Obserwacja

Gromada:
Gady
Nazwa gatunku:
Żółw błotny (Emys orbicularis)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
lubelskie
Data obserwacji:
2019-08-19
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
rów
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Obserwator:
Bartek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna