Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Bekasik (Lymnocryptes minimus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
527
Data obserwacji:
2021-02-15 16:30:00
Czas zdarzenia:
dokładny czas - świadek zdarzenia
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
rów
Opis gatunku:
Bekasik, bekas mały (Lymnocryptes minimus) – gatunek średniej wielkości ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych (Scolopacidae). Jedyny przedstawiciel rodzaju Lymnocryptes. Nie wyróżnia się podgatunków.
Obserwator:
Michał P
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna