Wiadomości

Zmiany w formularzu obserwacji.

Uprzejmie informujemy, iż wprowadziliśmy dwie nowe funkcje do naszego formularza obserwacji. Są to opcje dodawania obserwacji żywych zwierząt przebywających w pasie drogowym oraz możliwość przesyłania obserwacji bez określania lokalizacji na mapie. Pierwsza ze wspomnianych funkcji dotyczy jedynie ssaków. Jej celem jest pozyskanie informacji uzupełniających, które w połączeniu z danymi dotyczącymi kolizji ze ssakami pozwolą na uzyskanie pełniejszego obrazu na temat miejsc przekraczania dróg przez ssaki.

W celu dodania do Rejestru obserwacji zwierzęcia (ssaka) przekraczającego drogę lub żywego zwierzęcia przebywającego na poboczu należy odhaczyć kratkę znajdującą się w formularzu obserwacji w rubryce „Typ obserwacji”. Pamiętajmy, że zbieramy obserwacje zwierząt nie tylko przekraczających jezdnię, ale również tych przebywających na poboczu, np. żerujących

Funkcja „Brak lokalizacji” znajduje się tuż nad mapą i umożliwia wprowadzanie obserwacji w przypadku gdy nie jesteśmy pewni co do dokładnej lokalizacji naszej obserwacji w terenie. Będzie przydatna również w przypadku doniesień prasowych, kiedy to często brak precyzyjnej informacji na temat miejsca zdarzenia.

Z pozdrowieniami

Koordynatorzy

Zwierzęta na Drodze