Wiadomości

Rok 2021 - krótkie podsumowanie obserwacji

K. Kustusch

Na początku każdego roku publikujemy krótkie podsumowanie oraz analizę obserwacji nadesłanych w poprzednim roku. Zgodnie ze zwyczajem, również tym razem prezentujemy zwięzłe zestawienie opracowane na podstawie ubiegłorocznych obserwacji. W 2021 roku wpłynęło do Rejestru 2310 obserwacji dotyczących 111 gatunków zwierząt.

Ssaki i ptaki

Najliczniej odnotowywanymi ssakami ginącymi na drogach w 2021 roku były odpowiednio: jeż, lis, kot domowy, sarna, wiewiórka, borsuk i zając szarak. Jest to zgodne z utrzymującym się od lat trendem. Jedynym (nowym) wyjątkiem jest kot domowy, którego obserwacje są rejestrowane dopiero od dwóch lat, i stał się jednym z liczniejszych zwierząt na liście ofiar ruchu drogowego. Spośród ptaków do najczęściej obserwowanych ofiar należały: gołąb miejski, kos, grzywacz, myszołów, bażant, śpiewak.

Płazy i gady

Wciąż najczęściej rejestrowanym na drogach płazem jest ropucha szara. Następnym w kolejności gatunkiem jest żaba trawna. Jednak ropucha szara jest niestety zdecydowanym dominantem, gdyż wśród zidentyfikowanych płazów stanowi 64% wszystkich obserwacji w tej gromadzie od początku istnienia Rejestru (2015: ropucha szara n=868, płazy łącznie n=1354). Najliczniej ginącym na drogach gadem jest niezmiennie zaskroniec. Tutaj również sytuacja jest analogiczna i stanowi on zdecydowaną większość spośród wszystkich gadów, tj. 67% (zaskroniec n=480, gady łącznie n=716).

Gatunki rzadkie i nieliczne

Spośród zwierząt nielicznie odnotowywanych wśród ofiar kolizji drogowych stwierdzono w roku 2021 następujące gatunki: szop pracz Procyon lotor (n=3), chomik europejski Cricetus cricetus (n=2), popielica Glis glis (n=2), krętogłów Jynx torquilla (n=2), łozówka Acrocephalus palustris (n=2), jarząbek Tetrastes bonasia (n=1), kokoszka Gallinula chloropus (n=1), rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus (n=2), płomykówka Tyto albo (n=1), muflon Ovis ammon (n=1), salamandra plamista Salamandra salamandra (n=1). Spośród zwierząt wcześniej nieodnotowywanych stwierdzono następujące gatunki: bekasik Lymnocryptes minutus, sokół wędrowny Falco peregrinus.

Opracowanie: Karol Kustusch