Wiadomości

Kolizje drogowe z łosiami w aspekcie czasowym

Fot. Dawid Cząstkiewicz

Spośród wszystkich zdarzeń drogowych ze zwierzętami, kolizje drogowe z dużymi zwierzętami, zwłaszcza gatunkami ssaków kopytnych, bywają często tragiczne w skutkach, generując wysokie koszty społeczno-ekonomiczne. Szczególnie niebezpieczne bywają zdarzenia drogowe z łosiami.

Wszelkie działania zmierzające do lepszego poznania tego zjawiska i wdrożenia działań minimalizujących ryzyko wystąpienia kolizji są nieocenione. Zagadnieniu przyjrzał się zespół polskich naukowców. Celem badań było określenie czasowych wzorców kolizji drogowych z łosiami w latach 2003 – 2019.

Metodyka i dobór parametrów

Uwzględniono szeroki i różnorodny zestaw narzędzi i parametrów, tj. dane GPS rejestrowanych osobników, natężenie ruchu drogowego, warunki pogodowe, fazy księżyca oraz dane dotyczące ponad 300 zdarzeń drogowych z łosiami zarejestrowanych przez policję oraz straż pożarną.

Aktywność sezonowa

W rezultacie przeprowadzonych badań okazało się, że aktywność łosi jest w ciągu dnia bardzo zróżnicowana, a jej dobowy szczyt przypada w porze świtu oraz zmierzchu. Przy czym aktywność zmierzchowa była dużo wyższa w okresie od maja do października. Łosie były szczególnie ruchliwe we wrześniu, w okresie rui.

Po zmroku we wrześniu

Ryzyko wystąpienia kolizji drogowej z łosiem jest funkcją kilku czynników, tj. aktywności zwierząt, natężenia ruchu oraz pogody. Największe znaczenie przypisuje się jednak dobowej i sezonowej aktywności i ruchliwości łosi, co znajduje odzwierciedlenie w rozkładzie zdarzeń drogowych z łosiami. Analiza dostępnych danych wskazuje, że najwięcej kolizji odnotowuje się po zmroku oraz jesienią.

Jedź łośtrożnie

W świetle powyższych wyników środkiem ograniczającym ryzyko zdarzeń drogowych z łosiami mogą być działania wdrażane sezonowo, w czasie najwyższej aktywności tych zwierząt, takie jak okresowe ograniczenie prędkości czy tymczasowe znaki ostrzegawcze.

Źródło: Borowik, T., Ratkiewicz, M., Maślanko, W., Kowalczyk, R., Duda, N., & Żmihorski, M. (2021). Temporal pattern of moose-vehicle collisions. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 92, 102715.

Opracowanie: Karol Kustusch