Wiadomości

Wielkość mózgu u ptaków a śmiertelność na drogach.

Szacuje się, że w wyniku kolizji z pojazdami każdego roku ginie na świecie około 250 milionów ptaków. Decydującym wyznacznikiem wpływającym na prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji jest liczebność danego gatunku. Kolejnymi czynnikami są: dystans ucieczki, stadność, występowanie pasożytów krwi, czas trwania sezonu lęgowego oraz wielkość torebki Fabrycjusza.

Tak powszechne występowanie tego zjawiska jest dość zaskakujące, tym bardziej, że wykazano, iż ptaki sprawnie oceniają prędkość poruszających się obiektów, bywa nawet, że orientują się w sposobie organizacji ruchu drogowego, co bez wątpienia wpływa na ograniczenie ryzyka zderzenia z pojazdem.

Prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji może również częściowo zależeć od zdolności poznawczych, tj. osobniki należące do gatunków posiadających relatywnie duży mózg względem wielkości ciała, powinny charakteryzować się lepszymi zdolnościami do unikania niebezpieczeństw. Czy zatem wielkość mózgu u ptaków może mieć wpływ na zdolność do unikania kolizji drogowych?

Analizy przeprowadzone na martwych ptakach, ofiarach kolizji z pojazdami, wskazują, że wielkość mózgu u ptaków może mieć wpływ na prawdopodobieństwo zderzenia z poruszającym się pojazdem. Badania wykazały, że ptaki, które zginęły w rezultacie zdarzeń drogowych miały zwykle mniejsze mózgi w porównaniu z osobnikami nie uczestniczącymi w kolizjach drogowych.

Badania przeprowadzono na 3521 martwych ptakach z 251 gatunków. Zależność ta dotyczyła jedynie wielkości mózgu, korelacji takiej nie stwierdzono na przykład w odniesieniu do innych organów, jak wątroba, serce czy płuca. Analogię taką zaobserwowano również w przypadku ptaków ustrzelonych przez myśliwych.

 

Źródło: Møller, A. P., & Erritzøe, J. (2017). Brain size in birds is related to traffic accidents. Royal Society open science, 4(3)

Opracowanie:

Karol Kustusch