Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Sokół wędrowny (Falco peregrinus)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
lubelskie
Data obserwacji:
2021-12-05
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
Opis gatunku:
ptak młodociany znaleziony na pasie drogowym obok martwego gołębia miejskiego, zapewne potrącony w trakcie polowania
Obserwator:
Tomasz Kuc
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna