Wiadomości

2019-07-07 15:43:00

Czerwiec – przegląd obserwacji

W czerwcu wpłynęło do Rejestru 411 obserwacji, czyli nieco więcej niż w maju (14% wzrost). Udział dominujących grup ofiar jest niemal identyczny jak w miesiącach poprzednich (ssaki 53%, ptaki 32%). Postępuje spadek obserwowanych płazów wśród ofiar kolizji (z 6% do 2%) oraz dalszy wzrost liczebności gadów (z 4% do 8%).

2019-06-08 20:14:00

Maj – przegląd obserwacji.

W maju wpłynęło do Rejestru 355 obserwacji. Udział poszczególnych grup ofiar jest praktycznie identyczny jak w miesiącu poprzednim (ssaki 57%, ptaki 33%, płazy 6%). Liczba odnotowywanych gadów wzrosła dwukrotnie, ale nadal gromada ta stanowiła niewielki udział (4%).

2019-05-14 09:30:00

Kwiecień - przegląd obserwacji.

Wiosna to okres, kiedy śmiertelność wśród zwierząt jest na drogach najwyższa. Potwierdzają to dane wprowadzane do Rejestru. W dalszym ciągu utrzymuje się wzrostowy trend liczby obserwacji. W kwietniu wpłynęło do Rejestru 386 obserwacji (201 w marcu). Zauważalna jest zmiana proporcji wśród głównych grup ofiar. Odnotowano więcej ssaków, zmniejszyła się natomiast liczba płazów (ssaki 57%, ptaki 34%, płazy 7%).

2019-04-02 11:07:00

Marzec - przegląd obserwacji.

Zgodnie z obserwowanym corocznie trendem, począwszy od stycznia każdego roku, liczba obserwacji wprowadzanych do Rejestru zaczyna systematycznie wzrastać. W marcu wpłynęło do Rejestru 201 obserwacji, podczas gdy w styczniu i lutym były to odpowiednio 23 i 92 obserwacje. Wśród wszystkich obserwacji blisko 40% stanowiły ssaki, 32% ptaki i 28% płazy.