Wiadomości

Lipiec - przegląd obserwacji

W ciągu ostatniego miesiąca wpłynęło do Rejestru 329 obserwacji dokonanych w lipcu tego roku. Łącznie do końca lipca 2018 roku, wspólnymi siłami zebraliśmy 1665 obserwacji. Wartości dla poprzednich dwóch lat (rok 2015 jest niekompletny) wynoszą w 2016 roku 393 obserwacje lipcowe oraz 2299 obserwacji w okresie styczeń-lipiec; w 2017 roku 453 obserwacji lipcowych oraz 2410 obserwacji w okresie styczeń-lipiec.

W lipcu wpłynęły do Rejestru pierwsze wpisy dotyczące dwóch gatunków: białorzytka Oenanthe oenanthe (PrzemekS) oraz jarzębatka Sylvia nisoria (mawez). Zabserwowano również nieoznaczonego do gatunku nietoperza (Karol). Z gatunków w naszym kraju mniej lub średnio licznych notowano: kuropatwę Perdix perdix (N=24) (w-michalik), bączka Ixobrychus minutus (N=3) (Piotr Bednarek), pójdźkę Athene noctua (N=2) (Karol, Arecky) oraz lelka Caprimulgus europaeus (N=10) (PrzemekS).

Spośród gatunków pospolitych w Polsce, jednak rzadziej trafiających do Rejestru, obserwowano: kowalika Sitta europaea (N=8) (Magdalena Lewińska), rzęsorka rzeczka Neomys fodiens (N=2) (PrzemekS), jelenia szlachetnego Cervus elaphus (N=11) (chris) oraz gronostaja Mustela erminea (N=5) (Karol, Arecky).

Warto również odnotować kolizję z naszym największym krajowym przedstawicielem jeleniowatych, łosiem Alces alces (N=29) (Łukasz Lisicki). Przypadkiem masowej śmiertelności płazów była obserwacja dotycząca dyspersji ze zbiornika rozrodczego ponad stu młodych osobników ropuchy zielonej Bufotes viridis (N=42) (szalak).