Wiadomości

Czerwiec - przegląd obserwacji.

Dzięki naszej wspólnej inicjatywie i systematycznie nadsyłanym do Rejestru obserwacjom wiemy, że czerwiec to jeden z tych miesięcy, podczas których ruch drogowy niestety zbiera obfite żniwo wśród krajowej fauny. W miesiącu tym wpłynęło kilka wartych odnotowania obserwacji.

Przede wszystkim lista ofiar kolizji drogowych powiększyła się o trzy nowe gatunki, tj. dwa dzięcioły - dzięcioł zielonosiwy Picus canus (https://zwierzetanadrodze.pl/obserwacja/9397) (obs. Ewelina Sara) i dzięcioł zielony Picus viridis (https://zwierzetanadrodze.pl/obserwacja/9516) (obs. chris) oraz kolejny gatunek jeleniowatego - daniel Dama dama (https://zwierzetanadrodze.pl/obserwacja/9561) (obs. PrzemekS).

Pojawiły się również wpisy dotyczące kilku rzadziej odnotowywanych gatunków: jerzyk Apus apus (https://zwierzetanadrodze.pl/obserwacja/9471) (obs. mawez), gąsiorek Lanius collurio (https://zwierzetanadrodze.pl/obserwacja/9452) (obs. elf_zielony), wydra Lutra lutra (https://zwierzetanadrodze.pl/obserwacja/9539) (obs. Meg) oraz gniewosz plamisty Coronella austriaca (https://zwierzetanadrodze.pl/obserwacja/9431) (obs. Hubert Szymański).

Odnotowano również dość rzadko wśród ptaków obserwowany przypadek zbiorowej kolizji dotyczący trzech młodych, tegorocznych sójek (https://zwierzetanadrodze.pl/obserwacja/9322) (obs. Karol). Ptaki były już lotne, niemniej jednak nie posiadały w pełni wykształconych lotek i sterówek.

Przypadki masowych kolizji są, jak wiemy, regularnie odnotowywane wśród płazów. Do tej pory dotyczyły one pospolitych gatunków takich, jak ropucha szara czy żaba trawna. Pod koniec miesiąca wpłynęły jednak dwie obserwacje dotyczące grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus, kiedy to zginęło co najmniej 60 osobników w jednym przypadku (https://zwierzetanadrodze.pl/obserwacja/9599) i ponad 200 w drugim (https://zwierzetanadrodze.pl/obserwacja/9600) (obs. Mikołaj K.). Obserwacje dotyczyły młodych osobników opuszczających zbiornik rozrodczy.

Mimo, że lipiec bywa zwykle nieco mniej dramatyczny jeżeli chodzi o liczbę ofiar drogowych wśród zwierząt, to niestety w tym miesiącu w dalszym ciągu należy spodziewać się wielu nowych obserwacji.

--

Opracowanie: Karol Kustusch