Obserwacja

Gromada:
Gady
Nazwa gatunku:
Gniewosz plamisty (Coronella austriaca)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2019-08-16
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna