Wiadomości

Kolizje drogowe z dzikami.

Zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt powodują najczęściej śmierć wśród zwierząt, straty materialne, lub niekiedy obrażenia fizyczne u ludzi, a nawet śmierć. Jednym z kluczy do zrozumienia zjawiska kolizji drogowych ze zwierzętami jest zagadnienie zachowania się zwierząt tuż przed i w trakcie przekraczania drogi.

Zrozumienie dlaczego, kiedy i jak zwierzęta przekraczają drogi, a także dlaczego niektóre z nich ulegają kolizjom drogowym, a inne nie, może być pomocne w ograniczeniu takich zdarzeń. Dotychczasowe badania wskazują, że kolizje drogowe z udziałem zwierząt mają charakter ściśle sezonowy i występują podczas szczytów aktywności danego gatunku, zarówno w cyklu rocznym, jak i dobowym.

Dzik jest gatunkiem często spotykanym w pobliżu ludzkich zabudowań lub nawet w miastach, i w konsekwencji często pojawia się w sąsiedztwie dróg. Czynnikami skłaniającymi dziki do wędrówek są ruja oraz sezonowe przemieszczenia związane z poszukiwaniem żerowisk, co prawdopodobnie powoduje, że zwierzęta częściej przekraczają drogi. W Europie szczyt kolizji z dzikami przypada jesienią.

Jeżeli zwierzęta postrzegają drogi jako coś niebezpiecznego, to ich przekraczanie powinno zachodzić jedynie w sytuacji, kiedy oczekiwane korzyści przewyższają realne ryzyko. Badania prowadzone w Szwecji wykazały, że dziki najczęściej przekraczają drogi w związku z aktywnością żerową, tj. w sąsiedztwie żerowisk, jak uprawy rolne i inne tereny otwarte. Unikają natomiast przekraczania dróg o dużym natężeniu, z kolei najwięcej kolizji z dzikami zachodzi na odcinkach dróg o średnim natężeniu ruchu, co obserwuję się również w odniesieniu do innych gatunków zwierząt.

Źródło: Thurfjell, H., Spong, G., Olsson, M., & Ericsson, G. (2015). Avoidance of high traffic levels results in lower risk of wild boar-vehicle accidents. Landscape and Urban Planning, 133, 98-104.

 

Opracowanie: Karol Kustusch