Wiadomości

2021-03-19 07:30:00

Analiza śmiertelności drogowej zwierząt a pokrycie terenu na przykładzie średnich drapieżników.

Mamy przyjemność zaprezentować pierwszą publikację, która ukazała się w recenzowanym czasopiśmie naukowym (European Journal of Wildlife Research) i powstała, między innymi, dzięki danym zgromadzonym w Rejestrze. Jak daleko od drogi należy ocenić pokrycie terenu? Takie pytanie postawili sobie autorzy publikacji - mgr Angelika Nieszała i dr Daniel Klich. Analizę przeprowadzono z wykorzystniem danych pozyskanych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Omówienie powyższego zagadnienia przedstawiają sami autorzy w niniejszym wpisie.

2021-02-19 05:49:00

Kolizje drogowe z łosiami w aspekcie czasowym

Spośród wszystkich zdarzeń drogowych ze zwierzętami, kolizje drogowe z dużymi zwierzętami, zwłaszcza gatunkami ssaków kopytnych, bywają często tragiczne w skutkach, generując wysokie koszty społeczno-ekonomiczne. Szczególnie niebezpieczne bywają zdarzenia drogowe z łosiami.

2021-01-25 10:56:00

Zmienność liczebności ptaków w zależności od kategorii dróg

Światowa sieć drogowa liczy obecnie ponad 45 milionów kilometrów długości. Szacuje się, że do 2050 roku wzrośnie ona do 70 milionów kilometrów, a liczba użytkujących je pojazdów podwoi się. Wpływ dróg na zwierzęta, w tym ptaki, był przedmiotem wielu badań i opracowań, które wykazały, że liczebności zwierząt w ich pobliżu są zwykle niższe. Większość dotychczasowych badań prowadzona była jedynie lokalnie. Zagadnienie zostało poruszone ponownie, tym razem w szerokiej skali krajowej, na Wyspach Brytyjskich.

2020-12-30 08:58:00

Nowy Rok

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzymy wszystkim Obserwatorom i Sympatykom Rejestru wielu sukcesów, małych i dużych, prywatnych i zawodowych, dobrego zdrowia oraz obfitości na co dzień i wielu powodów do uśmiechu!

W uznaniu za udaną i efektywną współpracę, każdego roku przyznajemy losowo wybranemu, zarejestrowanemu Obserwatorowi nagrodę książkową. Ponadto upominek otrzymuje również trzech najaktywniejszych Obserwatorów, z największą liczbą wpisów. W tym roku nagrodę główną ("Idąc za wilkiem" - Sławomir Wąsik) otrzymuje Agnieszka. Upominki powędrują do Obserwatorów: PrzemekS, barutko oraz elf_zielony.

Wszystkim Obserwatorom życzymy pomyślności i spełnienia w nowym roku!

Koordynatorzy
"Zwierzęta na Drodze"

2020-12-14 15:36:00

Wpływ dróg na ssaki drapieżne – spojrzenie globalne.

Oddziaływanie infrastruktury drogowej bywa czynnikiem limitującym liczebność zwierząt oraz ograniczającym dostęp lokalnych populacji do określonych zasobów środowiska. Zwiększona śmiertelność, jak również efekt barierowy utrudniają dyspersję zwierząt oraz przepływ genów. Prowadzi to do izolacji oraz ograniczenia żywotności populacji w dłuższej skali czasowej. Grupą zwierząt szczególnie podatną na tego rodzaju oddziaływania, z uwagi na znaczną mobilność oraz niski współczynnik reprodukcji, są ssaki drapieżne.