Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Łozówka (Acrocephalus palustris)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Data obserwacji:
2019-08-03
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
rów
Obserwator:
aaadam91
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna