Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Szop pracz (Procyon lotor)
Liczba:
1
Województwo:
zachodniopomorskie
Numer drogi:
10
Data obserwacji:
2020-09-29
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
raq
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna