Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
lubelskie
Data obserwacji:
2020-07-30
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
slovianka
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna