Wiadomości

Zdarzenia drogowe ze zwierzętami w dobie pandemii COVID-19.

Szacuje się, że na europejskich drogach ginie rocznie blisko 200 milionów ptaków i niemal 30 milionów ssaków. Wiosną 2020 roku, ruch na drogach istotnie zmalał w skali całego globu, jako konsekwencja pandemii COVID-19. Czy mniejszy ruch drogowy wpłynął na liczbę zwierząt ginących pod kołami pojazdów?

Liczba kolizji a lockdown

Zagadnieniu temu przyjrzał się międzynarodowy zespół naukowców. Dane na temat zdarzeń drogowych ze zwierzętami pochodziły z kilku krajów europejskich. Analiza kolizji drogowych z tego okresu wskazuje na spadek takich przypadków w okresie restrykcji związanych z przemieszczaniem się. Wartości te różniły się w zależności od kraju.

Pozytywna korelacja

Różnice te istotnie odzwierciedlały długość oraz stopień obowiązujących w tym czasie ograniczeń w danym kraju. W krajach mocno dotkniętych przez lockdown (np. Hiszpania i Estonia), spadek kolizji drogowych ze zwierzętami był najwyraźniejszy (blisko 40%). Natomiast w krajach gdzie ograniczenia te nie były tak surowe (np. Szwecja, Norwegia, Finlandia), spadek zdarzeń drogowych był mniej istotny (poniżej 9%).

Natężenie ruchu a liczba kolzji

Wyniki te są świadectwem na poparcie wcześniejszych badań wskazujących na pozytywny, choć niekoniecznie linearny, związek pomiędzy liczbą kolizji drogowych ze zwierzętami a natężeniem ruchu na drogach. Akcentują również skalę problemu jakim są kolizje drogowe ze zwierzętami, jak również potrzebę działań ochroniarskich, w tym ciągłego monitoringu śmiertelności na drogach.

Źródło: Bíl, M., Andrášik, R., Cícha, V., Arnon, A., Kruuse, M., Langbein, J., ... & Seiler, A. (2021). COVID-19 related travel restrictions prevented numerous wildlife deaths on roads: A comparative analysis of results from 11 countries. Biological Conservation, 109076.

Opracowanie: Karol Kustusch