Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kuropatwa (Perdix perdix)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
731
Data obserwacji:
2018-09-15
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna