Wiadomości

2016-05-27 11:03:00

Zmiany w formularzu obserwacji

Wiosna w pełni. Zimowa szarzyzna i stagnacja ustąpiła miejsca wesołej i bujnej zieleni. Zmiany widzimy także we wpisach Rejestru. Po wczesnowiosennym nasileniu obserwacji dotyczących płazów, obecnie reprezentacja  różnych gromad zwierząt jest bardziej równomierna. Zwiększa się także liczba wpisów dotyczących osobników młodych. W międzyczasie przyłączyło się do Rejestru wielu nowych aktywnych Użytkowników. To budujące, że problem, który poruszamy nie jest obojętny użytkownikom naszych dróg, a inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Niestety, fakt ten świadczy także o tym jak wiele zwierząt ginie na drogach. Liczba zarejestrowanych ofiar kolizji drogowych przekroczyła już 5 tysięcy!

2016-03-30 16:38:00

Znów wędrujemy ciepłym krajem ...

Za nami już początek wiosny meteorologicznej, astronomicznej i kalendarzowej, zmęczeni zimową szarugą niecierpliwie oczekujemy na wiosnę termiczną i fenologiczną. Tymczasem średnie temperatury dobowe powoli rosną i wkraczają w przedział pomiędzy 0°C a 5°C. Jest to wyraźny sygnał dla wielu gatunków zwierząt, dodatkowo wzmocniony coraz dłuższymi dniami. Na tę właśnie chwilę czekały hibernujące całą zimę płazy – żaby, traszki, ropuchy i kumaki – nadszedł czas wyruszyć do miejsc rozrodu. Można by sądzić, że podczas tej cyklicznej wędrówki realizowanej od wieków towarzyszy im radosne: „Znów wędrujemy ciepłym krajem” jednak dla wielu osobników ta podróż nie skończy się przystąpieniem do godów i wydaniem potomstwa.

2016-02-29 09:42:00

Raport roczny za rok 2015

Publikujemy na naszej stronie pierwszy raport roczny opracowany na podstawie danych uzyskanych dzięki aktywności szerokiej rzeszy Użytkowników. Ze względu na to, że Rejestr rozpoczął działalność w pierwszych dniach lipca analiza danych obejmuje drugą połowę roku - od lipca do grudnia 2015 roku. Mimo to zgromadzony materiał pozwolił na uzyskanie ciekawych wyników potwierdzających niektóre wcześniejsze doniesienia, jak również zebranie obserwacji wcześniej niedostępnych w skali całego kraju. Wiosna tuż-tuż i, niestety, jest to okres, kiedy zwierząt na naszych drogach ginie najwięcej. Zachęcamy do wspólnego udziału w naszym projekcie. Zebrane w tym roku dane umożliwią analizę zjawiska śmiertelności zwierząt na drogach w pełnym cyklu rocznym. 

2016-02-21 16:54:00

GIS - nowa usługa

Informujemy o udostępnieniu nowej usługi w naszym serwisie. W zakładce pn. GIS umieszczamy obserwacje dostępne w postaci danych geoprzestrzennych (tzw. plik shape) używanych w Systemach Informacji Geograficznej. Plik będzie regularnie aktualizowany. Każdy punkt oznacza jedną obserwację, której przypisano nazwę gatunkową oraz liczbę osobników. Rozmieszczenie obserwacji na podkładzie w formie zarysu granic Polski wraz z województwami przedstawia załączony obrazek.

2016-01-01 18:51:00

Nagroda książkowa - wyniki losowania

Zgodnie z założeniami naszego serwisu jeden z losowo wybranych zarejestrowanych Użytkowników za swój czynny udział w tworzeniu Rejestru otrzymuje raz w roku nagrodę książkową. Wyboru Użytkownika dokonano komisyjnie przy użyciu serwisu Losowe.pl. Nagrodą jest książka pt. "Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze" C. Wynne, M. Udell (2015).

Losowanie wskazało Użytkownika o nazwie "chris". Ponadto trzech pierwszych użytkowników o największej liczbie obserwacji (PrzemekS, chris, arecky) otrzymuje drobny upominek.

Korzystając z okazji wszystkim sympatykom naszego serwisu Życzymy Pomyślności w Nowym Roku!

Koordynatorzy
Zwierzęta na Drodze