Wiadomości

2018-11-27 07:50:00

Kilka dróg dużych czy wiele mniejszych?

Wraz z rosnącym stopniem urbanizacji na świecie oraz postępującym przyrostem ludności poszukiwanie rozwiązań ograniczających antropogeniczny wpływ na bioróżnorodność ma fundamentalne znaczenie. Typowymi zjawiskami towarzyszącymi tym procesom są wzrost zagęszczenia dróg oraz natężenia ruchu drogowego, a ich odpowiednie zarządzanie ma priorytetowe znaczenie dla ochrony bioróżnorodności.

2018-10-09 11:05:00

Wrzesień – przegląd obserwacji.

We wrześniu wpłynęło do Rejestru 207 obserwacji, z tego ponad połowa dotyczyła ssaków, a ptaki stanowiły blisko ¼ wszystkich obserwacji. Do wartych odnotowania należały obserwacje kuropatwy Perdix perdix (N=25; obs. PrzemekS), wydry Lutra lutra (N=34;obs. Tomasz Raczyński), żubra Bison bonasus (N=4; obs. PrzemekS) oraz rzadko rejestrowanych, jako ofiary kolizji drogowych, nietoperzy Pipistrellus sp. (N=12; obs. elf_zielony).

2018-09-06 18:35:00

Sierpień – przegląd obserwacji.

Sierpień to kolejny miesiąc, kiedy to po wiosenno-letnim szczycie następuje spadek odnotowywanych ofiar kolizji drogowych, widoczny zwłaszcza wśród ptaków. Część z nich rozpoczęła już wędrówkę na zimowiska, ponadto, te które zostały, są już mniej aktywne, w porównaniu z okresem wiosennym, kiedy uganiały się w poszukiwaniu pokarmu dla swych młodych, które są już sprawniejsze i bardziej uważne w porównaniu z okresem tuż po wylocie z gniazd – wszystko to sprawia, że ptaki są w tym okresie mniej podatne na zagrożenia ze strony zdarzeń drogowych.

2018-08-29 11:14:00

„Zwierzęta na Drodze” – obserwacja nr 10 000.

W ostatnich dniach wpłynęła do Rejestru obserwacja nr 10 000. Rodzi to w nas mieszane odczucia. Z jednej strony cieszy niewątpliwy sukces całego przedsięwzięcia, który stał się naszym wspólnym udziałem dzięki zbiorowemu zaangażowaniu wszystkich Obserwatorów. Z drugiej, odnotowywane nieustannie potrącenia zwierząt na naszych drogach świadczą o istniejącym i nie słabnącym problemie. I to jest ta smutniejsza część wniosków jakie płyną z naszych dotychczasowych obserwacji.