Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Słonka (Scolopax rusticola)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
podlaskie
Numer drogi:
1838B
Data obserwacji:
2020-08-07
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Dodatkowy opis:
Carska Droga, Biebrzański PN
Obserwator:
Buba
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna