Wiadomości

Wrzesień – przegląd obserwacji.

We wrześniu wpłynęło do Rejestru 207 obserwacji, z tego ponad połowa dotyczyła ssaków, a ptaki stanowiły blisko ¼ wszystkich obserwacji. Do wartych odnotowania należały obserwacje kuropatwy Perdix perdix (N=25; obs. PrzemekS), wydry Lutra lutra (N=34;obs. Tomasz Raczyński), żubra Bison bonasus (N=4; obs. PrzemekS) oraz rzadko rejestrowanych, jako ofiary kolizji drogowych, nietoperzy Pipistrellus sp. (N=12; obs. elf_zielony).

Jesienią obserwowany jest kolejny, po wiosennym, szczyt śmiertelności niektórych gatunków ssaków na drogach. W zależności od gatunku związany jest on ze zwiększoną aktywnością wynikającą z trwającego okresu godowego (np. jeleniowate; patrz wykres: sarna) lub też dyspersji osobników, zwłaszcza młodocianych, w poszukiwaniu nowych terytoriów (np. wiewiórka, lis).

Nieznaczny, jesienny wzrost kolizji drogowych obserwowany jest również u płazów i jest zapewne związany ze wzmożoną aktywnością płazów zmierzających do swych zimowisk.

Wśród ptaków, po wiosenno-letnim szczycie, liczba obserwacji w drugiej połowie roku charakteryzuje się stałą tendencją spadkową. Wiele gatunków jest już w drodze na zimowiska, a ptaki osiadłe są mniej aktywne, gdyż nie ma już potrzeby karmienia młodych.

Opracowanie: Karol Kustusch