Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kruk (Corvus corax)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
świętokrzyskie
Numer drogi:
9
Data obserwacji:
2020-09-12
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Magdalena Lewińska
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna