Wiadomości

Kilka dróg dużych czy wiele mniejszych?

Wraz z rosnącym stopniem urbanizacji na świecie oraz postępującym przyrostem ludności poszukiwanie rozwiązań ograniczających antropogeniczny wpływ na bioróżnorodność ma fundamentalne znaczenie. Typowymi zjawiskami towarzyszącymi tym procesom są wzrost zagęszczenia dróg oraz natężenia ruchu drogowego, a ich odpowiednie zarządzanie ma priorytetowe znaczenie dla ochrony bioróżnorodności.

Kluczowym zagadnieniem w kontekście ograniczania oddziaływania dróg na środowisko przyrodnicze jest wybór odpowiedniej ścieżki planistycznej spośród kilku możliwych wariantów, tj. pomieścić, w miarę możliwości, rosnący ruch drogowy na drogach istniejących; rozbudowywać sieć drogową; lub zastosować wariant mieszany? Odpowiedź na te pytanie można uzyskać dzięki symulacji komputerowej przemieszczających się zwierząt w obrębie sieci drogowej.

Wyniki zdecydowanej większości symulacji wskazują, że wzrost zagęszczenia sieci drogowej generuje silniejszy wzrost kolizji ze zwierzętami niż ma to miejsce w przypadku podwyższonego ruchu drogowego na drogach już istniejących. Na kierunki rozwoju infrastruktury drogowej wpływa wiele czynników. Rozpatrując jednak aspekt środowiskowy, strategie polegające na budowie nowych dróg są zdecydowanie mniej korzystne od tych, które lokują ruch drogowy w obrębie istniejącej sieci drogowej.

Źródło: Rhodes, J. R., Lunney, D., Callaghan, J., & McAlpine, C. A. (2014). A few large roads or many small ones? How to accommodate growth in vehicle numbers to minimise impacts on wildlife. PLoS One, 9(3), e91093.

Opracowanie: Karol Kustusch