenia fizyczne u ludzi, a nawet śmierć. Jednym z kluczy do zrozumienia zjawiska kolizji drogowych ze zwierzętami jest zagadnienie zachowania się zwierząt tuż przed i w trakcie przekraczania drogi.