Wiadomości

„Zwierzęta na Drodze” – obserwacja nr 10 000.

W ostatnich dniach wpłynęła do Rejestru obserwacja nr 10 000. Rodzi to w nas mieszane odczucia. Z jednej strony cieszy niewątpliwy sukces całego przedsięwzięcia, który stał się naszym wspólnym udziałem dzięki zbiorowemu zaangażowaniu wszystkich Obserwatorów. Z drugiej, odnotowywane nieustannie potrącenia zwierząt na naszych drogach świadczą o istniejącym i nie słabnącym problemie. I to jest ta smutniejsza część wniosków jakie płyną z naszych dotychczasowych obserwacji.

Oczywiście Polska nie jest wyjątkiem i problem śmiertelności zwierząt na drogach występuje na całym świecie. Wraz z rozwojem sieci dróg oraz rosnącą liczbą pojazdów, zwłaszcza w krajach rozwijających się, można wręcz oczekiwać, że problem będzie narastał. Z drugiej strony obserwujemy żywe zainteresowanie tym problemem w wielu rejonach, w tym także w Polsce. Konsekwencją tego są wymierne osiągnięcia, takie jak budowa bezpiecznych przejść dla wielu grup zwierząt, od płazów do dużych ssaków, jak np. łosie czy niedźwiedzie, wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą.

Rejestr jest również przyczynkiem na rzecz ograniczenia śmiertelności zwierząt w naszym kraju. Pełni rolę edukacyjną, stymulującą wyobraźnię oraz świadomość kierowców, a docelowo niesie ze sobą wymiar praktyczny. Dzięki systematycznie gromadzonym obserwacjom mamy nadzieję uzyskać obraz punktów zapalnych na mapie naszego kraju, tj. miejsc gdzie do kolizji dochodzi najczęściej.

Niestety, miarodajne zobrazowanie tego zagadnienia wymaga dużo większej liczby obserwacji. Już obecnie widzimy, że obserwacje nie są rozmieszczone równomiernie, występują miejsca gdzie dochodzi do większej koncentracji kolizji (zakładka: Mapa obserwacji), zyskujemy też wiedzę jakimi cechami miejsca takie się charakteryzują. W przyszłości Rejestr umożliwi typowanie takich miejsc stwarzając szansę na podejmowanie skuteczniejszych działań zapobiegawczych.

Istnieje również szereg mniej praktycznych, jednak istotnych aspektów poznawczych wynikających z danych Rejestru. 10 000 obserwacji daje już dobre rozeznanie na temat tego w jakich siedliskach najczęściej dochodzi do potrąceń zwierząt na naszych drogach, kiedy to następuje oraz jakie gatunki i grupy zwierząt są najczęściej poszkodowane. Dane takie podsumowywaliśmy w rocznych raportach, a kolejna analiza dotycząca tego typu zagadnień powstanie wkrótce.

Tymczasem zachęcamy do korzystania z udogodnień Rejestru. Od początku funkcjonowania Rejestru dostęp do obserwacji był otwarty i istniała możliwość swobodnego ich przeglądania. Zakładka Wykresy pozwala na bieżąco obserwować jak wygląda rozkład kolizji w skali roku (dla poszczególnych lat jak i wszystkich lat łącznie), częstość kolizji dla określonych grup zwierząt i poszczególnych gatunków.

Dla dalszego ułatwienia korzystania z Rejestru od niedawna publikujemy na naszej stronie oraz fejsbukowym profilu podsumowania miesięczne, tj. przegląd ciekawszych obserwacji, które wpłynęły do nas w ciągu ostatniego miesiąca. Z przyjemnością też informujemy, że jeszcze w tym roku ruszą prace nad stworzeniem aplikacji na urządzenia mobilne dla systemu Android, umożliwiającej wprowadzanie danych do Rejestru bezpośrednio w terenie.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim Obserwatorom za wspólny trud włożony w zebranie i systematyczne wprowadzanie danych do Rejestru. Swoisty jubileusz 10-tysięcznej obserwacji jest dobrą do tego okazją. Cały projekt opiera się na entuzjazmie i społecznej pracy kilku osób oraz, oczywiście, zaangażowaniu całej rzeszy Obserwatorów. Z tego względu zachęcamy również do podzielenia się własnymi sugestiami i spostrzeżeniami dotyczącymi obecnej jak i przyszłej formy funkcjonowania naszego przedsięwzięcia jakim są „Zwierzęta na Drodze” czyli Ogólnopolski Rejestr Kolizji Drogowych ze Zwierzętami.

Koordynatorzy

Karol Kustusch i Andrzej Wuczyński

„Zwierzęta na Drodze”