Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Orzesznica (Muscardinus avellanarius)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
79
Data obserwacji:
2020-08-01
Czas zdarzenia:
do około dwóch tygodni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
rów
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna