Wiadomości

Sierpień - przegląd obserwacji.

Jak każdego roku, od sierpnia obserwujemy zauważalny spadek liczby odnotowywanych ofiar kolizji drogowych wśród zwierząt. W sierpniu wpłynęły 246 obserwacje. To spadek o jedną trzecią w stosunku do lipca (393). Wraz z końcem lata zwierzęta są już mniej aktywne, co zmniejsza prawdopodobieństwo występowania kolizji. Większość ptaków zakończyła już lęgi, a ssaki odchowały swoje młode.

Istotnej zmianie uległ udział wśród głównych grup kolizji na „korzyść” ssaków, które stanowiły 63% wszystkich obserwacji nadesłanych w sierpniu. Jest to dziesięcioprocentowa różnica względem poprzedniego miesiąca. Tym samym udział ptaków wynosił 28%, tj. był niższy o 10% w porównaniu do lipca. Powyższą różnicę należy tłumaczyć raczej mniejszą liczbą odnotowywanych ptaków niż rzeczywistym wzrostem udziału ssaków. Udział płazów i gadów w dalszym ciągu oscyluje w granicach 5%.

Mimo ogólnego spadku odnotowywanych u większości gatunków kolizji w sierpniu, wyjątkiem jest wiewiórka. Jak co roku, w okresie tym obserwujemy istotny wzrost śmiertelności tego gatunku na drogach. Jak okazuje się, okres ten zbiega się z występującym w tym czasie u wiewiórek zjawiskiem dyspersji obejmującym zarówno osobniki dorosłe, jak i młode z pierwszego miotu. Zwiększona aktywność związana z poszukiwaniem nowych terytoriów zmusza wiewiórki do częstego przekraczania arterii komunikacyjnych. W konsekwencji wiele z nich ginie pod kołami pojazdów.

Spośród rzadziej obserwowanych wśród ofiar kolizji drogowych gatunków warto odnotować popielicę Glis glis (N=3; obs. Beria), łozówkę Acrocephalus palustris (N=4; aaadam91) oraz gniewosza plamistego Coronella austriaca (N=5; obs. Beria). Nowym, nieodnotowywanym do tej pory gatunkiem, był żółw błotny Emys orbicularis (obs. Bartek). Obecność tego rzadkiego w naszym kraju gatunku na oficjalnej liście ofiar kolizji drogowych była jednak tylko kwestią czasu. Ostatecznie, smutna wiadomość nadeszła z okolic Chełma w woj. lubelskim, gdzie występuje jedna z najliczniejszych populacji tego gatunku w Polsce.

Opracowanie: Karol Kustusch