Wiadomości

2020-03-07 11:56:00

Wykorzystywanie sieci tramwajowych przez ptaki w Poznaniu.

Negatywny wpływ dróg i kolei na wiele gatunków ptaków jest dobrze udokumentowany. Z drugiej strony oddziaływanie infrastruktury drogowej na ptaki może być również pozytywne, stwarzając niektórym gatunkom dogodne żerowiska, czatownie, tokowiska czy miejsca odpoczynku. Jak dotąd, wszystkie publikacje na temat wpływu sieci transportowej na ptaki dotyczyły dróg i kolei. Niewiele natomiast wiadomo na temat oddziaływania na ptaki miejskich sieci tramwajowych.

2019-11-22 08:43:00

Dlaczego bezdroża są cenne i czemu warto je chronić?

Licząc ponad 64 miliony kilometrów długości, globalna sieć dróg odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego. Tym bardziej, że oddziaływanie dróg nie ogranicza się jedynie do pasa drogowego, a wykracza daleko poza jego granice. Pośród wszelkich znanych oddziaływań infrastruktury drogowej, prawdopodobnie najistotniejszy jest tzw. zaraźliwy rozwój (ang. contagious development).

2019-10-13 12:14:00

Struktura siedliska a ryzyko występowania kolizji ze ssakami kopytnymi.

Budowa oraz funkcjonowanie infrastruktury drogowej przemożnie oddziałuje na populacje zwierząt kopytnych. Wpływ ten przejawia się we fragmentacji siedlisk, ograniczeniu lub nawet uniemożliwieniu sezonowych oraz dziennych migracji, jak również występowaniu wypadków z pojazdami. Zasięg oddziaływania infrastruktury jest znaczny i, zależnie od grupy, może wynosić do kilkuset metrów w przypadku kopytnych oraz do kilku kilometrów w odniesieniu do ptaków.

2019-09-08 09:49:00

Sierpień - przegląd obserwacji.

Jak każdego roku, od sierpnia obserwujemy zauważalny spadek liczby odnotowywanych ofiar kolizji drogowych wśród zwierząt. W sierpniu wpłynęły 246 obserwacje. To spadek o jedną trzecią w stosunku do lipca (393). Wraz z końcem lata zwierzęta są już mniej aktywne, co zmniejsza prawdopodobieństwo występowania kolizji. Większość ptaków zakończyła już lęgi, a ssaki odchowały swoje młode.

2019-08-25 06:26:00

Kto i jak powinien pomagać rannym zwierzętom? Ofiarom kolizji drogowych.

Los zwierzęcia w konfrontacji z pędzącym po drodze pojazdem jest zwykle przesądzony. To dlatego najczęściej wzdłuż dróg znajdujemy zwierzęta martwe. Niekiedy bywa jednak, że potrącone zwierzę przeżywa i, w różnym stanie, unieruchomione i poranione, skazane jest na agonię w przydrożnym rowie. Co powinniśmy zrobić albo wręcz co wolno nam zrobić, w przypadku gdy jesteśmy sprawcami zdarzenia lub znajdziemy ranne zwierzę przy drodze?