Obserwacja

Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Salamandra plamista (Salamandra salamandra)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
śląskie
Data obserwacji:
2021-09-27
Czas zdarzenia:
do około dwóch tygodni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
Gonia
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna