Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Karlik (Pipistrellus sp.)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
35
Data obserwacji:
2018-09-13
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
żywopłot
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
rów
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna