Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Grzywacz (Columba palumbus)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
2
Data obserwacji:
2018-08-28
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna