Wiadomości

Przegląd letnich obserwacji

Krajobraz za oknem, czapka na głowie czy szelest kolorowych liści pod nogami nieuchronnie świadczą o tym, że po tegorocznym lecie pozostało już tylko wspomnienie. Jest to zatem odpowiedni czas na podsumowanie, niestety smutnych, konsekwencji ruchu drogowego w okresie poprzedniego kwartału tego roku. Opierając się na obserwacjach z lat poprzednich wiemy, że śmiertelność zwierząt na drogach w miesiącach letnich jest w różnym stopniu, ale jednak zawsze niższa względem poprzedniego, wiosennego kwartału roku. Nie inaczej jest i tym razem.

W okresie od lipca do września Obserwatorzy nadesłali ogółem 969 obserwacji, (1053 za okres kwiecień-czerwiec). Liczba nadsyłanych obserwacji utrzymuje się na stałym poziomie porównując analogiczne okresy bieżącego oraz poprzedniego roku, a nawet nieznacznie przewyższa w tym względzie rok poprzedni (2019: 880). Również udział poszczególnych grup kręgowców wśród odnotowanych ofiar jest bardzo zbliżony (2019/2020: ssaki 60/62%; ptaki 30/28%; gady 5/5%; płazy 5/5%).

Spośród gatunków rzadkich, lub nielicznie stwierdzanych wśród ofiar kolizji drogowych, warto odnotować takie jak: orzesznica Muscardinus avellanarius (obs. Beria), kobczyk Falco vespertinus (obs. kroplik), gniewosz plamisty Coronella austriaca (2 obs. Monika P.), chomik europejski Cricetus cricetus (11 obs. PrzemekS, Rafał Rzepkowski, raq, slovianka), krętogłów Jynx torquilla (obs. tmaszkal), kruk Corvus corax (obs. Magdalena Lewińska), słonka Scolopax rusticola (2 obs. Buba, pawelg), szop pracz Procyon lotor (obs. raq).

Opracowanie: Karol Kustusch